Turvallinen lämmön lähde lähelläsi Kaukolämpöä läheltä, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Monikäyttöinen vaihtoehto teollisuuden energiatarpeisiin Palveleva puhtaan energian toimittaja Paikallista energiaa ja kestävää kehitystä Tehokkaalla tekniikalla ekologista energiaa Ota yhteyttä, anna palautetta - me palvelemme!

Tiedote 21.6.2017

Hyvinkään ja Riihimäen kaukolämpö peräisin kiertotaloudesta

Hyvinkään ja Riihimäen tarvitsemasta kaukolämmöstä yli 80 % on Ekolämpöä. Ekolämpö tuotetaan jätteiden käsittelystä syntyvällä hukkalämmöllä. Ekolämpö on ympäristöystävällistä ja hiilineutraalia, koska lämmön talteenotossa ei synny lainkaan CO2-päästöjä. Päästöttömyys varmennetaan riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan toimesta.

Kiertotaloudessa materiaaleja ja muita resursseja käytetään mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti. Hyvinkään ja Riihimäen kaukolämpöratkaisut ovat merkittävä osa alueellista kiertotaloutta ja osallistuvat myös ilmastonmuutoksen torjuntaan jo tänään. Jätteen käsittelystä syntyvä lämpö otetaan talteen Fortumin jätteenkäsittelylaitokselta Riihimäellä, joka on osa kiertotalouskylää. Tätä kaukolämpöä käyttää Riihimäellä ja Hyvinkäällä nyt jo yli 2600 asiakasta. Ekolämpöratkaisulla on merkittävä vaikutus sekä Hyvinkään että Riihimäen hiilidioksidipäästöihin ja se auttaa molempia kaupunkeja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Jätteiden kierrätystä ohjaa EU:n yhteinen jätehierarkia ja kiertotalouspaketti, jossa etusijalla ovat jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys. Kaatopaikkakielto, jonka mukaan yhdyskuntajätettä ei voi enää loppusijoittaa kaatopaikalle, tuli voimaan vuonna 2016. Biohajoavat ja energiaa sisältävät jätteet on käsiteltävä joko kierrättämällä tai muutoin hyödyntämällä.

Yhdyskuntajätteen kierrättämistä edistää tällä alueella Fortumin Kiertotalouskylä, jossa esimerkiksi muoveja erotellaan uusiokäyttöön. Kaikkea ei kuitenkaan pystytä kierrättämään materiaalina. Tällaiset jätteet on käsiteltävä termisesti, jotta jätteiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttamat haitat voidaan hallita. Käsittelyprosessista syntyvä hukkalämpö kannattaa ottaa talteen ja hyödyntää lämmityksessä, koska jätteet on joka tapauksessa käsiteltävä.

Hyvinkään Lämpövoiman ja Riihimäen Kaukolämmön hyödyntämä Ekolämpö on ilmastoystävällinen ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Huolehtimalla jätteiden oikeasta lajittelusta ja vähentämällä jätteen syntyä sekä käyttämällä hiilineutraalia Ekolämpö-kaukolämpöä voivat hyvinkääläiset ja riihimäkeläiset osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä näin tulla osaksi kiertotaloutta.

Taustatietoja:

Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä (Sitra)

Hiilidioksidi CO2 on ilmakehän yleinen kaasu, jonka lisääntyminen ihmisen toiminnan seurauksena aiheuttaa maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä ja sen myötä monia haittavaikutuksia.

Riihimäen Kaukolämpö Oy:n ja Fortumin yhteistyö alkoi jo vuonna 1984. Parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana hyödynnetty hukkalämpö syntyi vaarallisten jätteiden käsittelystä. Vuonna 2007 ja 2012 tehdyt investoinnit yhdyskuntajätteiden polttolaitoksiin kasvattivat Fortumilta tulevan lämmön osuuden noin 40 %:sta nykyiseen yli 90 %: iin. Kaukolämmön osuus Riihimäen hiilidioksidipäästöistä on perinteisesti ollut noin 16 %. Ekolämpöratkaisu alentaa kaukolämmön osuuden Riihimäen hiilidioksidipäästöistä murto-osaan, arviolta 1 – 3 %:iin. Tällä on merkittävä vaikutus Riihimäen hiilidioksidipäästöihin ja auttaa selvästi kaupunkia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Riihimäellä yli 700 kaukolämpöasiakasta ja kaukolämmitetyissä taloissa asuu 16 000 asukasta.

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n ja Fortumin yhteistyö hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämmön lähteenä alkoi vuoden 2008 alussa, kun kaukolämmön toimitus Hyvinkäälle käynnistyi. Hyvinkäällä Ekolämmön osuus kaukolämmön kokonaishankinnasta on yli 80 % ja sillä korvataan fossiilisia polttoaineita maakaasua ja öljyä. Nykyinen Ekolämpöön perustuva ratkaisu vähentää kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä yli 60 000 tonnia vuodessa. Hyvinkään hiilidioksidipäästöistä kaukolämmön osuus on enää alle 5 prosenttia.

Kaukolämmön piirissä on Hyvinkäällä lähes 1900 asiakasta ja kaukolämmitetyissä asunnoissa asuu 35 000 asukasta.

Fortum Recycling and Waste Solutions (entinen Ekokem) on kiertotalouden toimija, jonka Kiertotalouskylän jätteenkäsittelylaitoksilla Riihimäellä käsitellään vuosittain yli 350 000 t vaarallisia ja syntypaikkalajiteltujajätteitä. Käsittelystä syntyvää hukkalämpöä hyödynnetään Ekolämmön tuotannossa  Riihimäen ja Hyvinkään kaukolämpöverkkoihin  noin 500 GWh.