Turvallinen lämmön lähde lähelläsi Kaukolämpöä läheltä, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Monikäyttöinen vaihtoehto teollisuuden energiatarpeisiin Palveleva puhtaan energian toimittaja Paikallista energiaa ja kestävää kehitystä Tehokkaalla tekniikalla ekologista energiaa Ota yhteyttä, anna palautetta - me palvelemme!

Lämmitystarveluvut

kk / vuosi 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 normaali
Tammi 634 905 627 788 725 717 717 942 681 560 636 695 576 759 858 662 712
Helmi 590 526 502 485 565 749 821 743 636 505 781 743 648 654 640 516 664
Maalis 514 535 499 496 760 544  590  616 602 564 457 743 732 567 564 538 598
Huhti 447 370 366 350 444 401  321  380 370 321 338 377 386 360 428 319 387
Touko 215 46 184 198 60 136  117  139 108 159 102 135 163 187 119 103 156
Kesä 53 33 15 51 0  24  0  0 56 8 0 23 17 24 8 0 20
Heinä 12 5 0 5  0 0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Elo 34 12 5 23 11 31  0 39 11 33 47 0 16 29 43 0 30
Syys 184 140 115 163 121 142  73  153 106 225 166 72 104 121 131 200 187
Loka 385 404 404 381 346 374  318 410 452 304 347 326 318 374 435 541 375
Marras   542 393 463 431 435  401 585 461 465 529 494 414 530 443 617 518
Joulu   575 480 590  506 767  491 838 734 537 496 461 663 557 579 808 655
Yhteensä    4093 3590 3993  3969  4320  3849 4845  4217 3681 3899 4069 4037 4162 4248 4304 4306

Lämmitystarveluku eli astepäiväluku

Mitä on lämmitystarveluku?

Lämmitystarveluvun (astepäiväluku) avulla korjataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia, jotta voidaan verrata toisiinsa saman rakennuksen eri kuukausien tai vuosien kulutuksia ja eri kunnissa olevien rakennusten ominaiskulutuksia. Lämmitystarveluvun käyttö rakennuksen lämmitystarpeen arvioinnissa perustuu siihen, että rakennuksen energiankulutus on likipitäen verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Miten lämmitystarveluku lasketaan?

Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäisten sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua S17, joka lasketaan +17°C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokautisten lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on vastaavasti kuukausittaisten lämmitystarvelukujen summa. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien 1981-2010 keskimääräistä lämmitystarvelukua Hyvinkäällä. Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10°C ja syksyllä yli +12°C. Tällöin oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan päivittäin ulkolämpötilan ylittäessä tai alittaessa mainitut rajat.