Turvallinen lämmön lähde lähelläsi Kaukolämpöä läheltä, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Monikäyttöinen vaihtoehto teollisuuden energiatarpeisiin Palveleva puhtaan energian toimittaja Paikallista energiaa ja kestävää kehitystä Tehokkaalla tekniikalla ekologista energiaa Ota yhteyttä, anna palautetta - me palvelemme!

Energia-alan energiansäästösopimusyritykset 2004

Energia-alan Keskusliitto ry Finergy
Sähköenergialiitto ry Sener
Suomen Kaukolämpö Sky ry

27.10.2004 Lehdistötiedote www.energiafoorumi.fi

Energia-alan energiansäästösopimusyritykset 2004:

  • Hyvinkään Lämpövoima Oy
  • Parikkalan Valo Oy
  • Teollisuuden Voima Oy

Energia-alan yrityksiä palkitaan energian säästön edistämisestä

Energiapäivän 2004 yhteydessä 27.10. Tampereen Työväen Teatterissa palkitaan energia-alan vuoden energiansäästösopimusyritykset. Palkitsemisella kannustetaan yritysten energiansäästötoimintaa sekä aktivoidaan yrityksiä raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista energiansäästösopimuksen vuosiraportoinnissa. Vuonna 2004 palkinnon saavat Hyvinkään Lämpövoima Oy, Parikkalan Valo Oy ja Teollisuuden Voima Oy.

Energia-alan energiansäästösopimukset on solmittu kauppa- ja teollisuusministeriön ja Energia-alan Keskusliitto ry Finergyn, Sähköenergialiitto ry Senerin sekä Suomen Kaukolämpö Sky ry:n välillä vuonna 1997 tarkoituksena edistää energiansäästöä sähkön tuotannossa, siirrossa ja jakelussa sekä kaukolämpöalalla. Sopimukset ovat voimassa vuoteen 2005. Yritykset ovat liittyneet oman alansa sopimuksiin erillisillä liittymisasiakirjoilla. Voimalaitosalan sopimuksessa on mukana reilu 90 % sähkön tuotannosta, siirto- ja jakelualan sopimukseen on liittynyt reilu 80 % sähkön jakelusta ja kaukolämpöalan sopimuksessa on mukana noin 70 % lämmön myynnistä laskettuna.

Palkinnon saajat vuonna 2004

Kaukolämpöalalla palkitaan Hyvinkään Lämpövoima Oy. Hyvinkään Lämpövoima on osoittanut erityistä aktiivisuutta asiakkaille suunnatussa energiansäästötoiminnassa. Asiakaspinnalle on kehitetty laaja-alainen viestinnän, koulutuksen sekä tuotteiden valikoima. Yhtiö on kiinnittänyt huomiota myös oman toimintansa energiatehokkuuteen motivoimalla ja kouluttamalla henkilöstöä sekä kehittämällä kulutusseurantaa. Lisäksi yhtiöllä on sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä, joka pitää sisällään energiansäästöasiat ympäristönäkökohtina.

Hyvinkään Lämpövoima Oy palvelee Hyvinkään kaupungin alueella kaukolämmön ja maakaasun toimituksessa yhteensä noin 1500 teollisuus-, liike- ja asuinrakennusta joissa asuu ja työskentelee noin 35 000 ihmistä. Henkilökunnan määrä on 35, joista keskimäärin kolme henkilöä työllistyy energian säästöön ja talotekniikkaan liittyvästä palvelujen tuotannosta. Energian tuotanto tapahtuu ympäristölle ystävällistä yhteistuotantotapaa käyttäen pääosin maakaasulla.

Sähkön siirto- ja jakelualalla palkitaan Parikkalan Valo Oy. Parikkalan Valo palkitaan asiakkaille suunnatusta tuloksellisesta energiansäästötoiminnasta. Yhtiöllä on monipuolisesti eri asiakasryhmille suunnattuja energiansäästöpalveluita ja –tuotteita. Energiatehokkuus on huomioitu myös yhtiön omassa toiminnassa aktivoimalla ja kouluttamalla henkilökuntaa sekä katselmoimalla toimitilat sekä seuraamalla kiinteistöjen energiankulutusta. Lisäksi yhtiössä on luontevalla tavalla yhdistetty energiansäästö ja ympäristöasiat sekä viestinnässä että palveluissa.

Voimalaitosalalla palkitaan Teollisuuden Voima Oy. Teollisuuden Voima palkitaan tunnollisesta energiansäästösopimuksen toteuttamisesta. Yhtiössä on toteutettu järjestelmällisesti merkittäviä energiansäästötoimenpiteitä sekä arvioitu toimenpiteiden säästövaikutus. Energiansäästö ja ympäristöasiat on huomioitu myös yhtiön omassa toiminnassa kouluttamalla henkilökuntaa sekä käynnistämällä innovatiivisia hankkeita.

Palkitsemisesta jokavuotinen tapahtuma

Energiansäästöpalkintoja on jaettu energia-alan yrityksille vuosittain vuodesta 2001. Tänä vuonna palkitsemisesta päätti energia-alan energiansäästösopimuksia koordinoivasta Energiansäästöryhmästä koostunut raati. Raadissa olivat mukana: Pentti Puhakka (KTM), Pertti Koski (Motiva), Markku Jalonen (Finergy) ja Pertti Lindberg (Sener). Esitykset palkittavista raadille tekivät Mirja Tiitinen (Sky) ja Sirpa Leino (Adato).

Lisätietoja:

Sirpa Leino, Adato Energia Oy, puh. (09) 5305 2721 tai 050 548 1128
Mirja Tiitinen, Suomen Kaukolämpö Sky ry, puh. (09) 686 6730