Turvallinen lämmön lähde lähelläsi Kaukolämpöä läheltä, tehokkaasti ja ympäristöystävällisesti Monikäyttöinen vaihtoehto teollisuuden energiatarpeisiin Palveleva puhtaan energian toimittaja Paikallista energiaa ja kestävää kehitystä Tehokkaalla tekniikalla ekologista energiaa Ota yhteyttä, anna palautetta - me palvelemme!

Sopimus Ekokem Oy Ab:n kanssa kaukolämpötoimituksista

13.10.2006 Lehdistötiedote

Hyvinkään lämpövoima Oy ja Ekokem Oy Ab sopivat kaukolämpötoimituksista:

20 Vuoden sopimus tuo vakautta Hyvinkäälle ja Riihimäelle

Hyvinkään Lämpövoima Oy ja Ekokem Oy Ab ovat sopineet lämpöenergian toimittamisesta vuonna 2007 valmistuvasta Ekokemin jätevoimalasta Hyvinkään kaukolämpöverkkoon. Kahdenkymmenen vuoden ajaksi tehdyn sopimuksen syntyä on edesauttanut Hyvinkään nykyisten energiasopimusten umpeutuminen lähiaikoina. Yhdessä neljä vuotta sitten Riihimäen Kaukolämpö Oy:n ja Ekokemin välille tehdyn ja vuoteen 2012 voimassa olevan kaukolämpösopimuksen kanssa tämä tuore sopimus kattaa valtaosan Ekokemin koko lämmöntuotantokapasiteetista.

Sopimuksen mukaan Ekokem on sitoutunut toimittamaan Hyvinkäälle 20 vuoden ajan vuosittain 200-300 GWh lämpöenergiaa.
- Pitkäaikainen ja vakaa sopimus on hyvä ratkaisu molemmille sopijaosapuolille kuten myös koko talousalueelle. Lämmönhankinnan keskittäminen mahdollisti kilpailukykyisen ratkaisun. Sopimus antaa hyvän pohjan Ekokemin kehittymiselle tulevaisuudessa ja tuo myös sitä kautta hyvinvointia talousalueen kunnille. Tämä on Ekokemin historian vaikutuksiltaan merkittävimpiä sopimuksia. Neuvottelujen kuluessa osapuolten vuorovaikutus on ollut mutkatonta, toteaa Ekokem Oy Ab:n toimitusjohtaja Esa Tommila.

Hyvinkääläisten kannalta sopimus on peruskivi tulevaisuutta silmällä pitäen

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiantuotannossa on päänavaus alueellisesti ja myös koko Suomessa. Hyvinkääläisten kannalta pitkäaikainen ja vakaa kilpailukykyisen lämmön saanti on peruskivi tulevaisuutta silmällä pitäen.
- Nykyisin 95 % lämpöenergiasta tuotetaan maakaasulla. Maakaasun hintakehitys on ollut öljyn hinnan kohoamisen myötä epäedullinen. Tällä ratkaisulla saadaan vakaa ja kilpailukykyinen hinta lämmölle tulevaisuudessa. Tarvitsemme vuosittain 350-360 GWh kaukolämpöenergiaa. Ekokemin tuottaman energian lisäksi huippukausina tarvittava lämpöenergia tuotetaan maakaasulla, biokaasulla, muulla biopolttoaineella ja öljyllä. Ratkaisu on ympäristönkin kannalta suotuisa. Noin 1,5 vuoden mittaisissa sopimusneuvotteluissa on ollut kaiken aikaa hyvä ilmapiiri, toteaa Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toimitusjohtaja Raimo Oikarinen.

Riihimäen ja Hyvinkään välille rakennetaan kauan kaivattu kaukolämpöyhteys

Riihimäen ja Hyvinkään välille rakennetaan kaukolämpöyhteys, josta on puhuttu jo vuosikausia. Runkoputki-idean voimakas puolestapuhuja on ollut Hyvinkään Lämpövoima Oy. Myös alkupäässä Ekokemin ja Riihimäen kaukolämpöyhteyttä tullaan olennaisesti vahvistamaan, jotta pystytään turvaamaan kasvava energian toimitus. Riihimäen Kaukolämpö Oy voi hyödyntää uutta yhteyttä myös radan idän puoleisen alueen kaukolämpöenergian tarpeisiin.
- Kaukolämpöputken linjaukset on jo tehty Hyvinkään ja Riihimäen välille. Ekokemin rakennettavaksi tulevan putken pituus on 18 kilometriä. Rakennustyöt käynnistyvät loppusyksyllä. Putkilinjaus noudattaa pääosin julkisia tienvarsireittejä, kertoo Esa Tommila.

Jätevoimalan tulojen pääosa kerätään jätteenkäsittelymaksuina ja alle puolet energian myynnistä. Joka tapauksessa kaukolämmön myynnillä on suuri merkitys jätevoimalan kokonaistaloudelle ja mm. kilpailukyvylle jätteiden hyödyntämismarkkinoilla. Lämmön kysynnän määrä vaikuttaa tuntuvasti kaikkien jätevoimalahankkeiden jätteenkäsittelykapasiteettiin. Mitä isompi kapasiteetti, sitä alemmat jätteenkäsittelyhinnat. Siksi kaukolämmön runkojohto onkin tärkeä osa itse jätevoimalainvestointia. Yhdysputki myös mahdollistaa entistä paremman hyötykäyttöasteen ja Ekokemin muun toiminnan kehittämisen tulevaisuudessa.

Riihimäen Kaukolämpö Oy:n ja Ekokemin välillä on voimassa nelisen vuotta sitten solmittu lämmöntoimitussopimus. Tämän vuoteen 2012 voimassa olevan sopimuksen mahdollinen täydentäminen ja jatkaminen voivat tulla myöhemmin kysymykseen. Hyvinkään Lämpövoima Oy on valmis ostamaan mahdollisesti vapaaksi jäävän lämmön.

Lisätietoja tarvittaessa:

Hyvinkään Lämpövoima Oy
toimitusjohtaja Raimo Oikarinen, puh. 0400 425 320

Ekokem Oy Ab
toimitusjohtaja Esa Tommila, puh. 0400 507 705
tekninen johtaja Matti Vattulainen, puh. 050 60 022