Ajankohtaista

Osallistu Kaukon päivän kuvahaasteeseen somessa ja voita!

Juhlistamme 3.3. Kaukon päivää ja haastamme sinut ylös, ulos ja liikkumaan! Lähde luistelemaan, laskettelemaan, lumikenkäilemään, hiihtämään, laskemaan pulkkamäkeä tai vaikka kävelemään luontoon. Ota kuva mielestäsi parhaasta paikasta ulkoilla ja liikkua talvella Hyvinkäällä.

Somehaasteessa aiti ja tytär pulkkamaessa

VOIT VOITTAA ITSELLESI:

 • HISSILIPUN Sveitsin Hiihtokeskukseen Hyvinkäälle  (arvomme 100 kpl lippuja, jotka voi käyttää vapaavalintaisena ajankohtana)
 • JOPO FILLARIN  (arvotaan 1.6. kaikkien HLV:n kevään somehaasteisiin osallistuneiden kesken)


Osallistuaksesi Instagramissa toimi näin:
- Ota kuva parhaasta liikuntapaikasta Hyvinkäällä ja postaa se julkisessa profiilissa
- Seuraa Hyvinkään Lämpövoiman profiilia Instagramissa
- Lisää kuvaan hashtagit #kaukonpäivä ja #hyvinkää

Osallistuaksesi Facebookissa toimi näin:
- Ota kuva parhaasta liikuntapaikasta Hyvinkäällä ja postaa se julkisena omalla FB seinälläsi
- Tykkää Hyvinkään Lämpövoiman sivusta Facebookissa
- Lisää kuvaan hashtagit #kaukonpäivä ja #hyvinkää

Arvomme voittajat ja kommentoimme kuvasi alle mikäli olet voittanut sekä kerromme miten voit lunastaa lippusi.

LÄHDE LIIKKUMAAN JA OTA VOITTOKUVA!

Facebook ei ole vastuussa arvonnasta. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi arvontaa millään tavalla, eikä se liity mitenkään Facebookiin.

Hyvinkään Lämpövoima Oy pidättää oikeuden sääntömuutoksiin. Järjestäjä ei vastaa palkinnon toimittamisen esteistä. Arvonnan voittaja vastaa voiton hyväksymisestä aiheutuvista kuluista.


Hyvinkään Energianeuvonta - EnergiaHelppi kutsuu yhdessä Ramboll Finlandin sekä Motivan kanssa alueesi taloyhtiöiden hallitusten jäsenet tutustumaan toisiinsa, jakamaan kokemuksia ja tietoa energiatehokkuudesta sekä tekemään aktiivista yhteistyötä kiinteistöjen ja alueen kehittämiseksi. Vapaamuotoisesti toimiviin taloyhtiöfoorumeihin kootaan yhteen oman kaupunginosan tai naapuruston taloyhtiöiden hallitukset sekä energiaekspertit.

Taloyhtiöfoorumin hyödyt

MITÄ HYÖTYÄ ON OSALLISTUMISESTA?

 • Mahdollisuus pienentää taloyhtiön energia- sekä korjauskustannuksia 
 • Mahdollisuus parantaa asumisolosuhteita 
 • Mahdollisuus nostaa kiinteistön ja koko alueen arvoa

Alueellinen energianeuvoja Ramboll Finland auttaa foorumitoiminnan käynnistämisessä toimimalla ensimmäisen kokouksen koollekutsujana ja puheenjohtajana sekä tarjoamalla energianeuvontaa taloyhtiöille. Taloyhtiöt päättävät osallistumisestaan foorumin tapaamisiin itsenäisesti, eivätkä sitoudu mihinkään osallistuessaan tapaamisiin.

Koko kevään 2021 kestävä kampanja sisältää virtuaalitapahtumia, viestintää ja neuvontaa niin taloyhtiöiden hallituksille, vuokrataloyhtiöiden hallinnolle kuin taloyhtiöiden asukkaillekin.

ENERGIANEUVONTAA TALOYHTIÖILLE 

 • Tietoa yhteiskilpailutuksista 
 • Tietoa energiatarkastuksista 
 • Tietoa energiatehokkuutta parantavista huolto- ja korjaustoimenpiteistä 
 • Tietoa energiaekspertti-toiminnasta

Lisätietoa taloyhtiöfoorumeista: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/taloyhtiot/taloyhtiofoorumi 

Ilmoita taloyhtiösi mukaan: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/dc09ae57-acde-4900-9e86-066ce542b442?displayId=Fin2191259 

Taloyhtiöfoorumiin liittyvät kysymykset: energianeuvonta@ramboll.fi.


Artikkeli "Valvottua energiatehokkuutta Villatehtaalla" ilmestyi Aamupostin "Villatehtaan Sanomat" liitteessä su 7. helmikuuta 2021.

Hyvinkään Villatehtaan alueen rakennukset lämpenevät Hyvinkään Lämpövoiman tuottamalla lähes hiilineutraalilla kaukolämmöllä. Vuonna 2016 Hyvinkään kaupunki halusi kartoittaa kiinteistöjensä energiatehokkuutta sekä energianhallintajärjestelmiensä tilaa. Hyvinkään Lämpövoima otti vetovastuun esiselvityksestä, kertoo energiainsinööri Pasi Nevalainen. Alkukartoituksessa todettiin, että nykyiset talotekniset hallintajärjestelmät olivat tulleet elinkaarensa loppuun. Tarvittiin uusi innovatiivinen ratkaisu. Selvityksen pohjalta Hyvinkään Lämpövoima alkoi kehittää Valvomopalvelu WiRE:ttä pitkäjänteiseen energiantehokkuuden ja talotekniikan hallintaan Hyvinkäällä.

Hyvinkään Vanha Villatehdas sai kauniin lumipeitteen tammikuun alussa

Hyvinkään Vanha Villatehdas sai kauniin lumipeitteen tammikuun alussa.

Valvomopalveluiden pilotointi aloitettiin Hyvinkään kaupunkikonsernin kiinteistöissä, Villatehdas mukaan lukien, vuonna 2017. Pilottiprojekti valmistui vuonna 2019 ja siitä lähtien Villatehtaalla on valvottu energiankäytön tehokkuutta keskitetyn valvomopalvelu WiRE:n avulla. Kiinteistönhuollon henkilökunta valvoo satunnaisesti arjessa laitteistojen toimintaa työajallaan, mutta se ei ole kattavaa. Valvomopalvelun avulla voidaan seurata ympäri vuorokauden, miten Villatehdas toimii eri sää- ja lämpöolosuhteissa.

-        Ensimmäistä kertaa Villatehtaan historiassa saamme tarkkaa dataa siitä, miten lämmönkulutus vaihtelee rakennuksessa, kertoo Vanhan Villatehtaan toimitusjohtaja Teemu Nurminen. Valvomopalvelu helpottaa lämmöntuotannon ennakointia keräämällä ajantasaista tietoa, jota voidaan hyödyntää energiatehokkuuden säätämisessä ja lämpölaskun pienentämisessä.

-        Säästöjen suuruudesta meillä ei vielä ole aivan tarkkaa tietoa, koska vuonna 2020 Villatehtaan tilojen käyttö on ollut koronan vuoksi huomattavasti normaali vuotta vähäisempää. Toimistoissa istuu vähemmän ihmisiä ja urheilutilojen käyttö on ollut erilaista. Tiedämme nyt kuitenkin tarkemmin mitkä ovat Villatehtaan tärkeimmät kehittämiskohteet, jatkaa Teemu Nurminen.

Tulevina vuosina mittausta ja valvontaa Villatehtaalla on tarkoitus lisätä vielä tarkempien tulosten saamiseksi. Kun jokin lämmön, veden tai sähkönkulutukseen liittyvä laite tulee käyttöikänsä päähän, uusitaan laite tekniikaltaan sellaiseksi, että se voidaan kytkeä Lämpövoiman valvomoon. Kiinteistön valvojalla on aiemminkin ollut etäyhteydet kiinteistön teknisiin laitteisiin, mutta nyt laitteiden erilaiset käyttöliittymät on yhdistetty Valvomopalvelu WiRE:ssä yhdenmukaiseksi graafiseksi näkymäksi. Tämä helpottaa valvojan työtä huomattavasti.

-        Lisäksi Villatehtaan kiinteistönhuollon työtekijöiden loma-aikoina saadaan Hyvinkään Lämpövoimalta asiantuntija-apua silloin, kun laitteissa ilmenee vikoja. Tämä lisää kiinteistön huoltovarmuutta silloin, kun jotakin ikävää kuten putkirikko tai vesivuoto tapahtuu, lisää Nurminen.

Kuvassa energiainsinööri Pasi Nevalainen Hyvinkään Lämpövoimalta etävalvomossa

Kuvassa energiainsinööri Pasi Nevalainen Hyvinkään Lämpövoimalta etävalvomossa.

Villatehdas on liitetty Sahanmäessä sijaitsevaan Lämpövoiman keskusvalvomoon, joka seuraa muun muassa rakennusten lämpötiloja, veden- ja sähkön kulutusta, ilmanvaihtokoneiden toimintaa sekä sisäilmaolosuhteita.

Anturit mittaavat rakennusten talotekniikasta erilaisia suureita. Kun antureista saatu tieto tuodaan keskitetysti valvomoon, saadaan mittausten ja trendikäyrien avulla tietoa siitä toimivatko laitteet oikein. Jos laitteiden toiminnassa ilmenee jotakin epänormaalia tai laite antaa hälytyksen viasta, voidaan siihen reagoida nopeasti.

-        Kiinteistöjen valvomoalakeskusten keräämä tieto saadaan halutessa liitettyä Hyvinkään Lämpövoiman valvomopalveluun. Kiinteistöstä kerätyn tiedon osalta automatiikkaa voidaan säädellä ja tarvittaessa ajastaa toimimaan käyttäjäystävällisemmin sen mukaan millaista käyttöä rakennuksella on tiettynä päivänä tai kellonaikana, toteaa Ville Rouvinen Hyvinkään Lämpövoimalta. Suurin hyöty palvelussa on se, kun saadaan pienennettyä kulutuspiikkejä sekä optimoitua rakennuksen energiankäyttöä. Suurimmat ostoenergiaan liittyvät säästöt tehdään, kun viat paikallistetaan ajoissa.

Valvomopalvelu WiRE:stä lisätietoja antaa Hyvinkään Lämpövoiman Ville Rouvinen p. 040 830 6300, ville.rouvinen@hlv.fi.


Pitkäaikaisen vastuuhenkilömme jäädessä eläkkeelle haemme vakituiseen tehtävään

KIRJANPITÄJÄÄ

 

Tehtävänäsi tulet hoitamaan itsenäisesti yhtiön kirjanpitoa, maksuliikennettä, palkanlaskentaa sekä alv-asioita. Tuet tehtävässäsi myös yrityksen HR- ja ICT-toimintoja.

Haemme tehtävään tilinpäätöstaitoista taloushallinnonammattilaista, joka omaa vankan kokemuksen ja hyvät näytöt onnistumisista aikaisemmissa tehtävissä. Toimit luontaisesti IT-järjestelmien kanssa ja hahmotat hyvin liiketoiminnan kokonaisuuksia. Odotamme sinulta vähintään viiden vuoden kokemusta vaativista taloushallinnon tehtävistä. Toivomme, että sinulla on tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto talouden alalta. Katsomme eduksi palkanlaskennan kokemuksen ja energia-alan tuntemuksen.

Henkilönä olet helposti lähestyttävä tiimipelaaja, joka ei pelkää laittaa itseään likoon arjen haasteissa. Ymmärrät talous- ja muiden sisäisten palvelujen roolin liiketoimintojen tukena. Olet tekijänä tarkka sekä luonteeltasi analyyttinen ja pystyt työskentelemään myös itsenäisesti. Osallistut myös vastuualueen ja sen järjestelmien kehittämiseen osana tehtävääsi.

Tarjoamme sinulle työpaikan sopivan kokoisessa lämpimässä ja liiketoiminnaltaan vakaassa yrityksessä, jossa henkilöstö pääsee aidosti vaikuttamaan asioihin ja näkemään konkreettisesti työnsä jäljen. Työyhteisössämme on hyvä henki ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme. Apunasi työtehtävässä ovat ammattitaitoiset työkaverit, nykyaikaiset IT-järjestelmät sekä joustavat työjärjestelyt. Pidämme henkilöstöstämme hyvää huolta ja etumme ovat kilpailukykyiset.  

Lisätietoja tehtävästä antaa talouspäällikkö Juha Kauhajärvi p. 050 5588 706, juha.kauhajarvi@hlv.fi(parhaiten tavoitettavissa ti 9.2 klo 13-15 ja to 18.2 klo 13-15.

Onko tämä sinun seuraava unelmatehtäväsi? Hae meille viimeistään 26.2.2021 lähettämällä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen sähköpostiosoitteeseen rekrytointi@hlv.fi. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.


Kaukolämmön vuosiraportit on toimitettu kaikille asiakkaillemme joulukuun laskun yhteydessä tammikuun alussa. Mikäli teillä on käytössä e-laskun vastaanotto, raportit eivät näy näiden laskujen liitteenä. Vuosiraportti on saatavilla kirjautumalla Online-palveluumme.

Huoltosopimusasiakkaidemme kuukausiraportit sekä huoltoraportit näkyvät myös Online-palvelussamme.

Mikäli haluatte lisätietoja v. 2020 raporteista tai Online-palveluumme kirjautumisesta, asiakaspalvelumme auttaa tarvittaessa.

Sirpa Lilja
puh. (019) 4580 215

Ville Rouvinen
puh. (019) 4580 210


Käy rekisteröitymässä Online-palveluumme jossa voit tarkastella kulutustietojasi ja josta löydät myös laskusi.

Huoltosopimusasiakkaidemme kaikki huoltoraportit (myös v. 2020) löytyvät Onlinesta etusivulta kohdasta "Vuosihuoltoraportit".


Marraskuun kaukolämpölaskut ovat lähteneet tulostuspalvelussamme virheellisesti paperitulosteina. Mikäli käytössänne on OmaPosti, on laskunne ohjautunut sinne.

Laskut eivät ole menneet verkkopankkiinne vaikka laskun tilisiirto-osassa näkyy teksti: "Olkaa hyvä ja hyväksykää tämä lasku verkkopankissanne".

Pahoittelemme e-lasku- ja suoramaksuasiakkaillemme tästä aiheutunutta ylimääräistä vaivaa. Seuraavat laskut tammikuun alussa lähtevät normaalisti e-laskuina ja suoramaksulaskuina.

Asiakkaalta tämä ei vaadi toimenpiteitä. Lisätietoja asiakaspalvelustamme puh. 019-4580 215 (ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-12.15)


Kaukolämmön kulutusraportit ja tuntiset kulutustiedot eivät ole valmiita joten seuraavan kerran raportit ajetaan marraskuun laskujen yhteydessä joulukuun ensimmäisellä viikolla.


Taloushallinnan järjestelmän vaihtumisen vuoksi syyskuun kaukolämpölaskujen lähetyksessä oli viivettä. Laskut ovat lähteneet asiakkaillemme 14. ja 15.10.2020.


Syyskuun kaukolämpölaskut saapuvat asiakkaillemme viimeistään viikolla 42.

Taloushallintajärjestelmässämme tapahtuvan muutoksen vuoksi syyskuun kaukolämpölaskut tavoittavat asiakkaamme hieman normaalia myöhemmin. Osa laskuista lähtee asiakkaillemme jo tällä viikolla (vk 41) ja loputkin kaukolämpölaskut saapuvat viimeistään ensi viikon (vk 42) aikana. Lokakuun laskut pyrimme toimittamaan jälleen normaalisti 1-2 arkipäivän sisällä kuun vaihtuessa.


Taloushallintajärjestelmässä tapahtuvan muutoksen vuoksi Online-palvelussamme näkyvä Laskun tila -tieto ei päivity syys-lokakuun aikana.

Mikäli sinulla on kysyttävää laskuistasi, olethan yhteydessä asiakaspalveluumme, puh. 019-4580 215.


Nykyisen vastuuhenkilömme siirtyessä työurallaan eteenpäin haemme

TALOUSPÄÄLLIKKÖÄ

johtamaan ja kehittämään Hyvinkään Lämpövoiman taloushallintoa. Vastaat kokonaisvastuullisesti yhtiön taloushallinnosta, yleishallinnosta sekä HR- ja ICT-toiminnoista yhdessä tiimisi kanssa.

Taloushallinnon vastuusi sisältävät mm. talouden raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen sekä tilinpäätöksen. Osallistut mielelläsi myös muihin taloushallinnon käytännön tehtäviin tiimisi tukena.

HR-tehtävien vastuuseesi kuuluvat henkilöstöhallinnon suunnittelu ja johtaminen sekä yhteistyö palkanlaskennan ja esimiesten kanssa. Tietohallinnon tehtäviin sisältyvät ICT-toimintojen suunnittelu ja kehittäminen yhteistyössä kumppanien kanssa.

Kehität vastuullasi olevia toimintoja ja järjestelmiä. Toimit aktiivisesti liiketoimintojen tukena ja teet tiivistä yhteistyötä koko organisaation kanssa. Osallistut myös johtoryhmän toimintaan.

Haemme tehtävään taloushallinnon ammattilaista, jolla on vähintään viiden vuoden kokemus taloushallinnon vaativista tehtävistä ja hyvät näytöt onnistumisista aikaisemmissa tehtävissä. Taustaltasi voit olla esimerkiksi talouspäällikkö, controller tai taloushallinnon/tilintarkastuksen asiantuntija. Tehtävän vaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto talouden alalta. Henkilönä olet helposti lähestyttävä tiimipelaaja, joka ei pelkää laittaa itseään likoon arjen haasteissa tai vaativissa kehitysprojekteissa. Olet jämäkkä ja sydämellinen esimies, jolle henkilöstön hyvinvointi ja osaamisen kehittäminen ovat ykkösasioita. Ymmärrät talous- ja muiden sisäisten palvelujen roolin liiketoimintojen tukena. Työskentelytapasi on systemaattinen ja analyyttinen. Arvostamme kokemusta esimiestehtävistä ja vaativien projektien vetovastuusta. Katsomme eduksi energia-alan tuntemuksen.

Meillä pääset aidosti vaikuttamaan yhtiön menestymiseen ja näet työsi jäljen. Työyhteisössämme on hyvä henki ja kehitämme aktiivisesti toimintaamme. Pidämme henkilöstöstämme hyvää huolta ja etumme ovat kilpailukykyiset.  

Lisätietoja tehtävästä antaa toimitusjohtaja Sanna Kytömäki p. 040 190 6345 tai sanna.kytomaki@hlv.fi (parhaiten tavoitettavissa to 13.8. klo 13-15 ja pe 21.8 klo 13-15).

 

Onko tämä sinun seuraava unelmatehtäväsi? Hae meille viimeistään 30.8.2020 lähettämällä CV:si ja hakemuksesi palkkatoiveineen sähköpostiosoitteeseen rekrytointi@hlv.fi. Käsittelemme hakemuksia jo hakuaikana.

 


Tiedotteemme mahdollisesta kaukolämpöverkon rakentamisesta Sonninmäen alueelle.


Lämmönjakokeskusten keväinen sopimushuoltokierros on saatu päätökseen. Sopimushuoltojen tarkastusraportit on luettavissa Online-palvelustamme.

Online-palveluun pääsette kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.palvelunne.fi/hlv/

Lämpövoiman Asiakaspalvelu palvelee tarvittaessa Online-palveluun kirjautumiseen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.


Kiinteistöjen energianhallinnan kehittämiseen sekä talotekniikan valvontaan käynnistimme v. 2019 Valvomopalvelu WiRE:en Hyvinkään kaupunkikonsernissa.
Tällä palvelulla tuotamme seurantatietoa lämmön, sähkön ja veden kulutuksessa sekä tietoa sisäilmaolosuhteista.
Nyt tarjoamme tätä palvelua myös muille hyvinkääläisille kiinteistön omistajille.
Lue lisää Valvomopalvelu WiRE:estä Rakennuslehden Rakentamisen edelläkävijät -liitteestä (s.12-13).

http://epaper.fi/read/5704/s76Mlo4w

Ota yhteyttä:

Ville Rouvinen, Palveluinsinööri
puh. (019) 4580 210

Pasi Nevalainen
puh. (019) 4580 219


HYVINKÄÄN LÄMPÖVOIMA ON VARAUTUNUT KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMIIN POIKKEUSOLOIHIN

Lue lisää tiedotteestamme


Hyvinkään Lämpövoima Oy tarjoaa tuttuun tapaan vapaan sisäänpääsyn Hyvinkään Sveitsin uimalaan Kaukon päivän kunniaksi tuhannelle ensimmäiselle uimarille. Uimalassa alkavan remontin vuoksi tänä vuonna otetaan varaslähtö altaaseen: Kaukon päivän perinteiset uinnit uidaan jo karkauspäivänä eli lauantaina 29.2.2020 klo 10.30-18.00 välisenä aikana.

Tiesithän, että Hyvinkään Sveitsin uimalan altaat lämpenevät kaukolämmöllä. Hyvinkään Lämpövoima Oy toimittaa kaukolämpöä läheltä – vastuullisesti ja ympäristöystävällisesti. Kaukolämpö on kestävä ja huoleton lämmitystapa, mikä perustuu Hyvinkäällä lähes 100%:sti Kiertotaloudesta saatavaan Ekolämpöön ja kotimaisista raaka-aineista saatavaan Biolämpöön.


Kaukolämmön vuosiraportit on toimitettu kaikille asiakkaillemme joulukuun laskun yhteydessä tammikuun alussa. Mikäli teillä on käytössä e-laskun vastaanotto, raportit eivät näy näiden laskujen liitteenä. Vuosiraportti on saatavilla kirjautumalla Online-palveluumme. Mikäli haluatte lisätietoja vuosiraporteista tai Online-palveluumme kirjautumisesta, asiakaspalvelumme auttaa tarvittaessa.

Sirpa Lilja, puh. 050-586 5561

Ville Rouvinen, puh. 040-654 0712


Nykyinen toimitusjohtaja Matti Laukkanen ja tuleva toimitusjohtaja Sanna Kytömäki
Nykyinen toimitusjohtaja Matti Laukkanen ja tuleva toimitusjohtaja Sanna Kytömäki
Kuvaaja: Ari Peltonen

Tiedote
4.2.2020

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n uuden toimitusjohtajan hakuprosessi on saatu päätökseen. Toimitusjohtajan haku herätti paljon kiinnostusta, ja siihen tuli yli 100 hakemusta. Hakuprosessista vastasi Hyvinkään Lämpövoiman hallitus, jonka apuna oli suorahakukonsultti.

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty 1.5.2020 lukien DI, KTM Sanna Kytömäki (43). Hän on energia-alan kokenut ammattilainen. Viimeksi hän on toiminut Karhu Voima Oy:n toimitusjohtajana sekä Kotkan Energia Oy:n vt. toimitusjohtajana ja talousjohtajana.

Hyvinkään Lämpövoiman nykyinen toimitusjohtaja Matti Laukkanen siirtyy eläkejärjestelyihinsä liittyen 1.5.2020 hallituksen erityistehtäviin mm. perehdyttäen uutta toimitusjohtajaa. Hän siirtyy eläkkeelle tämän vuoden lopussa.

Tuleva toimitusjohtaja Sanna Kytömäki on innostunut uudesta tehtävästään. ”Hyvinkään Lämpövoima on hyvin hoidettu yhtiö, joka on jatkuvasti kehittänyt toimintaansa. Odotan innolla, että pääsen tekemään yhteistyötä Hyvinkään Lämpövoiman henkilöstön ja Hyvinkään kaupungin kanssa.”, kertoo Sanna Kytömäki.

Nykyinen toimitusjohtaja Matti Laukkanen on erittäin tyytyväinen toimitusjohtajavalintaan. ”Sanna Kytömäki on juuri oikea henkilö jatkamaan yhtiön kehittämistä. Hänelle on syntynyt Kotkassa kokemusta mm. samanlaisesta kierrätysenergian hyödyntämisestä kuin Hyvinkäällä teemme. Myöskin energiayhtiön haasteet nykyisessä murrostilanteessa ja uusien palveluiden kehittämistarve ovat hänelle tuttuja asioita.”, kertoo Matti Laukkanen.


Palvelemme taas perjantaina 27.12.2019.

Toivotamme asiakkaillemme Rauhallista joulunaikaa!


Teemme Lemminkäisen- ja Ilmattarentien kaukolämmön mittauskeskuksien tarkastuksia 18.-22.11.2019.

Lue lisää täältä


Olemme päivittäneet  mittareiden luentaohjelman jonka käyttöönotto on vielä kesken. Tämän johdosta kaukolämmön kulutusraportit ja tuntiset kulutustiedot eivät ole valmiita. Laskutus toimii normaalisti.


Nykyinen toimitusjohtajamme siirtyy eläkkeelle.

Haemme näkemyksellistä ja dynaamista TOIMITUSJOHTAJAA.

Lue lisää oheisesta tiedotteesta.


Hyvinkään Lämpövoima on yhteistyössä Hyvinkään kaupungin kanssa käynnistämässä EnergiaHelppi - energianeuvontapalvelua hyvinkääläisille. 

EnergiaHelppi on tavoitettavissa puhelimitse numerosta 0408306300 ja sähköpostitse energiahelppi@hlv.fi. EnergiaHelppi auttaa arjen energiaratkaisuissa tarvittaessa paikan päällä.

Lue lisää Tiedotteesta.

 


Vietämme avoimien ovien päivää Veikkarin lämpökeskuksella (Avainkierto 1) perjantaina 11.10.2019 klo 10-15.

Tapahtuman aikana pääset tutustumaan pellettipolttoainetta käyttävään biolämpökeskukseemme sekä kuulemaan uusista

energianeuvontapalveluistamme. Tarjoamme kävijöille kalasoppaa.

Tervetuloa!

 


Olemme aktivoineet tekstiviestitse toimivan maksuttoman huolto- ja häiriötiedotepalvelun asiakkaillemme, joiden GSM-puhelinnumerot löytyvät asiakastietojärjestelmästämme. 

Palvelun automaattisesti lähettämä viesti on muotoa: 

"Hyvä kaukolämpöasiakkaamme!

Olemme aktivoineet käyttöösi häiriötiedotepalvelun, jonka avulla saatte tekstiviestitse tiedon omistamaanne kaukolämmön käyttöpaikkaa koskevan häiriötiedotteen. Halutessanne voitte sulkea palvelun vastaamalla tähän viestiin HLV SULJE.

Terveisin Hyvinkään Lämpövoima"

Palvelun peruminen on maksutonta. 

Lisätietoja:

Sirpa Lilja

Asiakaspalveluassistentti

sirpa.lilja@hlv.fi

puh. (019) 4580 215


Olemme liittyneet syyskuun alussa Paikallisvoima ry:n jäseneksi. Paikallisvoima toimii edunvalvojana pienille, paikallisille energiayhtiöille.

Lue lisää toiminnanjohtaja Toivo Hurmeen tiedotteesta


Puramme Suokadun lämpökeskuksella öljysäiliötä. Arvioitu valmistumisajankohta on perj. 6.9.2019.


Pyytäisimme jatkossa toimittamaan kaukolämmön asiakaslaitetarkastuksien asiakirjat (suunnitelmat ja tekniset tiedot) tarkastettavaksi Hyvinkään Lämpövoimalle sähköpostitse osoitteeseen asiakaslaitetarkastukset@hlv.fi.

Asiakaslaitetarkastuksiin liittyen Teitä palvelevat seuraavat yhteyshenkilöt.

Uudiskohteiden tarkastukset

Ville Rouvinen

Palveluinsinööri

puh. (019) 4580 210

ville.rouvinen@hlv.fi

Saneerauskohteiden tarkastukset

Mikko Kivistö

Verkostoinsinööri

puh. (019) 4580 216

mikko.kivisto@hlv.fi

Lisätietoja tarkastuksiin liittyen oheisesta linkistä Asiakaslaitteiden tarkastuspalvelut


Hyvinkään Lämpövoima ja Benviroc ovat käynnistäneet pilotin, jossa yhdyskuntajätteiden käsittelyn yhteydessä syntyvien CO2-päästöjen laskentaa uudistetaan tukemaan entistä paremmin kiertotaloutta ja vähentämään yhdyskuntajätteen syntymistä.

Lue lisää oheisesta tiedotteesta.


Kaukolämmön hinta muuttuu 1.10.2018 alkaen. Lue lisää tiedotteestamme.


Olemme saaneet kuluneen vuoden aikana asiakkailtamme useita yhteydenottoja Hyvinkäällä omakotitaloalueilla kiertävien kaukolämmön lämmönjakokeskusten myyjien toimintaa koskien. Lue tiedote asiaa koskien tästä Linkistä!

Lämmönjakokeskuksen keskimääräinen tekninen käyttöikä on noin 25-30 vuotta. Ennen keskussaneeraukseen ryhtymistä on kuitenkin suositeltavaa arvioida keskuksen toimintakunto. Lisäksi saneerauspäätöstä pohdittaessa on syytä huomioida seuraavat seikat:

 • uuden keskuksen paremmalla säädettävyydellä saavutettavat asumisolosuhteet
 • lämmitysjärjestelmän parempi energiatehokkuus
 • pienempi riski keskuksen eri komponenttien vikaantumiselle ja sitä kautta lämmönjakolaitteiston luotettavuuden kasvu

Ennen saneerauspäätöstä kannattaa pyytää tarjoukset muutamalta tarvittavat pätevyydet ja asennusoikeudet omaavalta asennusliikkeeltä. Vertailemalla tarjouksia ja niiden sisältöjä löytää omaan tarpeeseen parhaiten soveltuvan ratkaisun saneerata lämmönjakolaitteisto.

Mikäli haluaisitte arvioida lämmönjakokeskuksen toimintakuntoa tai tarvitsette käytönopastusta keskuksen käyttöön, saatte näihin helposti apua Asiakaspalvelustamme. Muistathan myös Vikailmoituspalvelumme, minkä kautta saat apua lämmönjakolaitteiston vikatilanteissa 24/7.

 


Hyvinkään Lämpövoima rakentaa kaukolämpölinjaa Siltakadulla. Tästä syystä Hangonradan ylittävän sillan ajokaistat ovat poikkeuksellisesti suljettu ajoneuvoliikenteeltä 18.-19.7.2018 noin klo 21.30-06.00 välisenä aikana. Kevyenliikenteenväylä on käytettävissä. Pahoittelemme häiriötä.

Lisätietoa asiasta saat seuraavasta Tiedotteesta


Raportit löytyvät Online-palvelustamme etusivulta kohdasta "Vuosihuoltoraportit".


Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas Oy ja Hyvinkään Lämpövoima Oy ovat tehneet sopimuksen Hyvinkään kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistöjen valvomopalvelun toteuttamisesta.

Lue lisää ohessa olevasta liitteestä!


Kaukolämmön vuosiraportit on toimitettu asiakkaillemme joulukuun laskun yhteydessä tammikuun alkupäivinä. Mikäli teillä on käytössä e-laskun vastaanotto, raportit eivät näy näiden laskujen liitteinä. Vuosiraportti on saatavilla kirjautumalla Online-palveluumme. Mikäli haluatte lisätietoja vuosiraporteista tai Online-palveluumme kirjautumisesta, asiakaspalvelumme auttaa tarvittaessa.

Sirpa Lilja, puh. 050-586 5561

Sami Pesonen, puh. 040-336 0099


Vuoden 2017 syksyn huoltosopimuskierrokset on suoritettu. Valitettavasti osalta asiakkaita huoltosopimusraportti jäi puuttumaan. Pahoittelemme virhettä. Olemme yhteydessä asiakkaisiin tähän liittyen.


Hyvinkään Lämpövoima tarjoaa sähköistä Huolto- ja häiriötiedotepalvelua Asiakkaillensa. Palvelun kautta Asiakas pystyy vastaanottamaan kaukolämmön jakelukeskeytystiedotteet tekstiviestitse tai sähköpostitse.

Palvelun käyttöönotto vaatii Asiakkaalta tarvittavien tietojen lisäämisen Online-palvelun kautta. Online-palveluun Asiakas pääsee kirjatumaan osoitteesta:

https://asiointi.palvelunne.fi/hlv/Extranet/Extranet

Palvelu toimii toistaiseksi perinteisten paperisten tiedotteiden rinnalla. Huolto- ja häiriötiedotteet löydät myös mm. internet- ja Facebook-sivuiltamme.

 


Lue lisää: Tiedote

Lisätietoja:

Sami Pesonen

Asiakkuus- ja verkostopäällikkö

Hyvinkään Lämpövoima Oy

040 336 0099


Louhimme kalliota Eteläisen kehäkadun vieressä sijaitsevalla kevyenliikenteenväylällä tulevien kaukolämpöputkien tieltä 06.07.2017.

Työ aiheuttaa päivän aikana jonkin verran tärinää ja melua lähellä oleviin kiinteistöihin.

Pahoittelemme louhinnan aiheuttamaa häiriötä.

Lisätietoja:

Aleksi Kallunki

Hyvinkään Lämpövoima Oy

040 562 2368


Hyvinkään ja Riihimäen tarvitsemasta kaukolämmöstä yli 80 % on Ekolämpöä. Ekolämpö tuotetaan jätteiden käsittelystä syntyvällä hukkalämmöllä. Ekolämpö on ympäristöystävällistä ja hiilineutraalia, koska lämmön talteenotossa ei synny lainkaan CO2-päästöjä. Päästöttömyys varmennetaan riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan toimesta.

Kiertotaloudessa materiaaleja ja muita resursseja käytetään mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti. Hyvinkään ja Riihimäen kaukolämpöratkaisut ovat merkittävä osa alueellista kiertotaloutta ja osallistuvat myös ilmastonmuutoksen torjuntaan jo tänään. Jätteen käsittelystä syntyvä lämpö otetaan talteen Fortumin jätteenkäsittelylaitokselta Riihimäellä, joka on osa kiertotalouskylää. Tätä kaukolämpöä käyttää Riihimäellä ja Hyvinkäällä nyt jo yli 2600 asiakasta. Ekolämpöratkaisulla on merkittävä vaikutus sekä Hyvinkään että Riihimäen hiilidioksidipäästöihin ja se auttaa molempia kaupunkeja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Jätteiden kierrätystä ohjaa EU:n yhteinen jätehierarkia ja kiertotalouspaketti, jossa etusijalla ovat jätteen synnyn ehkäisy ja kierrätys. Kaatopaikkakielto, jonka mukaan yhdyskuntajätettä ei voi enää loppusijoittaa kaatopaikalle, tuli voimaan vuonna 2016. Biohajoavat ja energiaa sisältävät jätteet on käsiteltävä joko kierrättämällä tai muutoin hyödyntämällä. Yhdyskuntajätteen kierrättämistä edistää tällä alueella Fortumin Kiertotalouskylä, jossa esimerkiksi muoveja erotellaan uusiokäyttöön. Kaikkea ei kuitenkaan pystytä kierrättämään materiaalina. Tällaiset jätteet on käsiteltävä termisesti, jotta jätteiden terveydelle ja ympäristölle aiheuttamat haitat voidaan hallita. Käsittelyprosessista syntyvä hukkalämpö kannattaa ottaa talteen ja hyödyntää lämmityksessä, koska jätteet on joka tapauksessa käsiteltävä. Hyvinkään Lämpövoiman ja Riihimäen Kaukolämmön hyödyntämä Ekolämpö on ilmastoystävällinen ja ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Huolehtimalla jätteiden oikeasta lajittelusta ja vähentämällä jätteen syntyä sekä käyttämällä hiilineutraalia Ekolämpö-kaukolämpöä voivat hyvinkääläiset ja riihimäkeläiset osallistua ilmastonmuutoksen torjuntaan sekä näin tulla osaksi kiertotaloutta.

Taustatietoja:

Kiertotalous on talouden uusi malli, jossa materiaalit ja arvo kiertävät ja tuotteille luodaan lisäarvoa palveluilla sekä älykkyydellä (Sitra)

Hiilidioksidi CO2 on ilmakehän yleinen kaasu, jonka lisääntyminen ihmisen toiminnan seurauksena aiheuttaa maailmanlaajuista ilmaston lämpenemistä ja sen myötä monia haittavaikutuksia.

Riihimäen Kaukolämpö Oy:n ja Fortumin yhteistyö alkoi jo vuonna 1984. Parin ensimmäisen vuosikymmenen aikana hyödynnetty hukkalämpö syntyi vaarallisten jätteiden käsittelystä. Vuonna 2007 ja 2012 tehdyt investoinnit yhdyskuntajätteiden polttolaitoksiin kasvattivat Fortumilta tulevan lämmön osuuden noin 40 %:sta nykyiseen yli 90 %: iin. Kaukolämmön osuus Riihimäen hiilidioksidipäästöistä on perinteisesti ollut noin 16 %. Ekolämpöratkaisu alentaa kaukolämmön osuuden Riihimäen hiilidioksidipäästöistä murto-osaan, arviolta 1 – 3 %:iin. Tällä on merkittävä vaikutus Riihimäen hiilidioksidipäästöihin ja auttaa selvästi kaupunkia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Riihimäellä yli 700 kaukolämpöasiakasta ja kaukolämmitetyissä taloissa asuu 16 000 asukasta.

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n ja Fortumin yhteistyö hukkalämmön hyödyntämiseksi kaukolämmön lähteenä alkoi vuoden 2008 alussa, kun kaukolämmön toimitus Hyvinkäälle käynnistyi. Hyvinkäällä Ekolämmön osuus kaukolämmön kokonaishankinnasta on yli 80 % ja sillä korvataan fossiilisia polttoaineita maakaasua ja öljyä. Nykyinen Ekolämpöön perustuva ratkaisu vähentää kaukolämmön hiilidioksidipäästöjä yli 60 000 tonnia vuodessa. Hyvinkään hiilidioksidipäästöistä kaukolämmön osuus on enää alle 5 prosenttia.

Kaukolämmön piirissä on Hyvinkäällä lähes 1900 asiakasta ja kaukolämmitetyissä asunnoissa asuu 35 000 asukasta.

Fortum Recycling and Waste Solutions (entinen Ekokem) on kiertotalouden toimija, jonka Kiertotalouskylän jätteenkäsittelylaitoksilla Riihimäellä käsitellään vuosittain yli 350 000 t vaarallisia ja syntypaikkalajiteltujajätteitä. Käsittelystä syntyvää hukkalämpöä hyödynnetään Ekolämmön tuotannossa Riihimäen ja Hyvinkään kaukolämpöverkkoihin noin 500 GWh.


Toimistomme on avoinna ma-to klo 9:00 - 15:00 ja pe klo 9:00 - 12:15.Työt aloitetaan tällä viikolla Suutarinkadulta. Lue lisää: Tiedote


Vehkojan alueen talousvedestä saatujen tutkimustulosten mukaan vesi on tutkituilta ominaisuuksiltaan hyvää.Näytteissä ei tehtyjen tutkimusten perusteella ole kaukolämpövettä.

Veden käyttöä voidaan jatkaa normaalisti.

25.10 aamulla havaittujen värjäytymien syynä on todennäköisesti häiriöt pienen alueen kaukolämpöverkossa.

Hyvinkään Vesi on huuhdellut alueen verkostoa eilen aamupäivällä tehtyjen havaintojen jälkeen vedenlaadun varmistamiseksi.


Tiedote 24.2.2017

Etsimme joukkoomme energistä opiskelijaa kesätöihin rakentamaan yhdessä muun organisaation kanssa kehittyvää nykyaikaista energiajärjestelmää Hyvinkäällä.  

Odotamme Sinulta:

 • Tehtävään soveltuvia Amk-insinöörin tai DI:n opintoja
 • Kykyä työskennellä sujuvassa vuorovaikutuksessa useiden eri sidosryhmien kanssa
 • Halua oppia uusia asioita ja kehittää omaa osaamista
 • Ajokorttia ja osaamista nykyaikaisista tietojärjestelmistä

Kokemusta vastaavantyyppisistä työtehtävistä energia- ja/tai infrarakentamisen alalta sekä cad- ja infrarakentamisen suunnitteluohjelmistojen osaaminen katsotaan eduksi.

Työsuhteen kesto vähintään 3 kuukautta.

Tartu tilaisuuteen ja lähetä hakemuksesi ja cv:si 19.3.2017 mennessä osoitteeseen Hyvinkään Lämpövoima Oy, Rekrytointi, PL 240, 05801 tai sähköpostilla sami.pesonen@hlv.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa Asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen, 040 336 0099.

Hyvinkään Lämpövoima Oy on kaupunkikonserniin kuuluva kaukolämpöyhtiö, jonka lämmön vuosimyynti on 320 GWh, liikevaihto 20 MEUR ja henkilökunnan määrä 26. Olemme toimineet menestyksellisesti alan edelläkävijäyritysten joukossa yli 40 vuoden ajan. Tarkempia tietoja yhtiöstä löytyy kotisivuilta: www.hlv.fi


Tiedote 18.1.2017

Hyvinkään Lämpövoima tarjoaa jatkossakin Hyvinkääläisille edullista pitkälti kierrätys- ja bioenergiaan pohjautuvaa kaukolämpöä. Lue lisää tiedotteesta.


Tiedote 18.1.2017

Jatkamme vuoden 2017 aikana kaukolämpömittareiden uusintaa tuntiluentaisiksi. Vuoden aikana mittarit uusitaan yhteensä n. 250 kerros- ja rivitaloon Hyvinkäällä.  Uudet mittarit ovat Kamstrupin valmistamia etäluettavia mittareita, jotka mahdollistavat tulevaisuudessa tuntiluentatiedon tarjoamisen näiden kiinteistöjen omistajien käyttöön.

Mittarin vaihto aiheuttaa kaukolämmön jakelussa tavallisesti n. yhden tunnin käyttökeskeytyksen kiinteistöön. Käyttökeskeytyksestä tulemme informoimaan jatkossa etukäteen asiakastiedoistamme löytyvää taloyhtiön yhteyshenkilöä.


Tiedote 2.1.2017

Vuosijäähtymän raportoinnissa on tehty muutos vuoden 2016 vuosiraporteista alkaen. Jatkossa vuosijäähtymän raportoinnissa huomioidaan lämmityskuukausien jäähtymät. Muutoksella parannetaan jäähtymän raportoinnin tarkkuutta ja siten parannetaan asiakkaillemme toimitettavaa informaatiota laitteiston toimintakunnosta. Huoltosopimusasiakkaillemme muutos vuosijäähtymässä koskee myös kuukausiraporttia.

Vuosiraportit toimitetaan asiakkaillemme tammikuun laskun yhteydessä. Lisäksi asiakkaat pääsevät tutustumaan vuosiraporttiin Online-palvelun kautta. Online-palveluun kirjautumaan tapahtuu osoitteessa https://asiointi.palvelunne.fi/hlv/. Lämpövoiman Asiakaspalvelu palvelee Online-palveluun kirjautumiseen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Jäähtymä on kaukolämmön meno- ja paluuveden lämpötilojen erotus eli se kertoo kuinka paljon kaukolämpöveden lämpötila laskee, kun kaukolämpövesi virtaa lämmönjakokeskuksen läpi. Tyypillisesti jäähtymä vaihtelee lämmönjakokeskuksen kunnosta ja mitoituksesta riippuen 25-50 C asteen välillä. Jäähtymä antaa asiakkaalle lisätietoa lämmönjakokeskuksen toimintakunnosta. Mitä suurempi jäähtymä on, sitä paremmin lämmönjakokeskuksen laitteet ja niiden säädöt toimivat.


Tiedote 2.1.2017

Vuoden 2016 aikana tehtyjen sopimusmushuoltokierrosten raportit on luettavissa Online-palvelussa. Online-palvelu korvaa sopimushuoltojen raportoinnissa vanhat postitse lähetettävät raportit. Raportoinnin muutoksesta on toimitettu asiakkaillemme tiedote kesällä postitse toimitetun raportin yhteydessä.

Online-palveluun pääsette kirjautumaan osoitteessa https://asiointi.palvelunne.fi/hlv/

Lämpövoiman Asiakaspalvelu palvelee Online-palveluun kirjautumiseen ja käyttöön liittyvissä kysymyksissä.


Etsimme joukkoomme kaukolämpöverkon rakennuttamisen ja kunnossapidon toteutuksesta vastaavaa verkostomestaria. Hallitset kaukolämpöverkon rakennuttamisprojektien suunnitelmallisen toteuttamisen sekä valvot ja pidät yllä järjestelmällisesti kaukolämpöverkon toimintakuntoa. Osa tehtävistäsi koostuu asiakastyöstä kaukolämmön asiakaslaitetarkastusten sekä asiakaspalvelun ja myynnin tuen muodossa.

Odotamme Sinulta:

 • Tehtävään soveltuvaa Amk-insinöörin koulutusta
 • Kokemusta vastaavista työtehtävistä kaukolämpöalalta
 • Osaamista hallita rakennuttamisprojektit hyödyntäen yhteistyökumppaneita
 • Kykyä työskennellä sujuvassa vuorovaikutuksessa useiden eri sidosryhmien kanssa
 • Valmiutta työskennellä tarvittaessa normaalin päivätyöajan ulkopuolella
 • Sähköisten tietojärjestelmien käytön hallitseminen sekä CAD-suunnittelun ja verkoston mallinnuksen perusteiden tunteminen katsotaan eduksi.

Arvostamme aktiivista otetta tarttua työtehtäviin sekä rohkeutta ja energisyyttä luoda uutta yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Ketteränä organisaationa tarjoamme Sinulle dynaamisen työympäristön, nykyaikaiset jatkuvasti kehittyvät työvälineet ja mahdollisuuden kehittää työtehtävissäsi tarvittavaa henkilökohtaista osaamista koulutuksen kautta. Lisäksi tarjoamme vakavaraisen yhtiön edut työssä onnistumisen tueksi.

Lisätietoja tehtävästä antavat kaukolämpöinsinööri Sami Pesonen, 040 336 0099 tai kaukolämpöpäällikkö Antti Eskola, 040 486 2115.

Lähetä hakemuksesi ja cv:si palkkatoivomuksineen 29.1.2017 mennessä osoitteeseen Hyvinkään Lämpövoima Oy, Rekrytointi, PL 240, 05801 tai sähköpostilla sami.pesonen@hlv.fi.

Hyvinkään Lämpövoima Oy on kaupunkikonserniin kuuluva kaukolämpöyhtiö, jonka lämmön vuosimyynti on 320 GWh, liikevaihto 20 MEUR ja henkilökunnan määrä 26. Olemme toimineet menestyksellisesti alan edelläkävijäyritysten joukossa yli 40 vuoden ajan. Tarkempia tietoja yhtiöstä löytyy kotisivuilta: www.hlv.fi


Lehdistötiedote 5.10.2016

(pdf)
(word)

Julkaistavissa heti

Kaukolämmön edut nostetaan keskiöön

KAUKOLÄMPÖTOIMIJAT TIIVISTÄVÄT YHTEISTYÖTÄÄN LÄMMITYSMARKKINOILLA 

Kaukolämpöalan toimijat ovat perustaneet kaukolämmölle valtakunnallisen yhdistyksen Palveleva kaukolämpö FinDHC ry (Finnish District Heating and Cooling).  Yhdistys vahvistaa entisestään kaukolämmön tunnettuutta lämmitysmuotona ja osallistuu aktiivisesti lämmitysratkaisuja koskevaan keskusteluun. Lisäksi yhdistys edistää kaukolämpöön liittyvän suomalaisen teknologian ja palveluosaamisen vientiä.

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin eilen Hyvinkään kaupungintalolla.

”On tärkeää, että asiakkaiden päätökset perustuvat oikeaan ja riittävään tietoon heille parhaiten soveltuvasta lämmitysjärjestelmästä”, sanoo yhdistyksen hallituksen jäsen, toimitusjohtaja Matti Laukkanen Hyvinkään Lämpövoima Oy:stä.

Suomessa kaukolämmön markkinaosuus on tällä hetkellä noin 50 prosenttia ja uudisrakentamisessa yli 60 prosenttia. Suomi lukeutuu kansainvälisesti kaukolämpötoimialan edelläkävijöihin.

”Alalta on kuitenkin puuttunut valtakunnallinen taho, joka huolehtisi pitkäjännitteisesti kaukolämmön imagon kehittämisestä, markkinoinnista ja viennin edistämisestä”, sanoo Imatran Lämmön toimitusjohtaja Vesa-Pekka Vainikka, joka valittiin yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi.

Vainikan ja Laukkasen lisäksi yhdistyksen hallitukseen valittiin Anna-Stiina Boström Vexve Oy:stä, Ari-Matti Mattila Kauhavan Kaukolämpö Oy:stä, Ilkka Reko Vantaan Energia Oy:stä, Janne Alpua Haapajärven Lämpö Oy:stä, Juha Rokkanen inPulse Works Oy:stä, Pasi Muurinen Tampereen Sähkölaitos Oy:stä ja Reima Lassila Kuopion Energia Oy:stä.

Suomessa on noin 150 kaukolämpöyhtiötä. Tämän lisäksi alalla toimii useita satoja urakoitsijoita sekä laite- ja palvelutoimittajia. Yhdistys on tarkoitettu kaikille toimijoille, jotka haluavat aktiivisesti kehittää kaukolämpöalaa.

Energiateollisuus ry hoitaa edelleen kaukolämpöalan edunvalvonnan. Palveleva kaukolämpö FinDHC ry toimii tiiviissä yhteistyössä Energiateollisuus ry:n kanssa.

Lisätietoja:

Tj. Matti Laukkanen, Hyvinkään Lämpövoima Oy, puh. 050 552 1161 ja matti.laukkanen@hlv.fi

www.hlv.fi

Tj. Ari-Matti Mattila, Kauhavan Kaukolämpö Oy, puh. 050 374  6802 ja ari-matti.mattila@kauhava.fi www.kauhavankaukolampo.fi

Tj. Vesa-Pekka Vainikka, Imatran Lämpö Oy, puh. 040 580 8556 ja vesa-pekka.vainikka@imatra.fi www.imatranlampo.fi

Liitteinä olevat kuvat ovat yhdistyksen 4.10.2016 pidetystä perustamiskokouksesta Hyvinkään kaupungintalolta. Ne ovat vapaasti tiedotusvälineiden käytettävissä. Kuvien yhteydessä on mainittava kuvaaja Paula Lehto.

Kuva1: Palveleva kaukolämpö FinDHC ry:n perustamiskirjan allekirjoittajia tiistaina 4.10. Hyvinkäällä, kuvaaja Paula Lehto.

Kuva 2: Alalta on puuttunut valtakunnallinen taho, joka huolehtisi pitkäjännitteisesti kaukolämmön imagon kehittämisestä, markkinoinnista ja viennin edistämisestä”, toteavat yhteisesti toimitusjohtajat Vesa-Pekka Vainikka Imatran Lämpö Oy:stä (edessä), Ari-Matti Mattila Kauhavan Kaukolämpö Oy:stä ja Matti Laukkanen Hyvinkään Lämpövoima Oy:stä, kuvaaja Paula Lehto. 

Kuva 3: Palveleva kaukolämpö FinDHC ry vahvistaa entisestään kaukolämmön tunnettuutta lämmitysmuotona ja osallistuu aktiivisesti lämmitysratkaisuja koskevaan keskusteluun. Kuva on yhdistyksen perustamiskokouksesta Hyvinkään kaupungintalolta, kuvaaja Paula Lehto.

Kuvat 4, 5, 6, 7 ja 8 Palveleva kaukolämpö FinDHC ry vahvistaa entisestään kaukolämmön tunnettuutta lämmitysmuotona ja osallistuu aktiivisesti lämmitysratkaisuja koskevaan keskusteluun. Kuvat ovat yhdistyksen perustamiskokouksesta Hyvinkään kaupungintalolta, kuvaaja Paula Lehto.

Kuva Hallitus: Palveleva kaukolämpö ry FinDHC:n hallitusta johtaa Vesa-Pekka Vainikka Imatran Lämpö Oy:stä (vas. edessä). Muut hallituksen jäsenet Reima Lassila Kuopion Energia Oy:stä (toinen vasemmalta), Janne Alpua Haapajärven Lämpö Oy:stä, Ari-Matti Mattila Kauhavan Kaukolämpö Oy:stä, Anne Ahtiainen (varajäsen) Liedon Lämpö Oy:stä, Juha Rokkanen inPulse Works Oy:stä, Matti Laukkanen Hyvinkään Lämpövoima Oy:stä, Ilkka Reko Vantaan Energia Oy:stä ja Anna-Stiina Boström Vexve Oy:stä. Kuvasta puuttuu Pasi Muurinen Tampereen Sähkölaitos Oy:stä, kuvaaja Paula Lehto.

Lataa kuvat painokelpoisina alla olevasta listasta:


Tiedote 15.8.2016

Elo-syyskuussa tehtävästä työmaasta lisätietoja oheisessa liitteessä.Tiedote 17.12.2015

Hyvinkään Veikkariin vuoden 2015 aikana rakennettu uusiutuvaa pellettipolttoainetta käyttävä biolämpökeskus on käyttöönotettu suunniteltujen aikataulujen mukaisesti loppuvuodesta. KPA Uniconin valmistama Unicon Pelletti 10 MWth lämpökeskus toimii jatkossa kaukolämmön tuotannon huippu- ja varalämpökeskuksena.

Lämpökeskuksella tuotetaan kaukolämpöä pääsääntöisesti talvipakkasten aikaan, jolloin kaukolämmön kulutus asiakkaidemme kiinteistöissä on korkeimmillaan. Pelletin polttoprosessissa hyödynnetään pellettipölyteknologiaa, mikä mahdollistaa kaukolämmön tuotantoprosessin nopean reagointikyvyn kaukolämmön kuormanmuutoksiin talvipakkasten aikana.

Lisäksi Hyvinkään lämpövoima ja KPA Unicon ovat solmineet huoltosopimuksen, minkä avulla pystytään tehokkaasti toteuttamaan lämpökeskuksen kunnossapito ja varmistamaan kaukolämmön tuotantolaitteiston toimivuus kaikissa olosuhteissa. Tähän olennaisena osana liittyy lisäksi KPA Uniconin PlantSys-järjestelmä, millä lämpökeskuksen tuotantoprosessia pystytään KPA Uniconin toimesta valvomaan reaaliaikaisesti etänä ja antamaan käyttötukea Hyvinkään lämpövoimalle.

Käyttöönotetulla biolämpökeskuksella on korvattu fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Nykyisellään Hyvinkään Lämpövoima Oy:n asiakkailleen toimittamasta kaukolämmöstä n. 90 % on tuotettu bio- ja kierrätyspolttoaineilla. 


Tiedote 12.11.2015

Hyvinkään Lämpövoima Oy alentaa kaukolämmön energiamaksua keskimäärin noin neljä prosenttia 1.1.2016 alkaen. Lisäksi yhtiö ei laskuta tulevan joulukuun perusmaksuja lainkaan. 

Omakotitalolaiselle energian hinnan alennus merkitsee 40-50 euron säästöä tulevan vuoden lämmityskuluissa. Keskikokoinen kerrostalo säästää ensi vuonna yhteensä noin 500 euroa.

Lisätietoja on luettavissa oheisesta liitteestä.


Tiedote 7.11.2014

VTT:n vetämässä tutkimusprojektissa etsittiin kaukolämpöalalle uusia innovaatioita ja palvelumalleja, joiden avulla voidaan parantaa tämän lämmitysmuodon kilpailukykyä. Tutkimuksessa vertailtiin toisiinsa myös eri lämmitysmuotojen kustannuksia. Vertailulaskelmien mukaan kaukolämpö ja maalämpö ovat tasavahvoja, kun lasketaan elinkaarikustannukset 20 vuoden ajalle (investoinnit ja käyttökustannukset). 2020- luvulla voimaan tulevilla energiatehokkuusvaatimuksilla kaukolämpö osoittautui hieman edullisemmaksi ja vastaavasti nykyisillä rakennusmääräyksillä laskettaessa maalämpö on hieman edullisempi. Tutkimus tehtiin Hyvinkää asuntomessualueen taloissa. Tutkimuksen toteutti VTT ja päärahoittajana oli Tekes. Osarahoittajina oli lukuisa määrä energiayhtiöitä. Seurantamittaukset jatkuvat vielä neljässä messutalossa. Tarkempia tietoja tutkimuksesta on oheisessa tiedotteessa.

 

Linkki: Tutkimustiedote

 


Hyvinkään Lämpövoima Oy on tehnyt sopimuksen KPA Unicon Oy:n kanssa pellettiä hyödyntävän lämpölaitoksen toimittamisesta Hyvinkään Veikkariin. Tarkempia tietoja investoinnista on oheisessa lehdistötiedotteessa.

Lehdistötiedote 30.9.2014


Tiedote 28.1.2014

Hyvinkään Lämpövoima Oy tarjoaa kaukolämpöä Kravunrinteen alueelle. Tontit joille kaukolämpöliittymä on saatavilla, ovat ympyröity punaisella oheiseen karttapohjaan. Myös muille tonteille kaukolämpöä on saatavilla, mikäli halukkaita liittyjiä on riittävä määrä. Ilmoita siis halukkuutesi kaukolämpöön liittymisestä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Edullista lämpöä!

Kaukolämpöliittymän hinta on 3100 eur sisältäen 10 m tonttijohtoa. Pidemmät liittymät tarjouksen mukaisesti. Omakotitalon vuotuinen perusmaksu on 342 eur ja energian hinta 60.11 eur / MWh. Vuotuiset lämmityskulut omakotitalolle ovat n. 1400 eur (18 MWh vuodessa kuluttava talo) ja kaukolämpöön liittymisen kokonaiskustannukset sisältäen liittymän ja lämmönjakokeskuksen n. 7500 – 8500 eur riippuen toteutuksesta. Vertaa investointisi suuruutta ja vuotuisia käyttökustannuksia! Hinnat sis. 24 % alv ja 17.2.2014 tilanteen mukaiset.

Rakentajia palvelemme kaukolämpöliittymän rakentamisesta lämmönjakokeskuksen hankintaan ja asennukseen asti. 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Ville Kivin 019 4580 217 ville.kivin (at) hlv.fi

Antti Eskola 019 4580 227 antti.eskola (at) hlv.fi


Kesän asuntomessuilla osastollamme vierailleiden kesken arvottiin Jopo.

Arpajaisissa onni suosi raisiolaista Timo Haapalaa. Timolle voitto oli mieluisa yllätys.


Tiedote 11.7.2013

Kravunharjussa on jo olemassa oleva lämpöverkko messualueella ja Lehtikorpeen verkko rakennetaan ensi lämmityskaudeksi. Lehtikorven alueella kaukolämpöä on saatavilla kaikilla tonteilla.

Uudisrakentajia palvelemme liittymän rakentamisesta lämmönjakokeskuksen hankintaan ja asennukseen asti.

 

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme:

Ville Kivin 019 4580 217

Antti Eskola 019 4580 227


Tiedote 12.6.2013

Hyvinkään Lämpövoima Oy on tehnyt Ekokem Oy Ab:n kanssa lisäsopimuksen kaukolämmön toimituksesta. Sopimuksen myötä kaukolämmön toimitusteho Hyvinkäälle kasvaa noin 9 MW.

Lisäsopimus perustuu siihen, että Ekokemillä on käynnissä investointihanke, joka tehostaa voimalaitosten savukaasujen sisältämän energian talteenottoa absorptiotekniikkaan perustuvan lämpöpumpun avulla. Absorptiolämpöpumppu ei tarvitse sähkötoimista kompressoria. Ekokemin kaltaiseen prosessiin sijoitettuna se on ekologisempi ratkaisu kuin perinteinen lämpöpumppu, koska laitteisto ei kuluta käytännössä lainkaan sähköä.

Hyvinkään Lämpövoima Oy on kyennyt pitämään energian hinnan edullisena. Se on reilusti maan keskiarvohintaa alempana. Tämä uusi sopimus vähentää entisestään kalliin maakaasun käyttöä ja tukee hinnan pysymistä edullisena myös jatkossa.

Lämpöpumpun käyttöönotto on tarkoitus tehdä syksyllä 2013. Sen jälkeen Ekokemin energiatoimitus Hyvinkäälle kasvaa noin 10 prosenttia nykyisestä. Hyvinkään Lämpövoimalle tämä merkitsee kaukolämmön ekologisuuden paranemista entisestään. Tällöin enää 14 % kaukolämmön kokonaisenergiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, lähinnä maakaasulla. Kaikki muu energia on bioenergiaa ja yhdyskuntajätteen polttoon perustuvaa energiaa.

Hyvinkään Lämpövoima hyödyntää bioenergiaa myös polttamalla Kiertokapula Oy:n kaatopaikalla syntyvää biokaasua. Kallionopon teollisuusalueelle valmistui viime syksynä puupellettiä polttava lämpökeskus, joka korvasi entisen öljykattilan. Pelletillä tuotetaan jatkossa 95 % kyseisen alueen lämmön tarpeesta. Lisäksi Myllyn Paras Oy toimittaa lämpöä kaukolämpöverkkoon polttamalla biopohjaisia polttoaineita.


Tiedote 6.3.2013

Hyvinkään Lämpövoima Oy saavutti ykköstilan Energiateollisuus ry:n teettämässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa, jonka teki Tutkimustoimisto IRO Research Oy syksyllä 2012.

Tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse lähes 6 800 kaikkiaan 36 energiayhtiön asiakasta. Mukana
oli 150 Hyvinkään Lämpövoiman asiakasta. Tutkimuksessa selvitettiin kaukolämpöyhtiöiden lisäksi erikseen myös sähkön myynnin, sähkön siirron sekä kokonaistoimituksen (siirto ja myynti) asiakkaiden tyytyväisyyttä.

Hyvinkään Lämpövoima Oy sai tutkimuksessa selvästi paremmat arvosanat kuin muut kaukolämpöyhtiöt ja oli paras yritys myös kaikkien toimialojen vertailussa. Asiakkaidemme
tyytyväisyys oli korkealla tasolla kaikissa osatekijöissä.

Asiakkaiden mielestä Hyvinkään Lämpövoiman vahvuuksia ovat muun muassa henkilöstön
asiantuntemus ja ammattitaito, ystävällisyys, sovittujen asioiden hoitaminen sekä kyky ratkaista asiakkaiden ongelmia. Myös tiedottaminen, laskutus, lämmönjakelun häiriöttömyys ja vikojen korjausnopeus saavat kiitosta asiakkailta. Tutkimuksen mukaan Hyvinkään Lämpövoima Oy on imagoltaan joustava, nykyaikainen, ympäristöystävällinen ja luotettava.

Kaukolämpöä asiakkaamme pitivät kilpailukykyisenä energiamuotona. Haastatteluissa
kaukolämpöä pidettiin helppohoitoisena, asumismukavuutta lisäävänä, toimintavarmana, ympäristöystävällisenä ja energiatehokkaana lämmitysvaihtoehtona.

Asiakastutkimuksen tulos osoittaa, että Hyvinkään Lämpövoiman jatkuva panostus asiakaspalveluun,
häiriöttömään lämmöntoimitukseen ja ekologisuuteen on asiakkaiden mielestä onnistunut. Asiakaslupauksemme toimii positiivisesti myös käytännössä, hinta on edullinen ja fossiilisten polttoaineiden osuus on vain 22 % energian kokonaistuotannosta.

 

Matti Laukkanen
Toimitusjohtaja


Tiedote 4.2.2013

Kallionopon lämpöverkossa on otettu tuotantoon uusi 700 kW tehoinen pellettilämpökeskus. Lämpökeskuksella tuotetaan lämpöä alueen teollisuusasiakkaille ja sillä korvataan alueella polttoöljyn käyttöä. Pellettilämpökeskus hankittiin tehdasvalmiina konttina ja laitostoimittajana toimi Saarijärveläinen Ariterm Oy.

Hankinta tukee Hyvinkään Lämpövoima Oy:n strategiaa joka tähtää fossiilisten polttoaineiden käytön jatkuvaan vähentämiseen.

Lisätietoja antaa:
Antti Eskola
040 486 2115 


Tiedote 28.05.2012

Asiakaspalvelun parantamiseksi Hyvinkään Lämpövoima Oy on asentanut asiakasmittareihinsa etäluentajärjestelmään soveltuvat laitteet.

Laitteiden asennustyöt on saatu muutamaa kohdetta vaille valmiiksi.

Joudumme vielä palamaan joihinkin jo käytyihin kohteisiin yhteyksien parantamiseksi. Näihin mittareihin lisätään lisäantenni tai vaihdamme mittarin uuteen. Näistä toimenpiteistä ilmoitetaan ko. kohteeseen erikseen.

Mittareiden etäluenta perustuu pääosin radioluentatekniikkaan. Kohteetjoihin em. tekniikka ei kuuluvuuden takia sovellu toteutetaan GSM-tekniikalla. Näitä kohteita on etupäässä kerrostalojen kellaritiloissa.

Mittarit eivät lähetä ”omatoimisesti” lukema-, ym. tietoja vaan tiedot tulevat esille silloin, kun mittarille lähetetään luentapyyntö.

Kaikki tiedonsiirto mittareilta Hyvinkään Lämpövoiman tietojärjestelmiin tapahtuu tulevaisuudessa automaattisesti.

Etäluenta tuo jatkossa useita etuja. Asiakkaiden ei enää järjestelmän valmistuttua tarvitse toimittaa mittarilukemia 1.5.2012 alkaen. Mittarit voidaan lukea tiettynä ajankohtana ja virhemahdollisuudet vähenevät. Mittareiden kunnonvalvontaan sekä kulutustietojen tehokkaampaan raportointiin palvelu antaa myös uusia mahdollisuuksia.

Lämmönkäyttöilmoituksia ei enää tarvitse toimittaa Hyvinkään Lämpövoimaan.

Järjestelmän toimittajana on Kamstrup A/S. Lisätietoja asiasta antavat asennustöistä vastaava sähkötyönjohtaja Pertti Salo (019) 4580 218 ja projektivastaava kaukolämpöinsinööri Antti Eskola (019) 4580 227.


Tiedote 16.2.2012

Avoimien ovien päiväksi osui reipas pakkaskeli teemaan sopivasti ja hernekeitto maistui.

Molemmat kyydit Ekokemin voimalaitokselle tulivat täyteen ja poneillekkin riitti kyyditettäviä.

Paikan päällä Sahanmäessä tutustuttiin kaukolämpöön, tekniikkaan ja yhtiön toimintaan.

 

Kiitokset koko Lämpövoiman henkilökunnalta!


Uudistuksessa on otettu käyttöön vihreä väri ja yhtiön logo
on uusittu. Samoin uudistukseen kuuluvat mm. nettisivut, esitteet 
ja autojen uusi väritys.

Vanha logo oli käytössä yhtiön perustamisesta v. 1974 saakka.

Uudella värimaailmalla ja ilmeellä yhtiö haluaa viestiä kaukolämmön
ekotehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä.


Lämmityskauden tähän asti kovin pakkaskausi on takana
ja lämpökeskukset ovat toimineet luotettavasti.

Tähän asti talven huipputeho on ollut 130 MW.


17.09.2007 Tiedote kaukolämmön pientaloasiakkaille

Tällä hetkellä lämpölaskut lähetetään kerran kuukaudessa ja sen eräpäivä on kunkin
kuukauden 6. päivänä.

Nyt pientaloasiakkailla on mahdollisuus halutessaan siirtyä kolmen kuukauden laskutusväliin.
Tällöin lämpö laskutetaan jaksoissa joulu-helmi, maalis-touko, kesä-elo ja syysmarras.
Eräpäivät ovat vastaavasti 15.1, 15.4, 15.7 ja 15.10.

Mikäli kiinnostuitte, ilmoittakaa siirtymisestänne kolmen kuukauden laskutusväliin
Sirpa Liljalle kotisivujemme palvelulomakkeen kautta, sähköpostitse sirpa.lilja (at) hlvoima.fi, puhelimitse (019) 4580 215 tai postitse osoitteella:

Hyvinkään Lämpövoima Oy
Sirpa Lilja
PL 240
05801 Hyvinkää

Ensimmäinen mahdollisuus laskutuksen harventamiseen on joulukuun 2007
alusta (ilmoitus viimeistään 20.11.2007) ja sen jälkeen maalis-, kesä- tai syyskuun
alusta. Tasausajankohta 30.11.2007 säilyy ennallaan.

Ystävällisin terveisin
Hyvinkään Lämpövoima Oy

Huom!
Asiakkaalla ei ole mahdollisuutta siirtyä pidempään laskutusväliin, mikäli hänellä on
erääntyneitä laskuja. Asiakas voidaan siirtää takaisin kuukauden laskutusväliin, mikäli
hänellä on toistuvia maksuhäiriöitä.


13.10.2006 Lehdistötiedote

Hyvinkään lämpövoima Oy ja Ekokem Oy Ab sopivat kaukolämpötoimituksista:

20 Vuoden sopimus tuo vakautta Hyvinkäälle ja Riihimäelle

Hyvinkään Lämpövoima Oy ja Ekokem Oy Ab ovat sopineet lämpöenergian toimittamisesta vuonna 2007 valmistuvasta Ekokemin jätevoimalasta Hyvinkään kaukolämpöverkkoon. Kahdenkymmenen vuoden ajaksi tehdyn sopimuksen syntyä on edesauttanut Hyvinkään nykyisten energiasopimusten umpeutuminen lähiaikoina. Yhdessä neljä vuotta sitten Riihimäen Kaukolämpö Oy:n ja Ekokemin välille tehdyn ja vuoteen 2012 voimassa olevan kaukolämpösopimuksen kanssa tämä tuore sopimus kattaa valtaosan Ekokemin koko lämmöntuotantokapasiteetista.

Sopimuksen mukaan Ekokem on sitoutunut toimittamaan Hyvinkäälle 20 vuoden ajan vuosittain 200-300 GWh lämpöenergiaa.
- Pitkäaikainen ja vakaa sopimus on hyvä ratkaisu molemmille sopijaosapuolille kuten myös koko talousalueelle. Lämmönhankinnan keskittäminen mahdollisti kilpailukykyisen ratkaisun. Sopimus antaa hyvän pohjan Ekokemin kehittymiselle tulevaisuudessa ja tuo myös sitä kautta hyvinvointia talousalueen kunnille. Tämä on Ekokemin historian vaikutuksiltaan merkittävimpiä sopimuksia. Neuvottelujen kuluessa osapuolten vuorovaikutus on ollut mutkatonta, toteaa Ekokem Oy Ab:n toimitusjohtaja Esa Tommila.

Hyvinkääläisten kannalta sopimus on peruskivi tulevaisuutta silmällä pitäen

Yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiantuotannossa on päänavaus alueellisesti ja myös koko Suomessa. Hyvinkääläisten kannalta pitkäaikainen ja vakaa kilpailukykyisen lämmön saanti on peruskivi tulevaisuutta silmällä pitäen.
- Nykyisin 95 % lämpöenergiasta tuotetaan maakaasulla. Maakaasun hintakehitys on ollut öljyn hinnan kohoamisen myötä epäedullinen. Tällä ratkaisulla saadaan vakaa ja kilpailukykyinen hinta lämmölle tulevaisuudessa. Tarvitsemme vuosittain 350-360 GWh kaukolämpöenergiaa. Ekokemin tuottaman energian lisäksi huippukausina tarvittava lämpöenergia tuotetaan maakaasulla, biokaasulla, muulla biopolttoaineella ja öljyllä. Ratkaisu on ympäristönkin kannalta suotuisa. Noin 1,5 vuoden mittaisissa sopimusneuvotteluissa on ollut kaiken aikaa hyvä ilmapiiri, toteaa Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toimitusjohtaja Raimo Oikarinen.

Riihimäen ja Hyvinkään välille rakennetaan kauan kaivattu kaukolämpöyhteys

Riihimäen ja Hyvinkään välille rakennetaan kaukolämpöyhteys, josta on puhuttu jo vuosikausia. Runkoputki-idean voimakas puolestapuhuja on ollut Hyvinkään Lämpövoima Oy. Myös alkupäässä Ekokemin ja Riihimäen kaukolämpöyhteyttä tullaan olennaisesti vahvistamaan, jotta pystytään turvaamaan kasvava energian toimitus. Riihimäen Kaukolämpö Oy voi hyödyntää uutta yhteyttä myös radan idän puoleisen alueen kaukolämpöenergian tarpeisiin.
- Kaukolämpöputken linjaukset on jo tehty Hyvinkään ja Riihimäen välille. Ekokemin rakennettavaksi tulevan putken pituus on 18 kilometriä. Rakennustyöt käynnistyvät loppusyksyllä. Putkilinjaus noudattaa pääosin julkisia tienvarsireittejä, kertoo Esa Tommila.

Jätevoimalan tulojen pääosa kerätään jätteenkäsittelymaksuina ja alle puolet energian myynnistä. Joka tapauksessa kaukolämmön myynnillä on suuri merkitys jätevoimalan kokonaistaloudelle ja mm. kilpailukyvylle jätteiden hyödyntämismarkkinoilla. Lämmön kysynnän määrä vaikuttaa tuntuvasti kaikkien jätevoimalahankkeiden jätteenkäsittelykapasiteettiin. Mitä isompi kapasiteetti, sitä alemmat jätteenkäsittelyhinnat. Siksi kaukolämmön runkojohto onkin tärkeä osa itse jätevoimalainvestointia. Yhdysputki myös mahdollistaa entistä paremman hyötykäyttöasteen ja Ekokemin muun toiminnan kehittämisen tulevaisuudessa.

Riihimäen Kaukolämpö Oy:n ja Ekokemin välillä on voimassa nelisen vuotta sitten solmittu lämmöntoimitussopimus. Tämän vuoteen 2012 voimassa olevan sopimuksen mahdollinen täydentäminen ja jatkaminen voivat tulla myöhemmin kysymykseen. Hyvinkään Lämpövoima Oy on valmis ostamaan mahdollisesti vapaaksi jäävän lämmön.

Lisätietoja tarvittaessa:

Hyvinkään Lämpövoima Oy
toimitusjohtaja Raimo Oikarinen, puh. 0400 425 320

Ekokem Oy Ab
toimitusjohtaja Esa Tommila, puh. 0400 507 705
tekninen johtaja Matti Vattulainen, puh. 050 60 022


Energia-alan Keskusliitto ry Finergy
Sähköenergialiitto ry Sener
Suomen Kaukolämpö Sky ry

27.10.2004 Lehdistötiedote

Energia-alan energiansäästösopimusyritykset 2004:

 • Hyvinkään Lämpövoima Oy
 • Parikkalan Valo Oy
 • Teollisuuden Voima Oy

Energia-alan yrityksiä palkitaan energian säästön edistämisestä

Energiapäivän 2004 yhteydessä 27.10. Tampereen Työväen Teatterissa palkitaan energia-alan vuoden energiansäästösopimusyritykset. Palkitsemisella kannustetaan yritysten energiansäästötoimintaa sekä aktivoidaan yrityksiä raportoimaan tehdyistä toimenpiteistä ja saavutetuista tuloksista energiansäästösopimuksen vuosiraportoinnissa. Vuonna 2004 palkinnon saavat Hyvinkään Lämpövoima Oy, Parikkalan Valo Oy ja Teollisuuden Voima Oy.

Energia-alan energiansäästösopimukset on solmittu kauppa- ja teollisuusministeriön ja Energia-alan Keskusliitto ry Finergyn, Sähköenergialiitto ry Senerin sekä Suomen Kaukolämpö Sky ry:n välillä vuonna 1997 tarkoituksena edistää energiansäästöä sähkön tuotannossa, siirrossa ja jakelussa sekä kaukolämpöalalla. Sopimukset ovat voimassa vuoteen 2005. Yritykset ovat liittyneet oman alansa sopimuksiin erillisillä liittymisasiakirjoilla. Voimalaitosalan sopimuksessa on mukana reilu 90 % sähkön tuotannosta, siirto- ja jakelualan sopimukseen on liittynyt reilu 80 % sähkön jakelusta ja kaukolämpöalan sopimuksessa on mukana noin 70 % lämmön myynnistä laskettuna.

Palkinnon saajat vuonna 2004

Kaukolämpöalalla palkitaan Hyvinkään Lämpövoima Oy. Hyvinkään Lämpövoima on osoittanut erityistä aktiivisuutta asiakkaille suunnatussa energiansäästötoiminnassa. Asiakaspinnalle on kehitetty laaja-alainen viestinnän, koulutuksen sekä tuotteiden valikoima. Yhtiö on kiinnittänyt huomiota myös oman toimintansa energiatehokkuuteen motivoimalla ja kouluttamalla henkilöstöä sekä kehittämällä kulutusseurantaa. Lisäksi yhtiöllä on sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä, joka pitää sisällään energiansäästöasiat ympäristönäkökohtina.

Hyvinkään Lämpövoima Oy palvelee Hyvinkään kaupungin alueella kaukolämmön ja maakaasun toimituksessa yhteensä noin 1500 teollisuus-, liike- ja asuinrakennusta joissa asuu ja työskentelee noin 35 000 ihmistä. Henkilökunnan määrä on 35, joista keskimäärin kolme henkilöä työllistyy energian säästöön ja talotekniikkaan liittyvästä palvelujen tuotannosta. Energian tuotanto tapahtuu ympäristölle ystävällistä yhteistuotantotapaa käyttäen pääosin maakaasulla.

Sähkön siirto- ja jakelualalla palkitaan Parikkalan Valo Oy. Parikkalan Valo palkitaan asiakkaille suunnatusta tuloksellisesta energiansäästötoiminnasta. Yhtiöllä on monipuolisesti eri asiakasryhmille suunnattuja energiansäästöpalveluita ja –tuotteita. Energiatehokkuus on huomioitu myös yhtiön omassa toiminnassa aktivoimalla ja kouluttamalla henkilökuntaa sekä katselmoimalla toimitilat sekä seuraamalla kiinteistöjen energiankulutusta. Lisäksi yhtiössä on luontevalla tavalla yhdistetty energiansäästö ja ympäristöasiat sekä viestinnässä että palveluissa.

Voimalaitosalalla palkitaan Teollisuuden Voima Oy. Teollisuuden Voima palkitaan tunnollisesta energiansäästösopimuksen toteuttamisesta. Yhtiössä on toteutettu järjestelmällisesti merkittäviä energiansäästötoimenpiteitä sekä arvioitu toimenpiteiden säästövaikutus. Energiansäästö ja ympäristöasiat on huomioitu myös yhtiön omassa toiminnassa kouluttamalla henkilökuntaa sekä käynnistämällä innovatiivisia hankkeita.

Palkitsemisesta jokavuotinen tapahtuma

Energiansäästöpalkintoja on jaettu energia-alan yrityksille vuosittain vuodesta 2001. Tänä vuonna palkitsemisesta päätti energia-alan energiansäästösopimuksia koordinoivasta Energiansäästöryhmästä koostunut raati. Raadissa olivat mukana: Pentti Puhakka (KTM), Pertti Koski (Motiva), Markku Jalonen (Finergy) ja Pertti Lindberg (Sener). Esitykset palkittavista raadille tekivät Mirja Tiitinen (Sky) ja Sirpa Leino (Adato).

Lisätietoja:

Sirpa Leino, Adato Energia Oy, puh. (09) 5305 2721 tai 050 548 1128
Mirja Tiitinen, Suomen Kaukolämpö Sky ry, puh. (09) 686 6730


07.01.2004 Tiedote

Kaukolämmön myynti kasvoi Hyvinkäällä

Myynti

Kaukolämpöä myytiin Hyvinkäällä kuluneena vuonna noin 320 gigawattituntia. Myynti kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin parilla prosentilla. Keskilämpötilaltaan vuosi oli edellisen vuoden kaltainen ja kasvu johtui lähinnä uusista asiakkaista. Tuulinen ja sateinen syksy lisäsi myös lämmön kulutusta. Asuinkiinteistöjen osuus kaukolämmön myynnistä oli noin 55 %.

Kaukolämmön liittymisteho oli vuoden lopussa 214 megawattia ja liitettyjen rakennusten tilavuus 7,9 milj. m3. Kasvua oli 112.300 m3.

Asiakkaat

Uusia asiakkaita liitettiin vuoden aikana 21 kappaletta. Suurin yksittäinen liitetty kohde oli Puolimatkan koulu. Hyvinkään kaukolämpöverkkoon on liitetty nyt 1479 asiakasta. Tilastollisesti noin 33.500 ihmistä eli 85 % keskustaajaman asukkaista asuu kaukolämmitetyissä taloissa.

Tuotanto

Kaukolämpö tuotetaan Hyvinkäällä pääasiassa maakaasulla, jonka osuus oli 94 %. Kiertokapula Oy:n jäteasemalta tulevaa biokaasua polttamalla tuotettiin Hyvinkään kaukolämpöenergiasta noin 3,0 % ja noin 3,0 % energiasta tuotettiin öljyllä.

Hinta

Kaukolämmön energiahintaa laskettiin toukokuun alussa 1,22 €/ MWh. Energian hinta on nyt 27,91 €/ MWh ( 2,79 snt/ kWh). Taloudellisesti kulunut vuosi oli hyvä ja kaukolämmön perusmaksuja ( noin 0,2 milj. € ) ei laskutettu joulukuun osalta ollenkaan.

Maakaasu

Hyvinkään Lämpövoima Oy toimittaa Sahanmäen teollisuusalueella myös maakaasua. Kaasun myynti oli noin 1,0 milj. m3.

Lisätietoja antaa tarvittaessa tj Raimo Oikarinen p.(019) 458 0211 tai 0400 42 5320 sekä
DI Juha Hildén p. (019) 4580231 tai 040 546 5791.


02.01.2003 Tiedote

Ennätyksellinen ja taloudellisesti hyvä kaukolämpövuosi Hyvinkäällä

Huolimatta huomattavasti normaalia kylmemmästä syksystä ja joulukuusta, kulunut vuosi oli Hyvinkäällä noin yhden asteen pitkäaikaisia keskiarvoja lämpimämpi.

Vuonna 2002 kaukolämpöä kulutettiin Hyvinkäällä noin 1,5 % enemmän kuin vuonna 2001. Keskilämpötilaltaan vuosi olikin edellisen vuoden kaltainen ja kasvu johtui lähinnä uusista asiakkaista. Kaukolämpöenergian myynti oli kuluneena vuonna ennätykselliset 310 gigawattituntia. Em. määrästä noin 55 % kuluttivat asuinkiinteistöt.

Kaukolämmön liittymisteho oli vuoden lopussa 211 megawattia ja liitettyjen rakennusten tilavuus 7,8 milj. m3. Kasvua oli 207.000 m3 mikä oli hieman enemmän kuin edellisenä vuonna.

Uusia asiakkaita liitettiin vuoden aikana 19 kappaletta. Suurin yksittäinen liitetty kohde oli Kallionoppoon valmistunut Ahlsell Oy: n logistiikkakeskus. Hyvinkään kaukolämpöverkkoon on liitetty nyt 1458 asiakasta. Tilastollisesti noin 33.000 ihmistä eli 85 % keskustaajaman asukkaista asuu kaukolämmitetyissä taloissa.

Kaukolämpö tuotetaan Hyvinkäällä pääasiassa maakaasulla 95 %. Kiertokapula Oy:n jäteasemalta tulevaa biokaasua polttamalla tuotettiin Hyvinkään kaukolämpöenergiasta noin 3,0 % ja noin 2,0 % energiasta tuotettiin öljyllä.

Kaukolämmön hinta ei muuttunut vuoden aikana. Vuoden vaihteessa hinnanmuutoksia ei myöskään tapahtunut. Energian hinta on nyt 2,9 snt/ kWh ( 29,13 €/ MWh ). Taloudellisesti kulunut vuosi oli hyvä ja kaukolämmön perusmaksuja noin 0,2 milj. € ei laskutettu joulukuun osalta ollenkaan.

Hyvinkään Lämpövoima Oy toimittaa Sahanmäen teollisuusalueella myös maakaasua. Kaasun myynti oli vajaa 1,0 milj. m3.

Lisätietoja antaa tarvittaessa tj Raimo Oikarinen p.(019) 458 0211 tai 0400 42 5320 sekä
DI Juha Hildén p. (019) 4580231 tai 040 546 5791.


27.09.2002 Tiedote

Kiinteistöjen lämmönsiirtimien ja kaukolämpöverkon vuotojen löytymisen tehostamiseksi Hyvinkään Lämpövoima Oy lisää kaukolämpöveteen Pyranin- nimistä väriainetta. Aine lisätään lokakuussa viikosta 41 alkaen ja sen käyttö verkossa tulee olemaan jatkuvaa.

Pyranin värjää kaukolämpöverkossa kiertävän veden heikosti keltavihreäksi. Jos kiinteistöjen käyttövesisiirtimessä on vuotoja, kaukolämpövettä voi päästä myös lämpimään käyttöveteen, joka voi tällöin värjäytyä. Väri korostuu selvästi ultraviolettivalossa.

Väriaine Pyranin on vaaratonta. Se ei värjää pyykkiä tai hiuksia, eikä sillä ole todettu olevan muitakaan haittavaikutuksia.

Jos lämmin käyttövesi jossakin kiinteistössä värjäytyy, lämpöyhtiö toivoo, että siitä tehdään heti ilmoitus joko isännöitsijälle, huoltoyhtiölle tai suoraan lämpöyhtiölle lämmönsiirtimissä olevien vikojen korjaamiseksi.

Väriaineen lisääminen kaukolämpöveteen on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi kaukolämpöverkon tai kiinteistölaitteiden mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi. Menetelmä on käytössä useissa maamme lämpölaitoksissa.

Vuotojen suhteen tilanne on Hyvinkäällä ollut hyvä. Vuotoja kaukolämpöverkossa oli viime vuonna 6 kpl ja kaukolämpöputkea uusittiin vain 65 m. Putkea verkossa on tällä hetkellä 253.000 m. Lämmönsiirrinvuotoja on todettu vuosittain muutamia.

Lisätietoja asiasta antavat allekirjoittaneen lisäksi DI Juha Hilden puh. 4580233 ja ins. Åke Vikstedt p. 4580227

Hyvinkään Lämpövoima Oy
Raimo Oikarinen
toimitusjohtaja


Kaukolämpöön liittyvä omakotitalo voi saada tarveharkintaista energia- tai korjausavustusta. Avustus haetaan kunnalta ARA:n sivuilta löytyvällä lomakkeella 36d/11 (tarveharkintainen energia-avustus) ja 35/11 (vanhusten ja vammaisten korjausavustus).

Tarveharkintaisen energia-avustus kohdistuu ainoastaan laite- ja materiaalikustannuksiin. Urakkaosuudesta eli kiinteistön sisäpuolella tapahtuvista lämmitysjärjestelmän muutostöistä saa verotuksessa kotitalousvähennystä (tarveharkintainen energia-avustus). Lisätietoja kotitalousvähennyksestä löytyy verottajan internet sivuilta.

www.vero.fi

Asunto-osakeyhtiö voi saada liittymisen kokonaiskustannuksista (sisältäen liittymäkustannuksen ja sisäpuolisten töiden osuuden) 15 % avustusta.

www.ara.fi/download.asp?contentid=24339&lan=fi

Lisätietoja avustusasioissa Hyvinkään kaupungilla antaa asuntosihteeri Tarja Leväinen, (019) 459 49 14.

Kaukolämpöön liittymisessä ottakaa yhteyttä

Antti Eskola
kaukolämpöinsinööri
019 4580 227


24.01.2002 Tiedote

Hyvinkään Lämpövoima Oy: lle on myönnetty joulukuussa 2001 koko yrityksen toiminnan kattava ympäristösertifikaatti. Yhtiön ympäristöjärjestelmä on dokumentoitu ISO 14001 standardin vaatimusten mukaisesti. Sertifikaatin myönsi DNV Certification Oy. Jo aikaisemmin yhtiö on saanut ISO 9001 mukaisen laatusertifikaatin.

Ympäristöasioista huolehtiminen on keskeinen osa laadukasta ja tuloksellista toimintaamme. Yhtiö koko henkilökunnan voimin pyrkii parantamaan jatkuvasti ympäristöasioiden hoidon tasoa ja tekee tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa asioiden kehittämiseksi.

Ympäristöasiat otetaan huomioon kaikissa toimintaprosesseissa. Päätavoitteita ovat päästöjen ja jätemäärien vähentäminen, jätteiden tehokas lajittelu ja taloudellinen hyötykäyttö.

Ympäristöjärjestelmän rakentamisessa on ollut mukana koko henkilökunta. Tällä on myös varmistettu kaikkien sitoutuminen ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Järjestelmän rakentaminen aloitettiin vuonna 1998 ja ympäristöohjelma käynnistettiin vuonna 2000.