Ajankohtaista

Kaukolämpö lämmittää edullisesti ja ekologisesti

Kuntavaalien jälkeen tapahtunut osakeyhtiön hallituksen vaihtuminen ei vaikuta Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toimintaa: Lämpövoima pysyy Hyvinkään kaupungin omistuksessa ja myy yli 90-prosenttisesti CO2-neutraalia lämpöä asiakasystävällisellä hinnalla.

Hyvinkään kaupungin 100-prosenttisesti omistama Hyvinkään Lämpövoima Oy on Suomen suurin pelkästään lämpöä tuottava yhtiö. Poikkeuksellista on lisäksi se, että peräti 85 prosenttia hyvinkääläisistä asuu kaukolämmöllä lämmitettävissä taloissa. Tämä on merkki kaukolämmön helppoudesta ja edullisuudesta.

Kuntavaalien jälkeen Hyvinkään Lämpövoima Oy:n hallituksen puheenjohtajuus siirtyi sosiaalidemokraateilta kokoomukselle, mutta Hyvinkäällä vallitsee poliittinen yksimielisyys siitä, että Lämpövoima pysyy kaupungin omistuksessa.

”Hyvinkäällä nähdään hyvässä kunnossa olevat verkot niin arvokkaina, että ne halutaan pitää itsellä. Ja jos otat tällaiselle toimialalle yksityisen pääomasijoittajan, niin faktaan perustuva tieto on, että hinnat nousevat välittömästi”, muistuttaa Hyvinkään Lämpövoiman hallitusta edelliset neljä vuotta johtanut sosiaalidemokraattien Vesa Mauriala.

”Poliitikot ovat varsin yksimielisiä tässä omistusasiassa. Lisäksi meillä on talousalueen edullisin kaukolämmön hinta, ja koko Suomessa olemme 15 prosenttia alle keskiarvon. Jokainen päätös nostaa kaukolämmön hintaa on verrattavissa veronkorotukseen”, toteaa puolestaan Lämpövoiman hallituksen uusi puheenjohtaja, kokoomuksen Pentti Puhakka.

 

Hyvinkään lämpövoiman hallituksen Pentti Puhakka ja Vesa Mauriala kättelevät

Kuva 1: Pentti Puhakka otti vastaan Hyvinkään Lämpövoima Oy:n hallituksen puheenjohtajuuden Vesa Maurialalta.

 

Hyvinkään Lämpövoima Oy on noudattanut esimerkillisesti strategiaansa kuuluvan ekologisuuden tavoittelua, ja yrityksen käyttämästä energiasta 90 prosenttia on uusiutuvaa eko- ja biolämpöä. Lämpövoiman toimittama kaukolämpö perustuu 80-prosenttisesti jätteiden termisen käsittelyn yhteydessä Riihimäellä Fortumin Kiertotalouskylässä talteen otettuun hukkalämpöön. Tämä lämpöenergia siirretään kaukolämpönä Hyvinkään ja Riihimäen kaukolämpöverkkojen asiakkaiden rakennusten lämmitykseen. Lisäksi kymmenen prosenttia kaukolämmöstä tuotetaan biopohjaisilla energianlähteillä.

”Tämä ala on ilmastokysymysten vuoksi nyt melkoisessa murroksessa, ja Lämpövoiman hallitus on joutunut pohtimaan tätä asiaa viime vuosina melkoisesti. Ekologisuus on yksi Lämpövoiman peruspilareista. Se, että olemme yli 90-prosenttisesti CO2-neutraali, on hyvin poikkeuksellista lämpövoimakentässä. Hyvinkään Lämpövoima on onnistunut olemaan aina aallonharjalla eri aikakausilla käytettyjen energiamuotojen suhteen. Aikanaan käytettiin maakaasua, ja nyt käytetään jätteistä syntyvää hukkalämpöä – maakaasua käytetään nykyään enää vain jonkin verran kylmimpinä vuodenaikoina”, kertoo Hyvinkäälle vuonna 1976 kaukolämmön vuoksi muuttanut Mauriala – Vesan isä soitti silloin Lämpövoiman palveluksessa ylikonemestarina.

”CO2 on rahaa päästökaupan kautta. Isot, globaalit teollisuusyritykset edellyttävät tänä päivänä, että niiden käyttämän lämmön pitää ehdottomasti olla CO2-nautraalia – ne ovat siinä todella tiukkoja. Fossiilisista polttoaineista pitää päästä kokonaan eroon, ja tässä toimialassa ekologia on kova asia ja arvo, suorastaan must – jos emme pysty tarjoamaan sellaista kaukolämpöä, tipahdamme pois markkinoilta. Se, että Hyvinkäällä on tarjolla fossiilivapaata kaukolämpöä, on kaupungille kilpailuvaltti, kun yritykset etsivät sijoituspaikkoja – lämmitys on yrityksille yksi merkittävä kuluerä”, muistuttaa koko ikänsä lähinnä vientiteollisuudessa erilaisissa johtotehtävissä toiminut Pentti Puhakka.

 


Energian markkinahinnat ovat vuoden 2021 aikana nousseet selvästi edellisen vuoden koronasta johtuneesta matalasta tasosta. Loppukesällä sekä sähkön että polttoaineiden markkinahintojen nousu on edelleen kiihtynyt.

Korkea maakaasun hinta aiheuttaa huolta Euroopassa

Euroopassa maakaasun markkinahinta on noussut ennätyskorkealle johtuen mm. kylmän talven jälkeisistä alhaisista varastotasoista, poliittisista jännitteistä mm. Nordstream2-putkiyhteyteen liittyen sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta. Nesteytetystä maakaasusta eli LNG:stä ei ole ollut tilanteeseen apua, kun LNG-toimitukset ovat menneet Pohjois-Amerikasta paremman hinnan takia Aasiaan. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa energiamarkkinoita hermostuttaa myös talvikauden lähestyminen. Maakaasua käytetään Keski-Euroopassa laajasti lämmitykseen ja teollisuudessa. Useat teolliset toimijat Euroopassa ovat jo ilmoittaneet skaalaavansa tuotantoaan alas kohtuuttoman korkeaksi nousseen maakaasun hinnan takia. Maakaasun hinnan arvioidaan pysyvän korkealla tasolla ainakin alkuvuoden 2022 ajan.

 

Maakaasun markkinahinta grafiikkana

Kuva 1. Maakaasun markkinahinnan 2021 toteuma ja ennuste (lähteet: Gaspool.de ja Gasum)

Sähkön ja muiden polttoaineiden hinta on myös korkealla

Myös sähkön hinta on kivunnut ennätyskorkealle poikkeuksellisen alhaisista vesivarannoista sekä kallistuneista polttoaineista johtuen. Kivihiilen ja öljyn hinnan nousun taustalla on mm. Kiinan tavoitteet varastoida polttoaineita tulevaa talvea varten. Sähkön ja polttoaineiden hintoihin vaikuttaa osaltansa myös Euroopan Unionin päästökauppaoikeuksien ennätyskorkea hintataso.

Hyvinkäällä kaukolämmön korotuspaineet ovat maltilliset

Hyvinkäällä kaukolämmön hinnan korotuspaineet pysyvät maltillisina, koska yli 90 % lämmöntuotannosta perustuu hukka- ja biopohjaiseen energiaan. Energiahintojen jyrkkä nousu maailmalla vaikuttaa kuitenkin kaukolämmön tuotantokustannuksiin myös Hyvinkäällä. Energiahintojen muutokset vaikuttavat välillisesti Fortumin Riihimäen laitokselta ostettavan Ekolämmön hintaan. Lisäksi Hyvinkäällä lämmöstä noin 5 - 10 % tuotetaan maakaasulla erityisesti talvikaudella, ja tämän kaasulämmön tuotantokustannus on markkinahinnasta johtuen noussut moninkertaiseksi. Myös yleiset kustannukset ovat nousseet muutaman prosentin vuosivauhtia.

Kaukolämmön hintaa joudutaan korottamaan tuotantokustannusten noususta johtuen arviolta keskimäärin noin 7,5 – 7,8 %:a vuoden 2022 alusta alkaen. Korotus vaikuttaa sekä perusmaksuun että energiamaksuun. Hinnankorotuksen vaikutus kaukolämpölaskuun on keskimääräiselle omakotitalolle noin 9,5 €/kk (vuosikulutus 18 MWh), rivitalokiinteistölle 70 €/kk (vuosikulutus 150MWh) ja kerrostalokiinteistölle 272 €/kk (vuosikulutus 600 MWh). Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Hyvinkäällä kaukolämpö on alueen edullisinta ja reilusti alle valtakunnan keskitason

Hyvinkäällä kaukolämmön hinta on 15 % alle valtakunnallisen keskiarvon. Hyvinkään Lämpövoiman kaukolämmön hinta on myös lähialueen energiayhtiöiden edullisin. Kaukolämmön hinnat ovat käytännössä viimeisen kymmenen vuoden ajan pysyneet Hyvinkäällä samalla tasolla. Tulemme pitämään kaukolämmön hinnan Hyvinkäällä edullisena myös tulevaisuudessa.

 

kaukolämmön keskihinta hyvinkäällä grafiikka

Kuva 2. Kaukolämmön keskihintojen kehitys Hyvinkäällä vuosina 2010-2021.

Tavoitteena maakaasun korvaaminen CO2-vapailla lämmönlähteillä

Hyvinkäällä 90 - 95 % kaukolämmöstä tuotetaan hukka- ja biopohjaisilla lämmönlähteillä. Hyvinkään Lämpövoiman tavoitteena on kasvattaa hiilineutraalin lämmön osuutta tulevaisuudessa lähemmäs 100 %:a. Yhtiö tekee aktiivisesti työtä tämän tavoitteen eteen, ja esimerkiksi tänä syksynä olemme ottaneet käyttöön tekoälyä hyödyntävän tuotannonoptimointijärjestelmän, joka auttaa osaltansa pienentämään maakaasun käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Selvitämme myös erilaisia vaihtoehtoja maakaasun korvaamiseksi muilla lämmönlähteillä, jotka ovat hiilineutraaleja ja joiden hintanäkymä on vakaa ja maakaasua edullisempi.

Uudet kaukolämpötuotteet auttavat säästämään energiaa ja kustannuksia

Tuomme kaukolämpöasiakkaillemme 1.1.2022 alkaen tarjolle uusia kaukolämpötuotteita. Autamme näiden tuotteiden avulla asiakkaitamme tehostamaan lämmönkulutustaan, säästämään energiaa, pienentämään kaukolämpölaskua ja varmistamaan, että kaukolämpölaitteet toimivat optimaalisesti.

 

Lisätietoja asiasta antaa:
Asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen p. 040 336 0099, sami.pesonen@hlv.fi

 


Hyviä uutisia kaukolämpöasiakkaillemme!

Tuomme Hyvinkäällä kaukolämpöasiakkaillemme uusia vaihtoehtoja aikaisemman yhden kaukolämpötuotteen rinnalle. Uusien tuotteiden kehittämisessä on huomioitu asiakkaidemme toiveet mm. 100 %:sta uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta ekotuotteesta, kausihinnoittelusta ja asiakaskohtaisen tehon tarkistuksesta. Tavoitteenamme on uusien tuotteiden avulla auttaa asiakkaitamme tehostamaan lämmönkulutustaan, säästämään energiaa ja kustannuksia sekä varmistamaan, että kaukolämpölaitteet toimivat optimaalisesti.

 

nainen lämmittelee käsiä patterin yllä

 

Ensimmäiset uudet kaukolämpötuotteet tulevat myyntiin 1.1.2022 alkaen. Asiakkaamme voivat halutessaan vaihtaa kaukolämpötuotteensa uuteen tuotteeseen. Asiakkaan siirtyessä uuteen tuotteeseen, teemme samalla asiakaskohtaisen tehontarkistuksen toteutuneiden kaukolämpötehojen mukaisesti. Tällöin asiakas maksaa perusmaksua vain todellisen käyttämänsä kaukolämpötehon perusteella. Tarkistamme jatkossa vuosittain toteutuneen kaukolämpötehon, ja huomioimme muutoksen automaattisesti perusmaksussa, jolloin energiansäästötoimenpiteiden vaikutukset näkyvät suoraan säästönä asiakkaan kaukolämpölaskussa.

 

  • Omakotiasukkaille tuomme nykyisen perustuotteen vaihtoehdoksi huolettoman Helppolämmön, joka on tuotettu 100 %:sti uusiutuvilla energialähteillä ja sisältää kaukolämpölaitteiden huoltopalveluja.

  • Asunto-osakeyhtiöille lanseeraamme uutena tuotteena Fiksulämmön. Fiksulämpö on myös tuotettu 100 %:sti uusiutuvilla energianlähteillä, sisältää lisäksi sähkön, veden, lämmön ja olosuhteiden seurantaportaalin sekä kaukolämpölaitteiden huollot ja asiantuntijapalveluita energiatehokkuuden parantamiseksi. Fiksu auttaa asunto-osakeyhtiöitä pienentämään energialaskua ja kiinnittämään huomiota energian ja veden kulutukseen.

  • Muille asiakkaille tuomme ensimmäisessä vaiheessa kaksi uutta tuotetta. Fiksulämmön lisäksi uutena vaihtoehtona on Joustolämpö, joka sisältää 100 %:sti uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmön ja sen energiamaksu perustuu kausihinnoitteluun, jolloin talvikaudella energiamaksu on tuotantokustannuksia vastaten korkeampi ja kesällä edullisempi. Joustolämpö sopii hyvin kiinteistöihin, joissa on talvikaudella mahdollisuus säästää energiaa tai joissa on kesällä suuri lämmön tai lämpimän veden kulutus.

 

Uusien kaukolämpötuotteiden kehitystyö tulee jatkumaan myös ensi vuonna. Kevään 2022 aikana tuomme asiakkaille vaihtoehdoiksi myös älytuotteen, joka optimoi kiinteistön olosuhteita ja energiankäyttöä, ja kiinteähintaisen tuotteen, jolla asiakas voi suojautua energiahintojen mahdolliselta nousulta.

Minkälaisia kaukolämpötuotteita ja -palveluita sinä arvostat? Kuuntelemme suurella korvalla asiakkaidemme toiveita, ja huomioimme ne tulevaisuuden tuotteiden ja palvelujen kehityksessä.

Kerromme näistä uusista tuotteista asiakkaillemme tarkemmin mm. loppusyksyn ja talven aikana pidettävissä asiakastilaisuuksissa sekä sähköisissä viestintäkanavissamme.

 

Lisätietoja uusista kaukolämpötuotteista antavat:

Asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen p. 040 336 0099, sami.pesonen@hlv.fi
Palveluinsinööri Ville Rouvinen p. 040 654 0712, ville.rouvinen@hlv.fi

 


Etäluentajärjestelmän huoltotoimenpiteiden vuoksi siirtyy elokuulta tehtävät kaukolämpö- ja maakaasulaskut viikolle 36 (6.-10.9.2021).


Lämmönjakokeskusten keväinen huoltosopimuskierros on valmistunut. Sopimushuoltojen tarkastusraportit ovat luettavissa Online-palvelussamme.

Online-palveluun pääset kirjautumaan osoitteessa: https://asiointi.palvelunne.fi/hlv/

Asiakaspalvelumme auttaa tarvittaessa Online-palvelun kirjautumiseen sekä käyttöön liittyvissä kysymyksissä.

 

 

 


Toimintapolitiikkamme sekä vuoden 2020 vuosikertomus ja ympäristöraportti on julkaistu. Tutustu PDF-julkaisuihin alta.

Toimintapolitiikka

Vuosikertomus 2020

Ympäristöraportti 2020

 

 


Kaukolämpö tuotettiin Hyvinkäällä vuonna 2020 yli 95 %:sti hiilineutraalisti. Hiilineutraalin lämmön osuus oli historiallisen suuri. Fortumin Riihimäen laitoksella tuotetun Ekolämmön osuus oli 88 %. Pelleteillä tuotettiin lämmöstä noin 5 %. Teollisuuden hukkalämpöjen ja biokaasulla tuotetun lämmön osuus oli noin 3 %. Maakaasun osuus jäi vain 4 %:iin.

Kaukolämmön tuotannossa käytetyt lämmönlähteet Hyvinkäällä vuonna 2020


PAIKALLISET HUKKALÄMPÖJEN KAUSIVARASTOINNIN MAHDOLLISUUDET  TUTKITAAN NELJÄN YHTIÖN YHTEISHANKKEESSA 

 

Neljä Hyvinkään-Riihimäen alueella toimivaa yritystä selvittävät yhteisellä tutkimuksella mahdollisuuksia hukkalämpöjen kausivarastointiin. Tutkimuksen toteuttavat yhdessä Hyvinkään Lämpövoima Oy, Riihimäen Kaukolämpö Oy, H.G. Paloheimo Oy ja Fortum Waste  Solutions Oy.  

Kausivarastoinnin avulla pystytään entisestään tehostamaan Fortum Waste Solutions Oy:n Riihimäen jätteenkäsittelylaitoksen hukkalämmön talteenottoa ja hyödyntämistä Riihimäen  ja Hyvinkään kaukolämpöverkoissa. Samoin sen avulla pystytään mahdollistamaan muiden mahdollisten hukka- ja prosessilämpöjen hyödyntäminen, ja käyttämään nämä talvikaudella  kaukolämpöverkkojen lämmöntuotannossa. Kausivarastoinnilla korvattaisiin talvikaudella maakaasun käyttöä, jolloin hiilineutraalin lämmön osuus Hyvinkäällä ja Riihimäellä kasvaisi lähelle 100 %:a.


Tutkimuksen toteuttajaksi on valittu Geologian tutkimuskeskus GTK. Tutkimuksen painopiste  on perinteistä maalämpöä syvemmälle ulottuvissa ratkaisuissa ja lämmön maanalaisessa  varastoinnissa. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään mm. kausivarastoinnin potentiaali alueella, kausivarastoinnille sopivat sijaintipaikat, alustava mitoitus ja tekninen määrittely sekä arvioidaan investointi- ja käyttökustannukset varaston elinkaaren aikana. Selvitys käynnistyy kesäkuussa ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.