Siirry sisältöön

EnergiaHelppi – paikallista energianeuvontapalvelua hyvinkääläisille

Huom! Energiahelpin sivut nyt auki!

Hyvinkään Lämpövoima tarjoaa jatkossa energianeuvontapalveluita kaikille hyvinkääläisille. EnergiaHelppi – energianeuvontapalvelut toteutetaan yhteistyössä Hyvinkään kaupungin Ympäristöpalvelun ja Rakennusvalvonnan kanssa.

EnergiaHelppi on pilottihanke, joka kestää vuoden 2019 Energiansäästöviikolta (Energiansäästöviikkoa vietetään 7.-13.10.2019) vuoden 2020 loppuun asti. Tavoitteena on tuoda helposti ja vaivattomasti hyödynnettävät paikalliseen asiantuntijuuteen perustuvat energianeuvontapalvelut lähelle hyvinkääläisiä. Palvelulla pyritään tavoittamaan kaikki hyvinkääläiset asukkaat aina omakotitalosta kerrostaloon.

EnergiaHelpin palvelukokonaisuus käsittää neuvonnan rakennusten perinteisistä energiankäytön tehokkuus- ja säästötoimenpiteistä aina uusiin energiaratkaisuihin. Näitä ovat esimerkiksi uudet rakennusten energiankäytön ohjaus- ja hybridiratkaisut sekä aurinkosähköjärjestelmä- ja sähköauton latausratkaisut. Palvelua on saatavilla niin etänä kuin paikan päällä Hyvinkäällä.

EnergiaHelpin palvelut jakaantuvat maksuttomiin perusneuvontapalveluihin, kuten paikan päällä tehtäviin rakennusten energiakatsauksiin. Lisäksi saatavilla on laajemmat konsulttiselvitystyyppiset palvelut, kuten energiatehokkuusselvitykset ja eri tyyppiset kuntokartoitukset.

”Energianeuvontapalvelut asiakkaillemme ovat kuuluneet palvelukokoisuuteen jo aiemmin. EnergiaHelppi täydentää olemassa olevia palveluita sekä tuo samalla Lämpövoiman asiantuntijuuden energia-asioissa kaikkien hyvinkääläisten saataville. EnergiaHelppi nivoutuu myös luontevasti yhteen viime vuonna käynnistetyn rakennusten talotekniikan ja energiankäytön hallintaa tukevan Valvomopalvelu WiREen kanssa”, kertoo Hyvinkään Lämpövoiman Asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen.

EnergiaHelpillä tavoitellaan myös synergiaetuja Hyvinkään kaupunkikonsernin energiatehokkuuteen ja ympäristöasioihin liittyvässä yhteistyössä sekä lisätään tietoisuutta Hyvinkään kaupungin energiatehokkuus- ja ympäristötavoitteista.

”Hyvinkään kaupungin tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjään 80 % vuoteen 2030 mennessä. Kaupungin keskustaajaman alueella on myös paljon vanhenevia öljysäiliötä pohjavesien pilaantumisriskiä kasvattamassa. Uskon, että EnergiaHelppin kautta asukkaat, kiinteistöjen omistajat ja muut toimijat tulevat saamaan erinomaisen hyvää asiantuntija-apua näiden edessä olevien haasteiden taittamiseksi”, toteaa Hyvinkään kaupungin ympäristötoimenjohtaja Mika Lavia.

”Hienoa, että kaiken kokoiset kiinteistöt ja kotitaloudet voivat saada energianeuvonnan kautta asiantuntevaa ja puolueetonta tietoa edullisesti. Lisäksi neuvonnan yhteydessä asiakkaita voidaan ohjata luvanvaraisissa muutostöissä rakennusvalvonnan pakeille”, toteaa Hyvinkään kaupungin johtava rakennustarkastaja Jouni Vastamäki.

Lisätietoja
Sami Pesonen
Asiakkuus- ja verkostopäällikkö
Hyvinkään Lämpövoima Oy
p. 040 3360099