Siirry sisältöön

Energiahinnat nousukiidossa

Energian markkinahinnat ovat vuoden 2021 aikana nousseet selvästi edellisen vuoden koronasta johtuneesta matalasta tasosta. Loppukesällä sekä sähkön että polttoaineiden markkinahintojen nousu on edelleen kiihtynyt.

 

Korkea maakaasun hinta aiheuttaa huolta Euroopassa

Euroopassa maakaasun markkinahinta on noussut ennätyskorkealle johtuen mm. kylmän talven jälkeisistä alhaisista varastotasoista, poliittisista jännitteistä mm. Nordstream2-putkiyhteyteen liittyen sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta. Nesteytetystä maakaasusta eli LNG:stä ei ole ollut tilanteeseen apua, kun LNG-toimitukset ovat menneet Pohjois-Amerikasta paremman hinnan takia Aasiaan. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa energiamarkkinoita hermostuttaa myös talvikauden lähestyminen. Maakaasua käytetään Keski-Euroopassa laajasti lämmitykseen ja teollisuudessa. Useat teolliset toimijat Euroopassa ovat jo ilmoittaneet skaalaavansa tuotantoaan alas kohtuuttoman korkeaksi nousseen maakaasun hinnan takia. Maakaasun hinnan arvioidaan pysyvän korkealla tasolla ainakin alkuvuoden 2022 ajan.

maakaasun markkinahinnat

Kuva 1. Maakaasun markkinahinnan 2021 toteuma ja ennuste (lähteet: Gaspool.de ja Gasum)

Sähkön ja muiden polttoaineiden hinta on myös korkealla
Myös sähkön hinta on kivunnut ennätyskorkealle poikkeuksellisen alhaisista vesivarannoista sekä kallistuneista polttoaineista johtuen. Kivihiilen ja öljyn hinnan nousun taustalla on mm. Kiinan tavoitteet varastoida polttoaineita tulevaa talvea varten. Sähkön ja polttoaineiden hintoihin vaikuttaa osaltansa myös Euroopan Unionin päästökauppaoikeuksien ennätyskorkea hintataso.

 

Hyvinkäällä kaukolämmön korotuspaineet ovat maltilliset

Hyvinkäällä kaukolämmön hinnan korotuspaineet pysyvät maltillisina, koska yli 90 % lämmöntuotannosta perustuu hukka- ja biopohjaiseen energiaan. Energiahintojen jyrkkä nousu maailmalla vaikuttaa kuitenkin kaukolämmön tuotantokustannuksiin myös Hyvinkäällä. Energiahintojen muutokset vaikuttavat välillisesti Fortumin Riihimäen laitokselta ostettavan Ekolämmön hintaan. Lisäksi Hyvinkäällä lämmöstä noin 5 – 10 % tuotetaan maakaasulla erityisesti talvikaudella, ja tämän kaasulämmön tuotantokustannus on markkinahinnasta johtuen noussut moninkertaiseksi. Myös yleiset kustannukset ovat nousseet muutaman prosentin vuosivauhtia.

Kaukolämmön hintaa joudutaan korottamaan tuotantokustannusten noususta johtuen arviolta keskimäärin noin 7,5 – 7,8 %:a vuoden 2022 alusta alkaen. Korotus vaikuttaa sekä perusmaksuun että energiamaksuun. Hinnankorotuksen vaikutus kaukolämpölaskuun on keskimääräiselle omakotitalolle noin 9,5 €/kk (vuosikulutus 18 MWh), rivitalokiinteistölle 70 €/kk (vuosikulutus 150MWh) ja kerrostalokiinteistölle 272 €/kk (vuosikulutus 600 MWh). Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Hyvinkäällä kaukolämpö on alueen edullisinta ja reilusti alle valtakunnan keskitason
Hyvinkäällä kaukolämmön hinta on 15 % alle valtakunnallisen keskiarvon. Hyvinkään Lämpövoiman kaukolämmön hinta on myös lähialueen energiayhtiöiden edullisin. Kaukolämmön hinnat ovat käytännössä viimeisen kymmenen vuoden ajan pysyneet Hyvinkäällä samalla tasolla. Tulemme pitämään kaukolämmön hinnan Hyvinkäällä edullisena myös tulevaisuudessa.

kaukolämmön keskihinta hyvinkäällä

Kuva 2. Kaukolämmön keskihintojen kehitys Hyvinkäällä vuosina 2010-2021.

Tavoitteena maakaasun korvaaminen CO2-vapailla lämmönlähteillä
Hyvinkäällä 90 – 95 % kaukolämmöstä tuotetaan hukka- ja biopohjaisilla lämmönlähteillä. Hyvinkään Lämpövoiman tavoitteena on kasvattaa hiilineutraalin lämmön osuutta tulevaisuudessa lähemmäs 100 %:a. Yhtiö tekee aktiivisesti työtä tämän tavoitteen eteen, ja esimerkiksi tänä syksynä olemme ottaneet käyttöön tekoälyä hyödyntävän tuotannonoptimointijärjestelmän, joka auttaa osaltansa pienentämään maakaasun käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Selvitämme myös erilaisia vaihtoehtoja maakaasun korvaamiseksi muilla lämmönlähteillä, jotka ovat hiilineutraaleja ja joiden hintanäkymä on vakaa ja maakaasua edullisempi.

 

Uudet kaukolämpötuotteet auttavat säästämään energiaa ja kustannuksia

Tuomme kaukolämpöasiakkaillemme 1.1.2022 alkaen tarjolle uusia kaukolämpötuotteita. Autamme näiden tuotteiden avulla asiakkaitamme tehostamaan lämmönkulutustaan, säästämään energiaa, pienentämään kaukolämpölaskua ja varmistamaan, että kaukolämpölaitteet toimivat optimaalisesti.

 

Lisätietoja asiasta antaa:
Asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen p. 040 336 0099, sami.pesonen@hlv.fi