Siirry sisältöön

Energiatehokkuus osana Hyvinkään Vuokra-asuntojen arkea

Hyvinkään Vuokra-asunnot ovat tehneet useiden vuosien ajan pitkäjänteistä energiansäästötyötä. Energiatehokkuusasiat näkyvät Hyvinkään vuokra-asuntojen toiminnassa kokonaisvaltaisesti aina uudisrakennusten suunnittelusta olemassa olevien rakennusten käyttöön. Peruskorjauksien yhteydessä toteutetuilla ja käyttöönotetuilla ratkaisuilla on parannettu asuntojen energiatehokkuutta ja asumismukavuutta.

hyvinkään vuokra-asunnot

Ilmakuva, Kravunarkunkatu 8

Hyvinkään Vuokra-asuntojen energiansäästötyön taustalla vaikuttaa vapaaehtoinen valtion ja vuokra-asuntoyhteisöjen välinen energiatehokkuussopimus. Hyvinkään Vuokra-asunnot ovat sopimuksen myötä vapaaehtoisesti sitoutuneet edistämään energian tehokasta käyttöä. Sopimus kattaa vuodet 2017–2025, ja sen avulla täytetään Suomelle asetetut kansainväliset energiatehokkuusvelvoitteet. Säästötavoite on 7,5 prosenttia, ja energiansäästötoimista raportoidaan vuosittain VAETS-järjestelmään, joka laskee vuotuisen säästön.

 

Vuosittaiset peruskorjaukset takaavat tasaisemmat lämpötilat ja viihtyisämmät asunnot

Rakennusten peruskorjauksissa Hyvinkään Vuokra-asunnot ovat keskittyneet toimenpiteisiin, joiden avulla energiaa saadaan säästettyä helposti ja kustannustehokkaasti. Esimerkkinä tästä ovat kiinteistöjen yläpohjaeritykset. Suuri osa kiinteistön lämmöstä haihtuu yläpohjan kautta. Eristettä lisäämällä lämpöhäviöt pienenevät, mikä pienentää kiinteistön lämmitysenergian ja -tehon käyttöä. Lisäeristykset ovat olennainen osa Hyvinkään Vuokra-asuntojen rakennusten peruskorjausten pitkän tähtäimen suunnittelua.

Asukkaiden näkökulmasta peruskorjaukset lisäävät asumismukavuutta, koska remonttien myötä asukkaat pääsevät asumaan lähes uutta vastaavissa asunnoissa. Joitain vanhempia rakennuksia, kuten Karsikkotien 80-luvulta olleet rakennukset ovat purettu kokonaan. Vanhojen rakennusten korvaamisella uudisrakennuksilla on positiivinen vaikutus kaupunkimiljööhön.

Asumismukavuutta lisäävät myös asuntojen tasaisemmat lämpötilat. Huoneistoihin on asennettu huoneistokohtaisia etäluettavia olosuhdeantureita, joiden avulla pystytään seuraamaan, onko asunnoissa esimerkiksi ylilämmitystä. Etäluennan ansiosta mahdollisiin poikkeamiin lämpötiloissa voidaan reagoida entistä nopeammin. Kokonaisuuden hallinnasta on tullut helpompaa, kun päätökset perustuvat dataan, ja sen myötä palautteet liian kylmistä asunnoista ovat vähentyneet.

 

Energian- ja vedenkulutuksen etäluennalla on useita etuja

Energiankulutuksen vähentämisen lisäksi Hyvinkään Vuokra-asunnot ovat keskittyneet vedenkulutuksen vähentämiseen kohteissaan. Asuntoihin on lisätty asuntokohtaiset vesimittarit, jotka mahdollistavat valmiudet etäluentaan. Jatkossa vesimittareita voidaan lukea vaikka päivittäin. Asukkaiden eduksi laskut perustuvat jatkossa todelliseen kulutukseen ja laskutusväli on lyhyempi.

Hyvinkään Vuokra-asunnot tekevät lämmitys- ja käyttövesiverkoston säätöjä ja huoltoja suunnitelmallisesti. Suunnitelmallisuudella on saavutettu merkittäviä säästöjä veden- ja energiankulutuksessa, mikä on vaikuttanut siihen, ettei Hyvinkään Vuokra-asunnoilla ole suuria vuokrankorotuspaineita.

Energian- ja vedenkulutuksen seurantaa on tehostettu yhteistyössä Hyvinkään Lämpövoiman kanssa. Kulutusseurantaa toteutetaan etäluettavin mittarein ENERKEY-energiahallintajärjestelmän avulla. Hyvinkään Vuokra-asuntojen kiinteistöpäällikkö Matti Sinisalo kertoo, että yhteistyö Hyvinkään Lämpövoiman kanssa on ollut onnistunutta.

 

Asukasviestinnällä läpinäkyvää ja ajantasaista tiedottamista

Hyvinkään Vuokra-asunnot toteuttavat monikanavaista viestintää. Asukkaille viestitään omassa asukaslehdessä, asukassivuilla, vuosittaisissa asukaskokouksissa sekä sosiaalisessa mediassa. Asukkaille viestimisessä pyritään mahdollisimman monipuoliseen ja ajantasaiseen tiedottamiseen. Yleisenä pyrkimyksenä on tiedottaa asukkaita heti, kun jotain tärkeää ilmenee. Viestinnällä halutaan myös kannustaa asukkaita energiansäästöön.

Hyvinkään Vuokra-asuntojen viestintä on kaksisuuntaista, ja asukkaita kuullaan mielellään. Yleensä palaute on positiivista: lopputuloksista ollaan kiitollisia, tilat vastaavat asukkaiden tarpeita ja sisäolosuhteet miellyttävät.

 

Energiansäästötyö Hyvinkään Vuokra-asuntojen arjessa ja tulevissa hankkeissa

Hyvinkään Vuokra-asuntojen energiansäästötyö on jatkunut useita vuosia, ja nykyään se on jo osa arkea. ”Energiatehokkuus on olennainen osa toimintaamme, ja se näkyy kaikissa korjaustoimissamme kokonaisvaltaisesti. Energiansäästötyö ulottuu arkeemme, ja pyrimme aina miettimään, miten energiatehokkuutta voisi parantaa entisestään. Tavoitteena olisi varmistaa, että kaikessa mahdollisessa on hyödynnetty energiatehokkainta ratkaisua”, kuvailee Hyvinkään vuokra-asuntojen kiinteistöpäällikkö Matti Sinisalo.

Energiansäästötyö näkyy myös Hyvinkään Vuokra-asuntojen tulevissa hankkeissa. ”Kokoajan tehdään erilaisia hankkeita, joissa toteutetaan vanhoja hyväksi koettuja energiansäästöön liittyviä ratkaisuja ja pilotoidaan uusia. Kaikissa uusissa hankkeissa arvioidaan erilaisia tapoja säästää energiaa, ja pyritään hyödyntämään hukkalämpöä. Arviointeja tehdään ihan hankkeiden suunnittelusta alkaen” Sinisalo jatkaa.

Hyvinkään Vuokra-asuntojen viimeisimmästä asukaslehdestä voi lukea Jussilankadun peruskorjauksesta ja saada tietoa HyVa:n kohteisiin tulossa olevista sähköautojen latauspisteistä.