Siirry sisältöön

Hukkalämpöjen kausivarastointi

PAIKALLISET HUKKALÄMPÖJEN KAUSIVARASTOINNIN MAHDOLLISUUDET TUTKITAAN NELJÄN YHTIÖN YHTEISHANKKEESSA

Neljä Hyvinkään-Riihimäen alueella toimivaa yritystä selvittävät yhteisellä tutkimuksella mahdollisuuksia hukkalämpöjen kausivarastointiin. Tutkimuksen toteuttavat yhdessä Hyvinkään Lämpövoima Oy, Riihimäen Kaukolämpö Oy, H.G. Paloheimo Oy ja Fortum Waste Solutions Oy.

Kausivarastoinnin avulla pystytään entisestään tehostamaan Fortum Waste Solutions Oy:n Riihimäen jätteenkäsittelylaitoksen hukkalämmön talteenottoa ja hyödyntämistä Riihimäen ja Hyvinkään kaukolämpöverkoissa. Samoin sen avulla pystytään mahdollistamaan muiden mahdollisten hukka- ja prosessilämpöjen hyödyntäminen, ja käyttämään nämä talvikaudella kaukolämpöverkkojen lämmöntuotannossa. Kausivarastoinnilla korvattaisiin talvikaudella maakaasun käyttöä, jolloin hiilineutraalin lämmön osuus Hyvinkäällä ja Riihimäellä kasvaisi lähelle 100 %:a.

Tutkimuksen toteuttajaksi on valittu Geologian tutkimuskeskus GTK. Tutkimuksen painopiste on perinteistä maalämpöä syvemmälle ulottuvissa ratkaisuissa ja lämmön maanalaisessa varastoinnissa. Tutkimuksen yhteydessä selvitetään mm. kausivarastoinnin potentiaali alueella, kausivarastoinnille sopivat sijaintipaikat, alustava mitoitus ja tekninen määrittely sekä arvioidaan investointi- ja käyttökustannukset varaston elinkaaren aikana. Selvitys käynnistyy kesäkuussa ja sen arvioidaan valmistuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

kausilämmön varastointi

Kuvassa vasemmalta Sanna Kytömäki (Hyvinkään Lämpövoima Oy), Antti Eskola (Riihimäen Kaukolämpö Oy) ja Kari Rahkonen (Fortum Waste Solutions Oy)