Siirry sisältöön

Hyvinkään kaupunkikonserni toimii edelläkävijänä Suomessa energia-, vesi- ja olosuhdemittausten etäluennassa

Hyvinkään Lämpövoima Oy, Hyvinkään Vesi, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Hyvinkään kaupungin tilapalvelut ja Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas ovat allekirjoittaneet yhteistyösopimuksen Hyvinkään kaupunkikonsernin yhteisen etäluentaratkaisun toteuttamiseksi. Ratkaisu mahdollistaa kaupungin ja kaupunkilaisten kiinteistöjen energiatehokkuuden ja olosuhteiden seurannan parantamisen entisestään, mutta tuo myös hyötyjä niin energian kuin veden tuotannon optimoinnin kehittämiseen.

Etäratkaisussa hyödynnetään ensimmäistä kertaa Suomessa kaupunkikonsernin eri toimijoiden mittauksiin liittyvät synergiaedut. Kun etäluentaratkaisun investointi- ja käyttökulut jaetaan kaikkien toimijoiden kesken, etäluennan yksikkökustannukset pienentyvät sen sijaan, että jokainen toteuttaisi omansa.

Etäluenta otetaan käyttöön kevään 2022 aikana Hyvinkään kaupunkikeskustan ja Kytäjän alueilla. Lisäksi Takojan ja Nopon alueilla järjestelmää tullaan myöhemmin hyödyntämään mm. vesimittauksien osalta. Hyvinkään Lämpövoiman ja Hyvinkään Vuokra-asuntojen olemassa olevassa mittarikannassa siirrytään hyödyntämään uutta ratkaisua vuoden 2022 aikana. Hyvinkään Vesi ottaa etäluennan käyttöön vesimittareissa seuraavan 10 vuoden kuluessa sitä mukaa, kun nykyinen paikallisluettava vesimittarikanta uusiutuu.

Etäluettu reaaliaikainen mittaustieto tuo uuden ulottuvuuden yhdessä uusien tekoälyyn pohjautuvien teknologisten ratkaisujen kanssa energian ja veden käytön sekä olosuhteiden valvontaan ja optimointiin hyvinkääläisten omistamissa kiinteistöissä.

Hanke on hieno jatkumo Hyvinkään kaupunkikonsernin eri toimijoiden väliselle poikkeuksellisen aktiiviselle yhteistyölle, joka lukuisten synergiaetujen kautta hyödyttää kaupungin kaikkia asukkaita ja yrityksiä. Hyvinkään kaupunkikonserni toimii etäluennan kehittämisessä edelläkävijänä koko Suomessa, kertoo Hyvinkään kaupungin tilapalveluiden johtaja Antti Nikkanen.

Järjestelmän toteutuksessa hyödynnetään langatonta M-bus-etäluentateknologiaa, jonka hankkimisesta vastaa Hyvinkään Lämpövoima. Suurin osa mittareista, kuten kaikki vesimittarit ja olosuhdeanturit on asennettavissa täysin langattomasti, mikä lisää merkittävästi kustannustehokkuutta. Etäluentaverkon tukiasemien asennuspaikkoina hyödynnetään kaupunkikonsernin rakennuksia kuten Lämpökeskusten piippuja ja vesitorneja. Luentajärjestelmänä käytetään jo olemassa olevaa Hyvinkään Lämpövoiman järjestelmää, jonka kautta mittaustiedot siirretään mm. eri toimijoiden seuranta-, optimointi- ja laskutusjärjestelmiin.

Näkymä tornista

Etäluennan hyötyjä

Hyvinkään Lämpövoimalla on noin 2 000 etäluettavaa kaukolämpömittaria. Uusi etäluentaratkaisu mahdollistaa nykyisen tuntiluennan sijasta myös reaaliaikaista mittaustietoa, jota hyödynnetään mm. viime syksynä käyttöön otetussa tuotannon optimointijärjestelmässä ja verkostosimulaatiomallissa. Mittaustieto on myös hyödynnettävissä asiakkailla kiinteistöjen energiatehokkuuden ja olosuhteiden optimoinnin työkaluna mm. Valvomopalvelu WiRE:en sisältämien uusien asiakkaille suunnattujen palveluiden kautta.

Hyvinkään Lämpövoimalle uusi etäluentaratkaisu mahdollistaa paitsi etäluennan tarjoamisen uutena palveluna, myös mittausjärjestelmän modernisoinnin ja kustannustehokkaat uudet palvelut asiakkaille energian ja kiinteistöjen olosuhteiden hallinnassa, iloitsee Hyvinkään Lämpövoiman toimitusjohtaja Sanna Kytömäki.

Hyvinkään Vedellä on mittareita noin 7 000 kpl; ne ovat tällä hetkellä paikallisluennassa. Uusi ratkaisu mahdollistaa vesimittareiden muuttamisen etäluettavaksi noin 10 vuoden aikajänteellä.

Hyvinkään Vesi on verrannut markkinoilla olevia etäluentatekniikoita. On hieno todeta, että vertailun pohjalta yhteinen palveluratkaisu osoittautui parhaaksi vaihtoehdoksi, toteaa verkostopäällikkö Anssi Hietikko Hyvinkään Vedestä.

Samalla siirtyminen etäluentaan tuo asiakkaille kustannustehokkaita seurantaratkaisuja veden käytön seurantaan ja mahdollisuuden siirtyä kuukausilaskutukseen.

Odotamme yhteistyöltä vedenlaskutuksen toiminnan tehostamista ja asiakaspalvelutason nostamista. Kustannustehokkaan ratkaisun löytymisen myötä olemme iloisia voidessamme lähteä mukaan projektiin, täydentää Hyvinkään Veden vesihuoltojohtaja Marita Honkasalo.

Hyvinkään Vuokra-asunnoilla on yhteensä noin 1 400 kiinteistö- ja huoneistokohtaista vesimittaria, jotka siirretään uuden etäluentaratkaisun piiriin. Lisäksi uudis- ja saneerausrakentamisen myötä huoneistokohtaisten etäluettavien mittareiden sekä olosuhdeantureiden määrä kasvaa vuosittain. Tilapalveluiden ja Wanhan Villatehtaan kiinteistöissä uutta ratkaisua hyödynnetään mm. energian- ja vedenkulutuksen seurantamittauksissa.

Olemme Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy:ssä tyytyväisiä, että tämä hanke toteutuu. Etäluenta helpottaa kiinteistöjemme hallintaa ja vapauttaa resursseja muuhun työhön. Saamme myös jatkossa tarkempaa tietoa kiinteistöjemme kulutuksesta, sanoo toimitusjohtaja Timo Kuiri.

 

Lisätiedot:

Hyvinkään Lämpövoima Oy

Asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen (hankkeen projektipäällikkö)

p. 040 336 0099, sami.pesonen@hlv.fi