Siirry sisältöön

Hyvinkään Lämpövoima rakentaa sähkökattilan Sahanmäkeen

Hyvinkään Lämpövoiman hallitus on tehnyt päätöksen sähkökattilainvestoinnista Sahanmäkeen. Sähkökattila on osa yhtiön hiilineutraalisuusstrategiaa, joka tähtää fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen kokonaan uusiutuvasti tuotetulla lämmöllä. Sähkökattila pienentää päästöjen lisäksi myös lämmön hankinnan kustannuksia.

Sähkökattila toimii kuten suuri vedenkeitin. Sähkökattilassa uusiutuvan sähkön avulla tuotetaan uusiutuvaa kaukolämpöä Hyvinkään kaukolämpöverkkoon. Sähkökattilaa käytetään fossiilisten polttoaineiden ja pelletin sijaan lämmöntuotannossa niinä ajankohtina, kun sähkön markkinahinta on edullista. Sähkökattilalla voidaan tulevaisuudessa ladata ja priimata myös Kulomäkeen suunnitteilla olevaa lämmön suurta kausivarastoa. Sähkön markkinahinnan vaihteluiden ennustetaan lisääntyvän tulevaisuudessa, mm. tuulivoiman suuresta kasvusta johtuen.

Uusi sähkökattila tulee sijoittumaan Sahanmäkeen aikaisemmin käytöstä poistetun vanhan maakaasukattilan paikalle kattilasaliin 3. Tulevan sähkökattilan sijaintipaikkaa esittelemässä tuotantopäällikkö Otto Kingelin (edessä), asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen ja toimitusjohtaja Sanna Kytömäki.

 

Sähkökattilan koko on 20 MW, ja sen sijoituspaikka on Sahanmäen lämpökeskus. Sahanmäen lämpökeskuksen kolmannessa kattilasalissa on vapaana yhdelle kattilalle sijoituspaikka, jota voidaan hyödyntää hankkeessa kohtuullisen pienillä rakennustöillä. Sähkökattilahankkeeseen sisältyy varsinaisen sähkökattilalaitoksen lisäksi uuden sähköverkkoyhteyden rakentaminen Sahanmäen lämpökeskukselle ja sen liittäminen muuntamolla 110 kV:n sähköverkkoon.

Investointi on suuruusluokaltaan noin 5 milj. euroa. Projektiaikataulun mukaan sähkökattila on tarkoitus saada käyttöön syyskuun 2024 lopussa. Ensimmäisen vajaan vuoden ajan sähkökattilaa voidaan käyttää enintään 10 MW:n teholla paikallisen sähköverkkoyhtiön kapasiteettitilanteesta johtuen. Täyttä 20 MW:n kattilatehoa pystytään hyödyntämään kesästä 2025 eteenpäin.