Siirry sisältöön

Hyvinkään Lämpövoima toi laivalastin pellettejä

Samalla yhtiö hankki pellettejä myös kahdelle muulle energiayhtiölle

Energiakriisin seurauksena pellettien saatavuus Suomessa on ollut heikkoa keväästä 2022 alkaen. Saatavuutta on heikentäneet mm. venäläisen pelletin poistuminen markkinoilta sekä raaka-ainepula pellettitehtailla. Sahateollisuuden sivuvirrat ovat pienentyneet ja osa raaka-aineesta ohjautuu suoraan voimalaitoskattiloihin.

Hyvinkään Lämpövoima käyttää kaukolämmön tuotantoon puupellettejä Veikkarin lämpökeskuksella ja Kallionopossa. Pellettipohjaisen lämmön osuus on Hyvinkäällä hieman vajaa 10 %.  Aikaisemmin kotimainen pellettivalmistaja toimitti pellettiä lämpökeskusten siiloihin käyttötarpeen mukaan. Tässä muuttuneessa tilanteessa Hyvinkään Lämpövoima otti omaan hoitoonsa koko biopolttoainelogistiikan toimitusketjuista ja varastoinnista lähtien. Hyvinkään lähialueelle perustettiin kesällä 2022 yhtiön oma pellettivarasto. Hyvinkään Lämpövoima on ollut Suomessa yksi harvoista energiayhtiöistä, jotka ovat nopeasti kasvattaneet omaa osaamistaan ja ottaneet haltuunsa koko logistiikkaketjun omassa pellettihankinnassa. Laajemmalla omalla vastuunotolla polttoainelogistiikasta pyritään varmistamaan pellettien hankinta ja sen hintavakaus Hyvinkään tarpeita varten pidemmällä aikavälillä.

Pellettilaiva Inkoon satamassa

Pellettilaiva saapui Inkoon satamaan.

 

Hyvinkään Lämpövoima on viime kesän ja syksyn aikana selvittänyt laajasti erilaisia yhteistyömahdollisuuksia pellettien tuontiin ulkomailta. Pellettien hankintaa on selvitetty Euroopan lisäksi mm. USA:sta, Kanadasta, Vietnamista ja Turkista. Yhtiö sopi joulukuussa pellettien toimituksesta laivalla vuoden 2023 käyttötarvetta varten. Pellettilaiva saapui sovitusti 9.1.2023 Inkoon satamaan, josta se puretaan varastoihin kahden päivän aikana.

Ennen laivatoimitusta pellettiä on hankittu pienerissä mm. Baltiasta hyödyntäen maantiekuljetuksia. Näillä toimituksilla on varmistettu pelletin riittävyys syksyn 2022 aikana. Tällä hetkellä Lämpövoimalla on pellettiä varastoituna siten, että pellettiä riittää nykyisellä kulutuksella vuoden 2024 alkupuolelle asti. Lämpövoima tekee tällä hetkellä töitä pelletin hankinnan varmistamiseksi vuodelle 2024, koska kotimaisen pelletin saatavuuden odotetaan pysyvän heikkona myös kuluvan vuoden ajan.

Hyvinkään Lämpövoiman Sami Pesonen ja Otto Kingelin vastaanottamassa pellettilaivaa Inkoon satamassa

Hyvinkään Lämpövoiman tuotantopäällikkö Otto Kingelin (vas.) ja asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen ottivat pellettilastin vastaan Inkoon satamassa.

 

Nyt ja aiemmin syksyllä Baltiasta hankitut pelletit täyttävät biomassalle asetetut kestävyyskriteerit, ja niiden alkuperämaa on Liettua. EU RED II direktiiviin mukaiset vaatimukset biomassapolttoaineiden kestävyydelle astuivat voimaan vuoden 2023 alusta ja Hyvinkään Lämpövoimalla on otettu käyttöön näiden vaatimusten mukainen yhtiökohtainen kestävyysjärjestelmä tammikuussa 2023.

Osana omaa pellettihankintaansa, Hyvinkään Lämpövoima toi samalla laivalla pienemmät pellettierät myytäväksi myös kahdelle muulle energiayhtiölle, joilla on ollut haasteita pellettien hankinnassa. Kyseessä on merkittävä päänavaus ja kokemus hyvästä yhteistyöstä energia-alan yhtiöiden kesken, mikä mahdollisesti johtaa myös pidempiaikaiseen biopolttoaineiden hankintayhteistyöhön tulevaisuudessa.

 

Lisätietoja asiasta antaa verkosto- ja asiakkuuspäällikkö Sami Pesonen p. 040 336 0099.