Siirry sisältöön

Hyvinkään Lämpövoimalle 7,7 milj. euron investointituki lämmön kausivarastohankkeeseen

Havainnekuva Kulomäen soramonttuun suunnitellusta lämpökuoppavarastosta.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt investointitukea yhdeksälle uuden energiateknologian demonstraatiohankkeelle. Tukea myönnettiin yhteensä noin 90 miljoonaa euroa. Hyvinkään Lämpövoima Oy:lle myönnettiin tukea 7.725.899 euroa hankkeeseen, jossa rakennetaan suuri lämmön kausivarasto Hyvinkään Kulomäkeen käytöstä poistetulle sorakuopalle. Hyvinkään Lämpövoimalla tukipäätökseen ollaan tyytyväisiä.

Suuret lämmön kausivarastot tulevat olemaan tärkeä osa tulevaisuuden vihreää ja joustavaa energiajärjestelmää. Kiitämme lämpimästi Työ- ja elinkeinoministeriötä investointituesta, joka mahdollistaa kausivarastohankkeen toteuttamisen Hyvinkäälle, Hyvinkään Lämpövoiman toimitusjohtaja Sanna Kytömäki iloitsee.


Lämpövaraston avulla eroon fossiilista polttoaineista

Rakennettavan lämpövaraston avulla Hyvinkään lämmönhankinnassa pystytään luopumaan kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Hanke on ensimmäinen tähän varastointiteknologiaan perustuva lämpövarasto Suomessa. Osana hanketta pilotoidaan monia teknisiä ratkaisuja, kuten kansirakenteen toimivuutta Suomen talviolosuhteissa.

Lämpövarasto on merkittävän suuri ja sen suunniteltu koko on 380.000 m3. Varaston energiakapasiteetti yhdellä latauskerralla on 20.000 MWh, mikä vastaa noin 1.100 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta. Lämpö varastoidaan sorakuopalla suureen pinnoitettuun altaaseen, jossa on puhdasta vesijohtovettä. Lämpövarasto varustetaan kelluvalla kansirakenteella, jotta lämpö ei haihdu vesialtaasta ilmaan. Varastoon ladataan lämpöä loppukesän ja alkusyksyn aikana, jolloin varastossa olevan veden lämpötila on noin 90 C. Lämpö puretaan varastosta Hyvinkään kaukolämpöverkkoon talvikaudella, ja sillä korvataan fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Talvikauden purkujakson jälkeen varastossa olevan veden lämpötila on alle 40 C.

Lämpövarastossa hyödynnettävä lämpö on peräisin Hyvinkäällä ja sen lähialueilla syntyvistä teollisista hukkalämmöistä. Hyvinkään Lämpövoima rakentaa parhaillaan myös sähkökattilaa, jonka tuotannolla voidaan ladata lämpöä varastoon silloin, kun sähkö on edullista. Tällä hetkellä Hyvinkään kaukolämmöstä noin kymmenen prosenttia tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.

Hanke etenee vauhdikkaasti

Hankkeen valmistelu on jo pitkällä. Alueella on vireillä asemakaavamuutos, joka valmistunee kevään 2024 aikana. Hankkeen ympäristöluvitusta viedään myös eteenpäin yhdessä viranomaisten kanssa. Jos nämä prosessit etenevät suunnitellusti, niin hankkeen investointipäätös on tarkoitus tehdä syksyllä 2024. Rakentamaan päästäisiin loppuvuodesta 2024 ja lämpövarasto valmistuisi tuotantokäyttöön kesällä 2026.