Siirry sisältöön

Hyvinkään Lämpövoimalle oma puupellettivarasto

Uusi varasto vahvistaa huoltovarmuutta ja tuo hintavakautta

pelletit

Teollisuusuusluokan pellettien saatavuus Suomessa on heikentynyt merkittävästi pelletin valmistuksessa käytetyn puuraaka-aineen niukkuudesta johtuen. Pelletin valmistuksessa käytetään suurelta osin puunjalostusteollisuuden sivuvirtoja, kuten sahanpurua. Tällä hetkellä pelletin valmistuksen sijaan tämä raaka-aine ohjautuu merkittävissä määrin suoraan sellaisenaan poltettavaksi.

Hyvinkään Lämpövoima käyttää kaukolämmön tuotantoon pellettejä Veikkarin biolämpökeskuksella ja Kallionopon aluelämpökeskuksella. Pellettipohjaisen lämmön osuus on Hyvinkäällä noin 7 %.

Muuttuneessa markkinatilanteessa Hyvinkään Lämpövoima hankkii pellettejä eri hankintalähteiden kautta kesän ja alkusyksyn aikana. Pellettien hankintaa valmistellaan tällä hetkellä Euroopasta ja
Pohjois-Amerikasta, ja tavoitteena on saada koetoimitukset käyntiin lähiaikoina. Pellettejä on myös hankittu suomalaisen yhteistyökumppanin kautta Venäjän Karjalasta EU:n pakoterajoitukset huomioiden.

Talvikautta varten hankittujen ja hankittavien pellettien välivarastointia varten Hyvinkään Lämpövoima on vuokrannut lähialueelta varastotilan, josta yhtiö hoitaa tulevana talvena itse polttoaineen toimitukset lämpökeskuksille Veikkariin ja Kallionoppoon. Uudella pellettivarastolla pyritään osaltaan varmistamaan tulevana talvena Hyvinkään alueen lämmön huoltovarmuus ja kaukolämmön
hintavakaus. Mikäli puupellettipolttoainetta ei olisi käytettävissä, se joudutaan Hyvinkäällä korvaamaan öljyllä, joka on merkittävästi kalliimpi ja fossiilinen polttoaine.

Lisätietoja asiasta antaa asiakkuus- ja verkostopäällikkö:

Sami Pesonen p. 040 336 0099