Siirry sisältöön

Kaukolämmön huoltovarmuus Hyvinkäällä

Pohjoisen sijaintinsa vuoksi Suomessa tarvitaan paljon energiaa etenkin lämmitykseen. Suomen energiahuolto perustuu hajautettuun energiantuotantoon, monipuolisiin energialähteisiin ja toimintavarmaan siirto- ja jakelujärjestelmään. Energian huoltovarmuus tarkoittaa sitä, että yhteiskunnan toimintakyky voidaan ylläpitää myös normaaliolojen ulkopuolella vakavissa häiriöissä ja poikkeusolosuhteissa. Alalla on luotu varautumis- ja valmiussuunnitelmia siirto- ja jakeluverkostojen sekä kuljetus- ja varastointijärjestelmien turvaamiseksi, jotta energiaa voidaan toimittaa käyttäjille kaikissa tilanteissa.

Hyvinkäällä kaukolämmön keskitetty tuotanto on kaupungin omissa käsissä. Se luo toimintavarmuutta ja vakautta – Lämpövoiman toimitusvarmuus on yli 99%. Meillä on laadittu toimintasuunnitelmat, joissa on pyritty ottamaan mahdollisimman laajasti huomioon erilaiset poikkeusolosuhteet, kuten pitkät ja laajat sähkökatkot. Häiriö- ja poikkeustilanteissa toimintaamme ohjaavat kaukolämmön- ja maakaasun varautumissuunnitelma sekä sisäinen pelastussuunnitelma. Maakaasun jakelussa Lämpövoimalla on öljyn velvoitevarastointi, jota Huoltovarmuuskeskus säätelee.

Hyvinkään Lämpövoiman tuotantopäällikkö Otto Kingelin

Tulevaan talveen on varauduttu jo kesällä

Tulevaan talveen olemme varautuneet Lämpövoimalla huolellisesti.

– Kesän aikana kunnossapitotiimimme on tehnyt monenlaisia huoltotoimenpiteitä, muun muassa tarkastanut kattiloiden turvalaitteet ja puhdistanut niiden polttimet sekä hankkinut kattiloiden kriittisiä varaosia varastoon. Lämpövoiman pelletti- ja öljyvarastoja on täydennetty ja parhaillaan neuvotellaan polttoöljyn toimituksesta talven varalle sekä etsitään vaihtoehtoisia puupelletin toimittajia.” kertoo Lämpövoiman tuotantopäällikkö Otto Kingelin.

Sähkökatkon sattuessa lämmöntuotanto jatkuu varavoimakoneiden ansiosta ja lämpöä voidaan toimittaa asiakkaille lähes keskeytyksettä. Olemme kartoittaneet huoltovarmuuskriittiset asiakkaamme, kuten Hyvinkään sairaalan. Niihin pystytään toimittamaan lämpöä kaikissa tilanteissa. Muissa kohteissa riippuu asiakkaan kaukolämpölaitteistosta, pystytäänkö kohteessa vastaanottamaan lämpöä. Asunnot jäähtyvät noin yhden asteen per vuorokausi, joten esimerkiksi kahden tunnin sähkökatkon aikana ei ehdi tulemaan kylmä.

– Pienellä muutoksella asiakkaan lämmönjakokeskus voidaan muuttaa sellaiseksi, että se sähkökatkon sattuessa pystyy edelleen vastaanottamaan kaukolämpöä. Keskukseen voidaan esimerkiksi lisätä pieni varavoimakone, joilla pystytään pyörittämään pumppuja.” vinkkaa tuotantopäällikkö Kingelin.

 

Lämpökuoppahanke vahvistaa myös huoltovarmuutta

Hyvinkäällä tuotantorakenne on jo ennestään laaja, mutta hyödynnettäväksi haetaan myös uusia lämmönlähteitä, tuotantolaitosten ja jakeluverkon toimintaa optimoidaan ja jakeluverkon häviöitä pienennetään. Juuri julkistamamme lämmönvarastointihanke edistää paitsi hiilineutraaliustavoitteita, myös vahvistaa huoltovarmuutta. Suunnitteilla oleva lämpövarasto vastaa yhtä ylimääräistä kattilaa, josta saadaan lisätehoa noin 30 megawattia esimerkiksi kylminä talvikuukausina. Lämpövoimalla on selvitetty myös yhden maakaasukattilan muuttamista pellettipölyllä toimivaksi, mikä entisestään monipuolistaisi tuotantorakennetta ja toisi joustavuutta myös huoltovarmuuden näkökulmasta.