Siirry sisältöön

Kaukolämmön uudet hinnat 1.1.2022 alkaen

Energian maailmanmarkkinahinnat nousussa

Energian markkinahinnat ovat vuoden 2021 aikana nousseet selvästi edellisen vuoden koronasta johtu-neesta matalasta tasosta. Loppukesällä sekä sähkön että polttoaineiden markkinahintojen nousu on edelleen kiihtynyt. Euroopassa maakaasun markkinahinta on noussut ennätyskorkealle johtuen mm. kylmän talven jälkeisistä alhaisista varastotasoista, poliittisista jännitteistä mm. Nordstream2-putkiyhteyteen liittyen sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta. Maakaasun markkinahinnan arvioidaan pysyvän korkealla tasolla ainakin alkuvuoden 2022 ajan. Myös sähkön hinta on kivunnut ennätyskorkealle poikkeuksellisen alhaisista vesivarannoista sekä kallistuneista polttoaineista johtuen. Kivihiilen ja öljyn hinnan nousun taustalla ovat mm. Kiinan tavoitteet varastoida polttoaineita tulevaa talvea varten. Sähkön ja polttoaineiden hintoihin vaikuttaa osaltaan myös Euroopan Unionin päästökauppaoikeuksien ennätyskorkea hinta.

 

Kaukolämmön hintaan maltillinen korotus 1.1.2022 alkaen

Hyvinkäällä kaukolämmön hinnan korotuspaineet pysyvät maltillisina, koska yli 90 % lämmöntuotannosta perustuu hukka- ja biopohjaiseen energiaan. Energiahintojen jyrkkä nousu maailmalla vaikuttaa kuitenkin kaukolämmön tuotantokustannuksiin myös Hyvinkäällä. Energiahintojen muutokset vaikuttavat välillisesti Fortumin Riihimäen laitokselta ostettavan Ekolämmön hintaan. Lisäksi Hyvinkäällä lämmöstä noin 5 – 10 % tuotetaan maakaasulla erityisesti talvikaudella, ja tämän kaasulämmön tuotantokustannus on markkinahinnasta johtuen noussut moninkertaiseksi. Myös yleiset kustannukset ovat nousseet muutaman prosentin vuosivauhtia.

Kaukolämmön hintaa joudutaan korottamaan tuotantokustannusten noususta johtuen keskimäärin noin 7,8 %:a vuoden 2022 alusta alkaen. Korotus vaikuttaa sekä perusmaksuun että energiamaksuun. Hinnankorotuksen vaikutus kaukolämpölaskuun on keskimääräiselle

• omakotitalolle noin 9,5 €/kk (vuosikulutus 18 MWh)
• rivitalokiinteistölle 70 €/kk (vuosikulutus 150MWh)
• kerrostalokiinteistölle 272 €/kk (vuosikulutus 600 MWh).

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %. Liitteenä on uusi kaukolämmön perustuotteen hinnasto 1.1.2022 alkaen. Huomioittehan myös, että hinnastossa esitetty perusmaksun hinnoittelurakenne uudistuu samalla.

Tavoitteena maakaasun korvaaminen CO2-vapailla lämmönlähteillä
Hyvinkäällä 90 – 95 % kaukolämmöstä tuotetaan hukka- ja biopohjaisilla lämmönlähteillä. Hyvinkään Lämpövoiman tavoitteena on kasvattaa hiilineutraalin lämmön osuutta tulevaisuudessa lähemmäs 100 %:a. Yhtiö tekee aktiivisesti työtä tämän tavoitteen eteen, ja esimerkiksi tänä syksynä olemme ottaneet käyttöön tekoälyä hyödyntävän tuotannonoptimointijärjestelmän, joka auttaa osaltansa pienentämään maakaasun käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Selvitämme myös erilaisia vaihtoehtoja maakaasun korvaamiseksi muilla lämmönlähteillä, jotka ovat hiilineutraaleja ja joiden hintanäkymä on vakaa ja maakaasua edullisempi.

Hyvinkäällä kaukolämpö on alueen edullisinta ja reilusti alle valtakunnan keskitason
Hyvinkäällä kaukolämmön hinta on 15 % alle valtakunnallisen keskiarvon. Hyvinkään Lämpövoiman kaukolämmön hinta on myös lähialueen energiayhtiöiden edullisin. Kaukolämmön hinnat ovat käytännössä viimeisen kymmenen vuoden ajan pysyneet Hyvinkäällä samalla tasolla. Tulemme pitämään kaukolämmön hinnan Hyvinkäällä kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

kaukolämmön keskihinta

Kuva 1. Kaukolämmön keskihintojen kehitys tyyppitaloissa Hyvinkäällä vuosina 2012 – 2021.

 

Uudet kaukolämpötuotteet auttavat asiakkaitamme säästämään energiaa ja kustannuksia

Tuomme kaukolämpöasiakkaillemme 1.1.2022 alkaen tarjolle uusia kaukolämpötuotteita, jolloin asiakkaamme voivat halutessaan vaihtaa kaukolämpötuotteensa uuteen tuotteeseen. Autamme näiden uusien tuotteiden avulla asiakkaitamme tehostamaan lämmönkulutustaan, säästämään energiaa, pienentämään kaukolämpölaskua ja varmistamaan, että kiinteistön lämmityslaitteet toimivat optimaalisesti. Uusien tuotteiden vertailu kannattaa, koska uusi tuote voi olla asiakkaan lämmönkäytöstä riippuen myös kaukolämmön perustuotetta edullisempi. Kerromme asiakkaillemme lisää uusista kaukolämpötuotteistamme joulukuun aikana ja autamme asiakkaitamme vertailemaan eri tuotteita.

Lisätietoja asiasta antaa:
Asiakkuus- ja verkostopäällikkö Sami Pesonen p. 040 336 0099, sami.pesonen@hlv.fi