Siirry sisältöön

Kehittyvä Hyvinkää – Hangonsillan alue lämpenee 100% kaukolämmöllä

Entisen Hangonratapihan alueelle kehitetään uutta ja urbaania asuinaluetta Hangonsiltaa. Tavoitteena on korkeatasoinen ja ilmastokestävä asuinalue, jossa on huomioitu tulevaisuuden asumisen tarpeet. Alueella keskitytään kehittämään hiilineutraalia kaupunkisuunnittelua, jonka ytimessä ovat puurakentaminen, pienenergian tuotanto, monimuotoinen viherrakenne ja hyvät kevyen liikenteen yhteydet.

Alueen suunnittelu sai alkunsa 2012 järjestetyllä ideakilpailulla, jonka pohjalta laadittiin alueelle kaavarunko. Vaiheittain edenneestä Hangonsillan alueesta ovat valmistuneet ensimmäiset asuinkorttelit, Kipinä-koulutalo ja Hangon radan ylittävä kevyen liikenteen silta.

Vuoden 2020 loppupuolella valmistunut Kipinä-koulutalo on alueen sydän. Kipinän tiloissa toimii Hyvinkään lukio ja Hyvinkään opisto. Koulutalon energiatehokkuudesta ja hyvinvoinnista huolehtii Hyvinkään Lämpövoiman valvomopalvelu WiRE. Palvelu seuraa rakennuksen lämmön, sähkön ja veden kulutusta sekä sisäilman laatua.

 

Laadukkaita koteja kestävään asumiseen

Hangonsillan ensimmäinen asuinalue on jo valmistunut ja uudet asukkaat ovat päässeet muuttamaan koteihinsa. Asuinalue toteutettiin kumppanuuskaavoituksena, jossa alueen tulevat toteuttajat pääsivät osallistumaan suunnitteluun alusta asti. Yhdeksi Hangonsillan pääurakoitsijoista valikoitui YIT, joka on suurin suomalainen hankekehittäjä ja rakennusyhtiö. YIT:n tavoitteena on tehdä kestävästä asumisesta helppoa ja samalla ajatuksella on luotu koteja Hangonsiltaan. Kestävää asumista tukee Hangonsillan alueelle valikoitu lämmitysmuoto – kaukolämpö.

Seuraavan asuinalueen asemakaavoitus on ohjelmoitu tälle vuodelle ja kumppanit valittiin vuoden 2021 lopussa. YIT, joka oli ensimmäisen vaiheen rakentamisessa isoin toimija, jatkaa edelleen seuraavassa vaiheessa. Hankkeita Hangonsillassa YIT:llä on yhteensä seitsemän, joista viisi on jo valmiita, ja asukkaat ovat päässeet nauttimaan laadukkaista ja kestävistä kodeistaan avaimet käteen -periaatteella.

Hangonsilta

Hangonsillan alue rakentuu toimivaksi kokonaisuudeksi YIT:n johdolla.

”Tavoitteemme on luoda asukkaita mahdollisimman hyvin palveleva korttelikokonaisuus”, YIT:n hankekehityspäällikkö Miikka Kilpinen kuvailee. Projekti on Kilpisen mukaan edennyt suunnitelmien mukaan ja ongelmilta on vältytty. YIT:n osalta Hangonsillan hanke sai alkunsa vuonna 2017, kun rakentaminen alkoi. Ensimmäisen rakentamisvuoden aikana valmistui kaksi hanketta, jonka jälkeen joka vuosi on toteutettu yksi hanke alueelle. Kaikissa hankkeissa on mukana taloautomaatio, joka seuraa talokohtaisesti kulutusta sekä ohjaa ja optimoi lämmitystä.

Hyvinkään Lämpövoima lämmittää Hangonsillan alueen 100-prosenttisesti. Yhteistyö YIT:n ja Hyvinkään Lämpövoiman välillä on Kilpisen mukaan sujunut mutkattomasti. ”Hyvinkään Lämpövoima on hoitanut hommansa hyvin ja asiantuntijoihin on ollut helppo olla yhteydessä”, Kilpinen kertoo lämmöllä. ”Lisäksi liittymätyöt ja sopimukset on saatu toteutettua ilman häiriöitä. Alue on edennyt aikataulussa ja kaukolämmön toimittaja on edesauttanut aikatauluissa onnistumista”, Kilpinen jatkaa.

Ympäristöystävällinen kaukolämpö vastaa alueen vaatimuksiin

Kaukolämpö oli luonnollinen valinta YIT:lle, joka haluaa panostaa uusiutuviin lämmitysmuotoihin ja vihreään energiaan. Ympäristöystävällisyyden ohella yhtiölle on tärkeää kohteiden asumismukavuus, jonka vuoksi asukkaalle huomaamaton ja huoltovapaa kaukolämpö soveltui hyvin lämmitysmuodoksi. Yhtenä tärkeänä kriteerinä oli myös hinta – lämmityskustannusten halutaan pysyvän kohtuullisina.

”Olimme tutkineet erilaisia vaihtoehtoja, mutta kaukolämmön kohdalla ympäristöystävällisyys ja joustavuus ratkaisi. Toisena vaihtoehtona olisi ollut maalämpö, mutta se ei ollut mahdollista herkälle pohjavesialueelle”, Kilpinen kertoo. Entiselle suoalueelle sijoittuvan Hangonsillan maaperäolosuhteet ovat haastavat, mutta kaukolämmön hyviin puoliin kuuluu sen soveltuvuus pohjavesialueille. Kaukolämpö ylipäätänsä on luonnon kannalta hyvä vaihtoehto, koska kaukolämpöverkossa, ja siinä kiertävässä kaukolämpövedessä ei ole maaperälle haitallisia yhdisteitä.

Tulevaisuutta ajatellen Kilpinen kertoo, että ympäristöystävällisyys ja hiilineutraalius korostuvat lämmitysmuodon vaatimuksissa jatkossakin. Asumisen mukavuutta haluttaisiin tulevaisuudessa lisätä kaukojäähdytyksellä tai muilla viilennysmuodoilla. Hangonsillan alue kehittyy edelleen ja YIT:n tavoitteena on olla tiiviisti mukana Hangonsillan seuraavan vaiheen kehityksessä. ”Pyrimme kaupungin kanssa kaavoittamaan hyvän uuden alueen, jossa käytetään toimivaksi todettua lämmitysmuotoa – kaukolämpöä”, Kilpinen kertoo.

Uudet energiapalvelut vahvasti mukana alueen kehittämisessä

Kun aluetta lähdettiin suunnittelemaan muutamia vuosia takaperin, oli Hyvinkään Lämpövoima mukana alueen kehityksessä jo ensimmäisistä suunnittelukokouksista lähtien. Suunniteltaessa Hangonsillan energiaratkaisuja kaukolämpöverkon sijoittelua alueella yhteensovitettiin aktiivisesti alueen katu- ja muiden infrarakenteiden kanssa.

Ennen kuin ensimmäistä rakennusta lähdettiin rakentamaan Hangonsillan alueella, oli kaukolämpöverkko jo valmiina palvelemaan tulevien rakennusten lämmitystarpeita aina rakennusaikaisesta lämmityksestä lähtien. Näin rakentajien ei tarvinnut turvautua kalliisiin ja työläästi käsiteltäviin kevytpolttoöljylämmittimiin rakennusaikana.

Hangonsillan alueen kaukolämpöverkko rakentuu edelleen alueen seuraavien vaiheiden mukana kohti Koneenkatua. Uusi rakentuva siirtojohto muodostaa tulevaisuudessa tärkeän kaukolämmön siirtoväylän pohjoiseteläsuunnassa parantaen entisestään ympäristöystävällisen kaukolämmön jo ennestään korkeaa toimitusvarmuutta koko Hyvinkään alueella.

Lähitulevaisuudessa alueella rakentuviin taloihin pystymme tarjoamaan perinteisen kaukolämmön rinnalla Hyvinkään kaupunkikonsernissa kehitettyjen talotekniikan ja energiankäytön optimointiratkaisuja. Ratkaisuilla varmistetaan energian tehokas hyödyntäminen ja korkeatasoiset sisäilmaolosuhteet rakennuksissa, mitkä tuovat lisäarvoa pienempien energiakustannusten ja korkeamman asumismukavuuden muodossa.