Siirry sisältöön

Lämpövoiman sopimusehdot päivittyvät

Kaukolämmön sopimusehtoihin muutoksia 1.8.2022 alkaen

Tulevat sopimusehtojen muutokset perustuvat Energiateollisuus ry:n suositukseen T1/2021 Kaukolämmön yleiset sopimusehdot. Uudistuneissa sopimusehdoissa on tarkennuksia ja lisäyksiä mm. käsitteistöön, kulutus- ja laskutustietojen antamiseen asiakkaalle sekä laskujen toimittamiseen.

Alla on listattuna sopimusehtojen uudistuksen merkittävimmät muutokset.

• Lasku on jatkossa lämpölasku

Sopimusehtoihin on lisätty seuraavat käsitteet:

Etäluettavuus
• Kulutustiedot
• Laskutustiedot

Lämmön mittaus ja laskutus

Täydennykset:

Kohta 6.1: Lisätty, että asennettavan mittarin on oltava etäluettava.

Kohta 6.3: Lisätty, että asiakkaalle asennettu etäluettava mittari luetaan vähintään kerran kuukaudessa ja ei-etäluettava mittari vähintään neljä kertaa vuodessa.

Kohta 6.13: Asiakkaalle toimitettavassa lämmönmyyjän lämpölaskussa on eriteltävä selkeästi, mistä se muodostuu. Lämmönmyyjä toimittaa asiakkaalle asiakkaan erikseen niin vaatiessa selvityksen arviolaskun laskentaperusteluista niiden lämpölaskujen osalta, jotka eivät perustu tosiasialliseen mitattuun kulutukseen.

 

Uudet kohdat:

Kohta 6.11: Lämpölasku on annettava asiakkaalle maksutta ja asiakkaan niin halutessa sähköisenä.

Kohta 6.12: Tosiasiallisen käytön mukainen lämpölasku toimitetaan sovitun laskutusrytmin mukaisesti asiakkaalle. Laskutus voi perustua asiakkaan arvioituun käyttöön ainoastaan, kun laskutus tapahtuu asiakkaan suorittaman mittarin luennan perusteella, eikä asiakas ole ilmoittanut mittarilukemaa tietyltä laskutuskaudelta, tai kun mittari on vioittunut, tai kun mittaria ei ole asennettu lämmöntoimituksen alkaessa uudiskohteessa, eikä luotettavaa mittaustulosta sen vuoksi
saada.

Kohta 6.22 ja 6.23: Lämmönmyyjän on asetettava maksutta asiakkaan saataville tosiasialliseen kulutukseen perustuvat kulutustiedot kerran kuukaudessa, jos asiakkaalla on etäluettava mittari ja vähintään neljä kertaa vuodessa, jos asiakkaalla ei ole etäluettavaa mittaria.

Kohta 6.24: Lämmönmyyjän on asetettava asiakkaan saataville laskutuksen yhteydessä laskutustiedot vähintään kerran vuodessa. Laskutustiedot mahdollistavat vertailun asiakkaan aiempaan lämmön käyttöön ja kustannuksiin sekä vertailun muihin vastaaviin asiakkaisiin.

Kohta 6.25: Lämmönmyyjä asettaa asiakkaan saataville kaukolämmön kulutus- ja laskutustiedot sähköisesti, ellei toisin sovita. Edellä mainitut tiedot voidaan asettaa saataville 11 lämmönmyyjän verkkosivuilla ja lisätä tästä merkintä lämpölaskuun. Tiedot voidaan toimittaa myös asiakkaan ilmoittamaan sähköpostisosoitteeseen.

 

Tutustu uusiin sopimusehtoihin

Kaikki sopimusehdot