Siirry sisältöön

Nuuka-tekoäly tehostaa Valvomopalvelu WiRE:n toimintaa

Hyvinkään Lämpövoiman Valvomopalvelu WiRE valvoo nyt eri kiinteistöjen veden-, sähkön- ja lämmönkulutuksen lisäksi myös Kipinä-talon sisäilman laatua.

Teksti ja kuvat Pekka Virtanen, Pevitext

Hyvinkään kaupunki päätti vuonna 2016 kartoittaa kiinteistöjensä energiatehokkuutta sekä energianhallintajärjestelmiensä tilaa. Teetetyssä esiselvityksessä todettiin, että kaupunkikonsernin nykyiset talotekniset hallintajärjestelmät olivat tulossa elinkaarensa loppuun.

Selvityksen pohjalta kaupungin 100-prosenttisesti omistava Hyvinkään Lämpövoima Oy alkoi vuonna 2018 kehittää Valvomopalvelu WiRE:ttä pitkäjänteiseen energiantehokkuuden ja talotekniikan hallintaan.

Valvomopalvelu WiRE käynnistyi pilotointivaiheen jälkeen Hyvinkään kaupunkikonsernin kiinteistöissä vuonna 2019. Valvomopalvelun piiriin kuuluvat nykyään Villatehtaan kiinteistö, kaupungin koulut ja päiväkodit, Hyvinkään vuokra-asunnot Oy:n kiinteistöt sekä sairaalan kiinteistö. Hyvinkään Lämpövoima tarjoaa nykyään WiRE-palvelua myös muille hyvinkääläisille kiinteistöille.

 

Selvää säästöä

Rakennukset ja erityisesti niiden talotekniset järjestelmät ovat viime vuosina kehittyneet ja monimutkaistuneet nopeaa tahtia. Perinteinen toimintamalli on, että kiinteistöhuoltoyhtiöt tai talotekniikan asiantuntijat tarkastavat manuaalisesti talotekniikan toimivuuden. Tarkastukset tehdään joko paikan päällä tai rakennusautomaation etävalvomoiden avulla, mutta tällainen laitteistojen toiminnan valvonta ei ole kovin kattavaa.

”Kiinteistöistä kerättävän tiedon lisääntyminen avaa uudenlaisia teknisiä mahdollisuuksia. WiRE tuo lisäarvoa niin asukkaille, kiinteistöjen omistajille, käyttö- ja kunnossapitotoimijoille kuin suunnittelijoillekin. Käytössä on laadukasta dataa, energiankäyttö tehostuu ja rakennukset ovat hyvinvoivia sekä olosuhteet terveelliset. Aikaisemmin tietoja on jouduttu metsästämään, nyt haluttu fakta löytyy muutamalla klikkauksella”, kertoo Hyvinkään Lämpövoimalla energiatekniikan ja talotekniikan palveluista vastaava energiainsinööri Pasi Nevalainen.

Anturit mittaavat rakennusten talotekniikasta erilaisia suureita. Kun antureilta saatava tieto tuodaan keskitetysti valvomoon, saadaan mittausten ja trendikäyrien avulla tietoa siitä, toimivatko laitteet oikein. Jos laitteiden toiminnassa ilmenee jotakin epänormaalia tai laite antaa hälytyksen viasta, asiaan pystyään reagoimaan nopeasti.

”Automaatio on kiinteistön omistajan tärkein työkalu talotekniikan hallinnassa, ja sen avulla säästetään sekä rahaa että energiaa. WiRE-palvelun suurimmat hyödyt ovat energiakulutuspiikkien pienentyminen, rakennusten energiankäytön optimointi ja vikojen nopea paikallistaminen. Hyvinkään tilapalvelun kiinteistöjen kaikki vanhat automaatiojärjestelmät pyritään uusimaan vuoteen 2030 mennessä”, kertoo Hyvinkään kaupungin LVI-insinööri Erkki Viljanen.

 

Nuuka tutkii sisäilmaa

Hyvinkään uudessa Kipinä-koulutalossa Valvomopalvelu WiRE seuraa lämmön, sähkön ja veden kulutuksen lisäksi myös rakennuksen sisäilman laatua. Tämän seurannan takana on vuonna 2012 perustettu Nuuka Solutions Oy, jonka ohjelmistoratkaisut edistävät energiansäästöä, parantavat sisäilmaa ja helpottavat huoltoa – eli vähentävät kustannuksia ja lisäävät kiinteistöjen käyttöikää.

”Energiatehokkaassa Kipinässä valvotaan lähes luokkakohtaisesti sisäilmaa, eli lämpötilaa, ilmankosteutta ja hiilidioksiditasoa. Tavoitteena on optimaalinen ilmanlaatu, ja jos halutut arvot eivät toteudu, niihin reagoidaan heti ja pääsemme nopeammin käsiksi ongelmiin. Nuuka-järjestelmä kerää kaiken datan Kipinän rakennusautomaatiojärjestelmästä ja tekee automaattisesti havaintoja, diagnooseja ja hälytyksiä, mutta ihminen tekee vielä päätökset ja säätää. Toisaalta esimerkiksi liikuntahallien ilmanvaihtokoneiden ohjauksessa ja optimoinnissa voitaisiin hyvin hyödyntää Nuukan kehittämää automaattista tekoälyohjausta”, kertoo Pasi Nevalainen.

”Kipinän ja yhden Hyvinkään vuokra-asuntojen kiinteistön jälkeen Nuuka otetaan käyttöön Metsäkaltevatalossa. Näin uusissa kohteissa Nuukan synnyttämiä säästöjä on vielä vaikea arvioida, mutta vikoihin päästään nopeammin kiinni, kuin mitä ihminen ne havaitsisi”, muistuttaa Erkki Viljanen.

 

Viljanen ja Nevalainen

Hyvinkään kaupungin LVI-insinööri Erkki Viljanen, Hyvinkään Lämpövoiman energiainsinööri Pasi Nevalainen ja Kipinä-talo, jonka sisäilman laatua valvotaan tekoälyn avulla.

Valvomo Kipina

Kipinän eri huonetilojen ilmanlaatua pystytään seuraamaan kiinteistön omasta valvomosta, mutta kiinteistön kokonaisvaltaisesta valvonnasta vastaa Kerkkolankadulla oleva Hyvinkään Lämpövoiman talotekniikkavalvomo.

KonehuoneKipina

Valvomopalvelu WiRE valvoo Kipinä-talossa veden, sähkön ja lämmön kulutusta.