Siirry sisältöön

Paikalliset energiayhtiöt vahvistavat paikallista elinvoimaa

Paikallisen energiayhtiön asiakas säästää kaukolämmityksen laskussa jopa yli 100 euroa vuodessa yleiseen hintatasoon verrattuna, osoittaa Paikallisvoiman tuore tutkimus. Lisäksi sähkön siirtohinnat ovat paikallisten yhtiöiden asiakkaille huomattavasti halvempia. Kunnallisomisteiset yhtiöt tuottavat lisäksi kunnille vuosittain osinkoina ja muina tuloina rahasumman, joka vastaisi 0,36 prosenttiyksikön muutosta kunnallisveroon. Lisäksi ne tukevat esimerkiksi lähialueiden liiketoimintaa ja tutkimusta. AFRYn toteuttamassa tutkimuksessa selvitettiin laajasti paikallisten energiayhtiöiden vaikutuksia kuntatalouteen.

Kunnat saavat energiayhtiöiltä osinkojen, verotulojen ja omistajalainojen korkotulojen lisäksi rahavirtaa myös vuokrina sekä sponsorointina. Kokonaisuudessa yhtiöiden tuotot omistajakunnille vastasivat keskimäärin 0,36 prosenttiyksikön kunnallisverokertymää. Vaikka paikalliset energiayhtiöt toimivat liiketaloudellisin perustein ja pyrkivät mahdollisimman hyvään tulokseen, sisältävät niiden strategiat painotuksen kasvattaa paikallista hyvinvointia ja alueen elinvoimaa.

Paikallisuus näkyy yhtiöissä monin tavoin. Energiayhtiöt esimerkiksi toteuttavat yhteistyöhankkeita paikallisten oppilaitosten, yliopistojen tai yritysten kanssa ja toimivat asiantuntijoina kuntien kestävän kehityksen hankkeissa.

Paikallisille yrityksille energiayhtiöiden vaikutus on hyvin merkittävä, koska energiayhtiöiden alihankinta tuottaa niiden toimialueen yrityksille miljoonien eurojen rahavirtoja. Moni energiayhtiö toimii jatkuvan alihankintaketjun varassa, ja alihankinnassa jopa 80–90 prosenttia kohdistuu paikallisiin yrityksiin.

”Sen lisäksi, että paikallisten yhtiöiden tarjoama kaukolämpö ja sähkönsiirto ovat edullisempia, käytetään toiminnan voitot kuntalaisten hyväksi. Meidän mielestämme se on vastuullista erityisesti näin epävakaina aikoina”, toteaa Paikallisvoima ry:n toiminnanjohtaja Toivo Hurme.

Lisätietoja Paikallisvoima ry:n toteuttamasta tutkimuksesta

 

Pientalot Hyvinkää

Hyvinkäällä kaukolämpöasiakkaille merkittävä säästö

Hyvinkäällä kaukolämmön hinnat ovat lähes 15 %:a valtakunnallisia keskihintoja alhaisemmat kaikissa asiakasryhmissä. Hyvinkäällä kaukolämpöasiakas säästää kaukolämpölaskussa vuodessa keskimäärin 218 euroa omakotitalossa, 113 euroa rivitalossa ja 70 euroa kerrostalossa kaukolämmön yleiseen hintatasoon verrattuna.

Hyvinkään Lämpövoima on merkittävä veronmaksaja, ja maksaa kaikki veronsa Suomeen. Vuonna 2021 yhtiö maksoi erilaisia veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 3,1 milj. euroa.

Hyvinkään Lämpövoima hankkii merkittävän osan palveluistaan lähialueiltaan. Vuonna 2021 yhtiö maksoi erilaisina hankintoina ja palveluina talousalueelle yhteensä noin 11 milj. euroa. Hyvinkään kaupungille yhtiö maksoi osinkoina, vuokrina tms. maksuina vuonna 2021 yhteensä noin 1,1 milj. euroa.

”Hyvinkään Lämpövoima on merkittävä toimija Hyvinkään alueella. Teemme tiivistä yhteistyötä Hyvinkään kaupunkikonsernin kanssa mm. energiatehokkuusasioissa ja kehityshankkeissa. Edullinen kaukolämmön hinta ja älykkäät lämmitysratkaisut tukevat kaupungin elinvoimaisuutta ja kasvua sekä asukkaiden että työpaikkojen näkökulmista. Näemme oman roolimme tärkeänä myös hiilineutraalin Hyvinkään edistämisessä.” kommentoi Hyvinkään Lämpövoima Oy:n toimitusjohtaja Sanna Kytömäki.

Hyvinkään Lämpövoima on Paikallisvoima ry:n jäsen.

Julkaistu 10.5.2022