Siirry sisältöön

Sahanmäen lämpökeskuksen ympäristölupa on uudistettu

Sahanmäen lämpökeskuksen ympäristölupa uudistettu vuoden 2022 aikana. Kehitämme Sahanmäen toimintaamme entistä ympäristöystävällisemmäksi uudistamalla tuotantolaitteistojamme ja ottamalla käyttöön jatkuvatoimisia päästöjen tarkkailujärjestelmiä.

Vuoden 2022 lopussa Sahanmäessä tehostetaan huippu- ja varapolttoaineen käyttöä, kun vuoden vaihteessa kattiloilla K4 ja K5 otetaan käyttöön kevyt polttoöljy. Muutos mahdollistaa öljyn käytön entistä pienemmissä kattiloissa parantaen samalla uusiutuvien lämmönlähteiden käyttöä. Lisäksi ennestään jo korkealla tasolla oleva huoltovarmuus paranee kaukolämmön tuotannossa.

Sahanmäen kattiloilla K4 ja K5 otetaan kevyt polttoöljy käyttöön vuodenvaihteessa.