Siirry sisältöön

Suomen suurin kaukolämmön paluulämmitysratkaisu rakentuu Hyvinkäälle

Hyvinkään Lämpövoima Oy rakentaa Onnisen ja K-Auton rakenteilla olevaan logistiikkakeskus Onnelaan Hyvinkäälle Suomen suurimman kaukolämmön paluulämpöratkaisun. Paluulämpöratkaisuja on kokeiltu yksittäisissä kohteissa eri puolilla Suomessa.

”Olemme iloisia, että pääsemme toteuttamaan merkittävän suuren kaukolämmön paluulämpöratkaisun logistiikkakeskus Onnelan kanssa. Maalämpö- ja kaukolämpöjärjestelmistä yhdessä muodostuva ns. hybridilämmitys mahdollistaa Onnelan logistiikkakiinteistön lämmitysjärjestelmän huoltovarmuuden ja kustannusoptimoinnin kaikissa tilanteissa asiakaskiinteistön hyödyksi.”

”Paluuveden lämpötilan alentuminen parantaa samalla myös koko kaukolämpöjärjestelmän tehokkuutta”, Hyvinkään Lämpövoiman toimitusjohtaja Sanna Kytömäki

Hyvinkään Onnelan kaukolämpölinja

Hyvinkäälle rakentuva Onnisen ja K-Auton logistiikkakeskus Onnela on energiatehokkuudessa alansa huippua. Logistiikkakeskuksen päälämmitysmuoto on maalämpö. Tontille on porattu noin sata maalämpökaivoa. Lämpöpumppujärjestelmän kokonaisteho on 1.200 kW. Maalämpöjärjestelmän tuki- ja varalämmitysjärjestelmänä on kaukolämmön paluulämpö. Kyseessä on Suomen suurin kaukolämmön paluulämpöä hyödyntävä toteutus, jossa kaukolämpöjärjestelmän teho on 3.000 kW.

”Aloite paluulämmön hyödyntämiseen Onnelassa tuli Hyvinkään Lämpövoimalta. Tämä on hyvä esimerkki siitä, miten moderni energiayhtiö pystyy tuottamaan asiakkaille erityyppisiä ratkaisuja. Paluulämpöratkaisu yhdessä luonnollisella kylmäaineella toimivien maalämpöpumppujen kanssa muodostavat laadukkaan, vastuullisen ja toimintavarman energiaratkaisun. Nämä tavoitteet ovat ohjanneet kaikkea rakentamista Onnelassa”, kertoo Keskon rakennuttajapäällikkö Ilpo Marttinen.

Paluuvedellä tarkoitetaan kaukolämpövettä, joka on jo kiertänyt lämmitettävissä kohteissa ja on palaamassa takaisin voimalaitokselle. Onnelan kiinteistössä kaukolämpö on ennen kaikkea huoltovarmuusratkaisu, mutta kaukolämpöjärjestelmän suuri teho mahdollistaa tarvittaessa koko Onnelan logistiikkakeskuksen lämmittämisen kaukolämmöllä ja/tai sen paluulämmöllä. Paluulämpöratkaisun rakentaminen on parhaillaan käynnissä Onnelan työmaalla, ja järjestelmä otetaan käyttöön syksyllä 2024.

Toteutus heijastelee kaukolämpöjärjestelmän muutoksia valtakunnallisesti. Kaukolämpöalaa edustava FinDHC ry toteutti alkuvuodesta kyselyn energiayhtiöjäsenilleen. Tuloksista nousi esille, että kaupan ja teollisuuden toimijoille räätälöidyt ratkaisut ovat lisääntyneet merkittävästi, vastausdatan mukaan 41 % verratessa vuoden 2023 kyselyn tuloksiin.

”Energiayhtiöissä mietitään jatkuvasti uusia tapoja hyödyntää kaikki mahdollinen energia ja näin vähentää primäärienergian käyttöä. Kaukolämpöverkolla voidaan valjastaa teolliset hukkalämmöt kaupunkien lämmitykseen, ja uusimmilla kaukolämpölaitteistoilla voidaan lämmittää kohteita myös haaleilla paluuvesillä”, kommentoi FinDHC ry:n viestintäkoordinaattori Justus Luokkanen.

 


Faktaa Logistiikkakeskus Onnela:

  • Onnisen ja K-Auton käyttöön tuleva logistiikkakeskus Hyvinkäällä on Keskon historian suurin yksittäinen rakennushanke. Rakennuskustannukset ovat runsaat 300 miljoonaa euroa.
  • Logistiikkakeskus on alkuvaiheessa kooltaan yli 85 000 kerrosneliömetriä. Sisään mahtuisi 12 jalkapallokenttää.
  • Rakennustyöt alkoivat lokakuussa 2022. Logistiikkakeskus valmistuu vaiheittain vuosina 2025–2030.
  • Logistiikkakeskuksesta tulee noin 400–500 logistiikan ammattilaisen työpaikka.
  • Lisätietoja asiasta antavat

Ilpo Marttinen, Kesko Oyj, rakennuttajapäällikkö (talotekniikka), p. 050 300 1569

Jouko Räisänen, Kesko Oyj, rakennuttajapäällikkö, p. 050 340 9353

Hanna Harju-Säntti, Haahtela Oy, projektijohtaja, p. 040 511 1384

 

Faktaa Hyvinkään Lämpövoima Oy:

  • Hyvinkään kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö, joka täyttää tänä vuonna 50 vuotta.
  • Pääliiketoimintoja ovat kaukolämpöliiketoiminta ja kiinteistöjen energiatehokkuusratkaisut.
  • Lisätietoja asiasta antaa toimitusjohtaja Sanna Kytömäki p. 040 190 6345

 

Faktaa Palveleva Kaukolämpö FinDHC ry.

  • Yhdistyksen tehtävänä on parantaa kaukolämmön ja siihen liittyvien palveluiden tunnettavuutta ja lisätä tietoisuutta kaukolämmön merkityksestä Suomessa.
  • Lisätietoja asiasta antaa viestintäkoordinaattori Justus Luokkanen p. 050 436 7124