Siirry sisältöön

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2021

Uutta strategiaa toteuttamassa

Hyvinkään Lämpövoiman uusi strategia hyväksyttiin vuoden 2020 lopulla. Uusi visiomme vuoteen 2030 on ”Vastuullinen energiaratkaisujen edelläkävijä”. Toimimme vastuullisesti niin asiakkaiden, omistajan, henkilöstön, ympäristön kuin yhteiskunnan näkökulmista. Rakennamme energiaratkaisuja, joilla autamme asiakkaita tehostamaan omaa energiankäyttöään. Jatkamme yhtiön historian viitoittamalla tiellä ja edelläkävijänä kaukolämpöalalla Suomessa.

Päätehtävämme on pitää Hyvinkää lämpimänä kaikissa tilanteissa kohtuuhintaista ja ekologista lämpöä hyödyntäen. Uuden strategian myötä panostamme entistä enemmän kehittämiseen ja tulevaisuuden energiaratkaisuihin.

Uuden strategian painopisteitä ovat:

  • hiilineutraalin lämmöntuoton kasvattaminen
  • kaukolämmön hinnan pitäminen kohtuullisena
  • uudet energiaratkaisut ja kaukolämpötuotteet asiakkaille
  • oman toiminnan jatkuva tehostaminen
  • yhteistyö osana Hyvinkää-joukkuetta

Voimakkaan kehittämisen vuosi

Kehittämistä tehtiin laajalla rintamalla koko vuoden 2021 ajan. Asiakasrajapintaan valmisteltiin kaukolämmön laajaa tuoteuudistusta, jossa osana uusia tuotteita asiakas saa myös laajasti lämmitykseen ja energiansäästöön liittyviä palveluita. Uusien tuotteiden yhteydessä otetaan käyttöön dynaaminen tehontarkistus kiinteistöille omakotitaloja lukuun ottamatta. Uudet tuotteet tulevat myyntiin 1.1.2022 alkaen. Kaukolämpöverkon ulkopuolisiin kohteisiin on myös vuoden 2021 aikana ensimmäistä kertaa tarjottu uusiutuvaan energiaan perustuvia hybridilämmitysratkaisuja, joihin sisältyy etävalvontapalvelu. Valvomopalvelu WiREen myynti kaupunkikonsernin ulkopuolelle aloitettiin, ja siihen liittyvä valvonta-palvelu siirrettiin tehtäväksi yhtiön prosessivalvomossa.

Lämmöntuotannossa panostettiin tuotannon optimoinnin parantamiseen. Syyskuussa otettiin tuotantokäyttöön uusi tuotannon optimointijärjestelmä, jonka tavoitteena on tehostaa lämmönlähteiden käyttöä ja kaukolämpöverkon optimointia prosessivalvomon apuna. Optimointijärjestelmällä tavoitellaan merkittäviä säästöjä sekä euroissa että fossiilisten polttoaineiden käytössä. Omien lämpökeskusten kattavat elinkaariselvitykset valmistuivat keväällä, ja niiden perusteella lämpökeskukset ovat ikä huomioon ottaen erinomaisessa kunnossa. Sahanmäen lämpökeskuksella valmistauduttiin vanhojen öljysäiliöiden uusimiseen teettämällä suunnitelmat uudelle säiliölle. Omille kiinteistöille teetettiin myös laajat rakennustekniset kuntokartoitukset ja PTS-suunnitelmat.

Kausilämmön varastoinnista tehtiin selvitys yhteistyössä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n, Fortum Waste Solutions Oy:n ja Paloheimo Oy:n kanssa. Selvityksessä tarkasteltiin erilaisia vaihtoehtoja hyödyntää laajemmin jätteenpolton yhteydessä syntyviä lämpöjä, jotka varastoitaisiin kesäaikana ja hyödynnettäisiin talvikaudella korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Merkittävimmät vuonna 2021 toteutetut investoinnit olivat uuden lisävesisäiliön rakentaminen Veikkarin lämpökeskukselle ja varavoimakoneen rakentaminen Sahanmäen lämpökeskukseen. Kaukolämpöverkon viimeisten runkoverkkosaneerausten valmistuttua vuonna 2020, saneerausten painopiste siirtyi pienempiin verkko-osuuksiin. Kallionopon erillisverkossa käynnistettiin investointihanke, jossa öljyä korvataan ilmasta-veteen -lämpöpumpuilla. Samalla erillisverkon lämpötilaa alennetaan 20-30 asteella, ja liitetään asiakaslaitteet valvomopalvelu WiREen jatkuvaan seurantaan.

Viestinnässä panostettiin erityisesti digitaalisten viestintäkanavien kehittämiseen. Sosiaalisen median kanavia hyödynnettiin aktiivisesti. Syksyllä lähetettiin yhtiön ensimmäinen sähköinen uutiskirje asiakkaille ja sidosryhmille. EnergiaHelpille rakennettiin uusi nettipohjainen palvelualusta. Yhtiön 50-vuotishistoriikin valmistelu aloitettiin myös laajoilla entisen henkilöstön ja luottamushenkilöiden haastatteluilla. Hyvinkään kaupungin elinvoiman kanssa tehtiin markkinointiyhteistyötä.

Sisäisesti toimintaa kehitettiin myös aktiivisesti, mm. turvallisuushavaintojen tekemistä aktivoitiin, turvallisuusinfoja pidettiin henkilöstölle kuukausittain, uusi HR-järjestelmä otettiin käyttöön ja paikalliset toimintatavat dokumentoitiin HR-asioissa. Raportoinnissa otettiin käyttöön uusi PowerBI-järjestelmä.

 

Energiamarkkinoilla turbulenssia

Energiamarkkinoilla hinnat lähtivät nousuun poikkeuksellisen matalan koronavuoden 2020 jälkeen. Loppukesästä eteenpäin nähtiin erittäin korkeita noteerauksia mm. maakaasun, kivihiilen, öljyn, sähkön ja päästöoikeuksien markkinahinnoissa. Yhtiön näkökulmasta haasteita aiheutti erityisesti maakaasun hinnan kohoaminen yli viisinkertaiseksi. Ennusteiden mukaan korkea hintataso energiahyödykkeissä tulee jatkumaan ainakin kevääseen 2022 asti.

Korona väritti toiminnallisesti yhtiön koko vuotta 2021. Poikkeusjärjestelyt olivat voimassa lähes koko vuoden, ja ne päästiin purkamaan vain hetkeksi syksyllä. Asentajat oli jaettu eri lämpökeskuksiin Hyvinkään alueella, ja valvomo oli suljettu ulkopuolisilta. Asiantuntijateh-tävissä tehtiin laajasti etätöitä. Poikkeusoloista huolimatta yhtiön toiminta jatkui normaalisti.

Uutta merkittävää energia-alan sääntelyä on tulevina vuosina tulossa mm. EU:n FitFor55 -paketin sekä lämpöön ja sähköön laajentuvan alkuperätakuulainsäädännön kautta. Yhtiö on ollut yhteistyössä alan etujärjestöjen kanssa aktiivisesti vaikuttamassa sääntelyn kehittymiseen.

 

Energiatulevaisuus rakennetaan yhdessä

Tulevaisuuden kaukolämpöjärjestelmä on 100 %:sti hiilineutraali ja tehokkaasti optimoitu kokonaisuus, jossa lämmöntuotannossa hyödynnetään laajasti erilaisia tuotantomuotoja. Lämpöyhtiö toimii asiakkaidensa energia-asiantuntijana varmistaen häiriöttömän lämmönjakelun kaikissa tilanteissa ja auttaen asiakkaita optimoimaan omaa energiankäyttöään, sekä samalla säästämään ympäristöä ja rahaa. Tätä suuntaa kohti rakennamme kaukolämmön tulevaisuutta myös Hyvinkäällä.

Hyvinkään Lämpövoimassa on jo pitkään tehty ansiokasta työtä alan eturintamassa. Yhtiö on kaikin puolin erinomaisessa kunnossa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Kulunut vuosi 2021 on ollut poikkeusoloista johtuen henkilöstölle raskas, mutta työntäyteinen. Vuodelle asetetut strategiset kehittämistavoitteet on saavutettu erinomaisesti hyvällä yhteistyöllä ja yhdessä tekemällä. Olen todella iloinen ja ylpeä osaavasta ja sitoutuneesta henkilöstöstämme, joka on vuoden 2021 aikana osoittanut upeasti, miten paljon kehittämistä pienellä porukalla saadaan aikaan, kun on yhteinen suunta ja tahtotila. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Lämmin kiitos henkilöstölle, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille kuluneesta vuodesta!

Hyvinkään lämpövoiman toimitusjohtaja, Sanna Kytömäki

toimitusjohtaja hyvinkään lämpövoima