Siirry sisältöön

Ukrainan sota nostaa energiahintoja

Energian polttoaine- ja markkinahinnat ovat nousseet alkuvuonna 2022 merkittävästi Ukrainan sotatilanteesta ja siitä seuranneista EU:n pakotteista johtuen. Polttoaineiden hinnannousulla on vaikutuksia lämmön hintaan myös Hyvinkäällä.

Maakaasutoimitukset Venäjältä loppuivat

Euroopassa maakaasun hinta nousi syksyllä 2021 korkealle johtuen mm. kylmän talven jälkeisistä alhaisista varastotasoista, poliittisista jännitteistä mm. Nordstream2-putkiyhteyteen liittyen sekä kysynnän ja tarjonnan epätasapainosta. Ukrainan sodan johdosta maakaasun markkinahinta on noussut ennätyskorkealle. Kaasun toimitus Venäjältä Suomeen loppui 21.5.2022 Gasumin kieltäydyttyä maksamasta kaasulaskua ruplilla. Maakaasun jakelu on toistaiseksi toiminut normaalisti ja kaasua on tullut Suomeen Baltic Connector -yhteyden kautta Virosta. Maakaasun arvioidaan Suomessa riittävän normaalisti ainakin syksyyn asti. Syksyllä avautuva Haminan LNG-terminaali ja loppuvuodesta Suomeen saatava LNG-terminaalilaiva helpottanevat maakaasun jakelun tilannetta seuraavan lämmityskauden alkaessa.

Sähkön hinta Suomessa on kivunnut ennätyskorkealle kallistuneista polttoaineista ja Venäjän tuonnin loppumisesta johtuen. Kivihiilen ja öljyn hintatasot ovat myös korkealla, koska kallistunutta maakaasua korvataan vaihtoehtoisilla polttoaineilla. Käynnissä oleva energiakriisi on vaikuttanut myös biopolttoaineiden hintatasoon ja saatavuuteen Suomessa, kun biopolttoaineiden tuonti Venäjältä päättyi keväällä.

Käynnissä olevassa energiakriisissä tehokkain tapa hillitä omaa energialaskua on panostaa energiansäästöratkaisuihin. Meiltä saat kattavat palvelut kiinteistön energiatehokkuuden parantamiseen.

Hyvinkäällä kaukolämmön toimitusvarmuus on taattu, mutta hintaa joudutaan korottamaan

Hyvinkäällä noin 90 % lämmöntuotannosta perustuu biopohjaiseen ja jätteiden energiahyötykäytöstä syntyvään energiaan. Ukrainan sodasta johtuva energiahintojen jyrkkä nousu maailmalla vaikuttaa kuitenkin kaukolämmön tuotantokustannuksiin myös Hyvinkäällä. Energiahintojen muutokset vaikuttavat välillisesti Fortumin Riihimäen laitokselta ostettavan Ekolämmön hintaan. Lisäksi Hyvinkäällä lämmöstä noin 10 % tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla erityisesti talvikaudella, ja tämän lämmön tuotantokustannus on markkinahinnasta johtuen noussut moninkertaiseksi. Myös kaikki yleiset kustannukset ovat voimakkaassa nousussa. Polttoainehintojen turbulenssista johtuen kaukolämmön hintaa joudutaan poikkeuksellisesti korottamaan kesken vuoden 2022.

Kaukolämmön hintaa korotetaan 1.8.2022 alkaen keskimäärin 8,0 – 12,6 %. Korotuksen suuruus riippuu asiakkaan valitsemasta kaukolämpötuotteesta. 100 %:sti uusiutuvien lämpötuotteiden hinnat nousevat vähemmän kuin Peruslämmön hinta. Korotus vaikuttaa sekä perusmaksuun että energiamaksuun. Hinnankorotuksen vaikutus kaukolämpölaskuun on keskimääräiselle omakotitalolle 12 – 16 €/kk (vuosikulutus 18 MWh), rivitalokiinteistölle 97 -122 €/kk (vuosikulutus 150 MWh) ja kerrostalokiinteistölle 380 – 473 €/kk (vuosikulutus 600 MWh). Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %.

Hyvinkäällä kaukolämpö on alueen edullisinta ja reilusti alle valtakunnan keskitason

Hyvinkää Ilmakuva

Hyvinkäällä kaukolämmön hinta on 13 % alle valtakunnallisen keskiarvon*. Hyvinkään Lämpövoiman kaukolämmön hinta on myös lähialueen energiayhtiöiden edullisin.

Teemme hartiavoimin töitä edistääksemme Hyvinkäällä investointihankkeita, joilla merkittävästi kallistuneet fossiiliset polttoaineet saadaan korvattua paikallisesti tuotetulla bio- ja/tai hukkalämpöpohjaisella energialla sekä lämmönvarastointiratkaisuilla. Investoinnit auttavat osaltaan meitä pitämään kaukolämmön hinnan kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Tehostamme myös jatkuvasti omaa toimintaamme kustannusten säästämiseksi. Tästä konkreettisena esimerkkinä on tuotannon optimointijärjestelmä, joka otettiin yhtiössä käyttöön syksyn 2021 aikana. Ensimmäisen lämmityskauden aikana saimme tekoälypohjaisella kaukolämpöverkon ja lämpölaitosten optimoinnilla noin 150.000 euron säästöt polttoainekustannuksissa aikaisempiin talviin verrattuna.

* Energiateollisuus ry:n kaukolämmön hintavertailu, tilanne 1.1.2022