Siirry sisältöön

Valvottua energiatehokkuutta Villatehtaalla

Artikkeli ”Valvottua energiatehokkuutta Villatehtaalla” ilmestyi Aamupostin ”Villatehtaan Sanomat” liitteessä su 7. helmikuuta 2021.

Hyvinkään Villatehtaan alueen rakennukset lämpenevät Hyvinkään Lämpövoiman tuottamalla lähes hiilineutraalilla kaukolämmöllä. Vuonna 2016 Hyvinkään kaupunki halusi kartoittaa kiinteistöjensä energiatehokkuutta sekä energianhallintajärjestelmiensä tilaa. Hyvinkään Lämpövoima otti vetovastuun esiselvityksestä, kertoo energiainsinööri Pasi Nevalainen. Alkukartoituksessa todettiin, että nykyiset talotekniset hallintajärjestelmät olivat tulleet elinkaarensa loppuun. Tarvittiin uusi innovatiivinen ratkaisu. Selvityksen pohjalta Hyvinkään Lämpövoima alkoi kehittää Valvomopalvelu WiRE:ttä pitkäjänteiseen energiantehokkuuden ja talotekniikan hallintaan Hyvinkäällä.

villatehdas

Hyvinkään Vanha Villatehdas sai kauniin lumipeitteen tammikuun alussa

Valvomopalveluiden pilotointi aloitettiin Hyvinkään kaupunkikonsernin kiinteistöissä, Villatehdas mukaan lukien, vuonna 2017. Pilottiprojekti valmistui vuonna 2019 ja siitä lähtien Villatehtaalla on valvottu energiankäytön tehokkuutta keskitetyn valvomopalvelu WiRE:n avulla. Kiinteistönhuollon henkilökunta valvoo satunnaisesti arjessa laitteistojen toimintaa työajallaan, mutta se ei ole kattavaa. Valvomopalvelun avulla voidaan seurata ympäri vuorokauden, miten Villatehdas toimii eri sää- ja lämpöolosuhteissa.

– Ensimmäistä kertaa Villatehtaan historiassa saamme tarkkaa dataa siitä, miten lämmönkulutus vaihtelee rakennuksessa, kertoo Vanhan Villatehtaan toimitusjohtaja Teemu Nurminen. Valvomopalvelu helpottaa lämmöntuotannon ennakointia keräämällä ajantasaista tietoa, jota voidaan hyödyntää energiatehokkuuden säätämisessä ja lämpölaskun pienentämisessä.

– Säästöjen suuruudesta meillä ei vielä ole aivan tarkkaa tietoa, koska vuonna 2020 Villatehtaan tilojen käyttö on ollut koronan vuoksi huomattavasti normaali vuotta vähäisempää. Toimistoissa istuu vähemmän ihmisiä ja urheilutilojen käyttö on ollut erilaista. Tiedämme nyt kuitenkin tarkemmin mitkä ovat Villatehtaan tärkeimmät kehittämiskohteet, jatkaa Teemu Nurminen.

Tulevina vuosina mittausta ja valvontaa Villatehtaalla on tarkoitus lisätä vielä tarkempien tulosten saamiseksi. Kun jokin lämmön, veden tai sähkönkulutukseen liittyvä laite tulee käyttöikänsä päähän, uusitaan laite tekniikaltaan sellaiseksi, että se voidaan kytkeä Lämpövoiman valvomoon. Kiinteistön valvojalla on aiemminkin ollut etäyhteydet kiinteistön teknisiin laitteisiin, mutta nyt laitteiden erilaiset käyttöliittymät on yhdistetty Valvomopalvelu WiRE:ssä yhdenmukaiseksi graafiseksi näkymäksi. Tämä helpottaa valvojan työtä huomattavasti.

– Lisäksi Villatehtaan kiinteistönhuollon työtekijöiden loma-aikoina saadaan Hyvinkään Lämpövoimalta asiantuntija-apua silloin, kun laitteissa ilmenee vikoja. Tämä lisää kiinteistön huoltovarmuutta silloin, kun jotakin ikävää kuten putkirikko tai vesivuoto tapahtuu, lisää Nurminen.

etävalvomo sahanmäki

Kuvassa energiainsinööri Pasi Nevalainen Hyvinkään Lämpövoimalta etävalvomossa.

Villatehdas on liitetty Sahanmäessä sijaitsevaan Lämpövoiman keskusvalvomoon, joka seuraa muun muassa rakennusten lämpötiloja, veden- ja sähkön kulutusta, ilmanvaihtokoneiden toimintaa sekä sisäilmaolosuhteita.

Anturit mittaavat rakennusten talotekniikasta erilaisia suureita. Kun antureista saatu tieto tuodaan keskitetysti valvomoon, saadaan mittausten ja trendikäyrien avulla tietoa siitä toimivatko laitteet oikein. Jos laitteiden toiminnassa ilmenee jotakin epänormaalia tai laite antaa hälytyksen viasta, voidaan siihen reagoida nopeasti.

– Kiinteistöjen valvomoalakeskusten keräämä tieto saadaan halutessa liitettyä Hyvinkään Lämpövoiman valvomopalveluun. Kiinteistöstä kerätyn tiedon osalta automatiikkaa voidaan säädellä ja tarvittaessa ajastaa toimimaan käyttäjäystävällisemmin sen mukaan millaista käyttöä rakennuksella on tiettynä päivänä tai kellonaikana, toteaa Ville Rouvinen Hyvinkään Lämpövoimalta. Suurin hyöty palvelussa on se, kun saadaan pienennettyä kulutuspiikkejä sekä optimoitua rakennuksen energiankäyttöä. Suurimmat ostoenergiaan liittyvät säästöt tehdään, kun viat paikallistetaan ajoissa.

Valvomopalvelu WiRE:stä lisätietoja antaa Hyvinkään Lämpövoiman Ville Rouvinen p. 040 830 6300, ville.rouvinen@hlv.fi.