Siirry sisältöön

Vastuu palovaroittimista siirtyy asukkaalta taloyhtiöille pelastuslakiuudistuksen myötä

Pelastuslaki uudistuu 1. tammikuuta 2024, mikä tuo merkittäviä muutoksia vastuisiin liittyen asuinhuoneistojen palovaroittimiin Suomessa. Uudistuksen myötä vastuu palovaroittimien hankinnasta, kunnossapidosta ja toimivuuden varmistamisesta siirtyy asukkaalta taloyhtiöille. Tämä tarkoittaa, että taloyhtiöiden on varmistettava, että asunnot on varustettu riittävällä määrällä toimivia palovaroittimia ja että nämä tarkastetaan säännöllisesti. Asukkaiden vastuulla on ilmoittaa taloyhtiölle mahdollisista palovaroittimien vioista.

Lakimuutoksen myötä taloyhtiöt voivat käyttää erilaisia paloturvallisuuden ratkaisuja, kuten etäluettavia palovaroittimia, jotka helpottavat tarkastuksia ja huoltoa. Tämä muutos parantaa asumisturvallisuutta ja selkeyttää vastuukysymyksiä palovaroittimien osalta. Palovaroittimet ovat olleet pakollisia Suomessa vuodesta 1999 lähtien, mutta uudistuksessa täsmennetään näitä säännöksiä ja pyritään varmistamaan, että kaikissa asunnoissa on toimivat palovaroittimet.

Olemme tuotteistaneet Fiksulämpö tuotteeseemme etävalvottavan palovaroittimen. Tarjoamme näin Hyvinkääläisille kiinteistön omistajille ratkaisun, jossa turvallisuus, käyttökokemus tekevät siitä vaivattoman palveluratkaisun taloyhtiöille.

Fiksulämpö sisältää taloyhtiössä seuraavat palvelut:

 • Uudet etävalvottavat palovaroittimet, joissa lämpötila + kosteus mittaus
 • Raportointiportaali
  • kiinteistön energian ja veden käytön seuranta ja raportointi
  • kiinteistön sisälämpötilojen ja suhteellisen kosteuden seuranta
  • palovaroittimien toimintakunnon ja testauksien seuranta
 • Kaukolämpölaitteiden säännöllinen tarkastus ja huolto
 • Asiantuntijan yhteenveto kiinteistön energia- ja taloteknisistä kehittämiskohteista
 • 100 % uusiutuva lämpö, joka varmennetaan alkuperätakuiden avulla

Näkymä FiksuLämpöön kuuluvasta raportointiportaalista