Siirry sisältöön

Lämmitystarveluvut

Mikä lämmitystarveluku?

Lämmitystarveluvun avulla korjataan toteutuneita lämmitysenergian kulutuksia, jotta voidaan verrata toisiinsa saman rakennuksen eri kuukausien tai vuosien kulutuksia ja eri kunnissa olevien rakennusten ominaiskulutuksia. Lämmitystarveluvun käyttö rakennuksen lämmitystarpeen arvioinnissa perustuu siihen, että rakennuksen energiankulutus on verrannollinen sisä- ja ulkolämpötilojen erotukseen.

Miten lämmitystarveluku lasketaan?

Lämmitystarveluku saadaan laskemalla yhteen kunkin kuukauden päivittäisten sisä- ja ulkolämpötilojen erotus. Yleisimmin käytetään lämmitystarvelukua S17, joka lasketaan +17°C:ksi oletetun sisälämpötilan ja ulkolämpötilan vuorokausikeskiarvon erotuksen perusteella. Kuukauden lämmitystarveluku on vuorokautisten lämmitystarvelukujen summa ja vuoden lämmitystarveluku on vastaavasti kuukausittaisten lämmitystarvelukujen summa. Vertailuarvona eli normaalivuoden lämmitystarvelukuna käytetään vuosien 1981-2010 keskimääräistä lämmitystarvelukua Hyvinkäällä. Lämmitystarveluvun laskennassa ei oteta huomioon päiviä, joiden keskilämpötila on keväällä yli +10°C ja syksyllä yli +12°C. Tällöin oletetaan, että kiinteistöjen lämmitys lopetetaan ja aloitetaan päivittäin ulkolämpötilan ylittäessä tai alittaessa mainitut rajat.

Hyvinkään Lämpövoiman lämmitystarveluvut 2012-2023

VuosiTammiHelmiMaalisHuhtiToukoKesäHeinäEloSyysLokaMarras Joulu
2024814625519407
2023590558596326122270025413543702
20226555475374171570 07224315461618
2021679708 566 379 1580020223297478751
2020490499 486 395 195 051194279393520
2019765504 557 313 158 0110176390478510
2018622725704373442500123363441606
20176345905144512155312 34184 385461529
2016 90552653537046 33512140404542575
2015627502499366 184150 5 115404393480
2014788 485 496 350 19851 523 163381463 590
2013725 565 760 444600011121346431506
2012717 749544401 136 240 31 142 374435767
Norm.712664 598 387 156 20 430 187375 518 655