Bio- ja maakaasu - huoleton lämmönlähde

Bio- ja maakaasu ovat helppokäyttöisiä ja luotettavia polttoaineita käytettäviksi esimerkiksi rakennusten lämmityskattiloissa. Hyvinkään Lämpövoima Oy oli 1980-luvulla ensimmäisten joukossa aloittamassa maakaasun jakelua Uudellamaalla. Lämpövoima oli myös ensimmäisten joukossa Suomessa aloittaessaan biokaasun myymisen asiakkailleen 2010-luvulla. 

Bio- ja maakaasu

Hiilidioksidipäästövapaa ja ympäristöystävällinen kotimainen biokaasu on Gasumin Riihimäen biokaasulaitoksella tuotettua. Riihimäellä tuotetun biokaasun valmistamisessa hyödynnetään Ekokemin kiertotalouskylässä yhdyskuntajätteestä eriteltyjä biojakeita. Asiakkailemme toimittama biokaasu on yksi hieno esimerkki Hyvinkään- Riihimäki alueen kiertotalouden lopputuotteista.

Maakaasu on fossiilisista polttoaineista hiilidioksidin osalta vähäpäästöisin vaihtoehto lämmityskattiloiden polttoaineena, minkä lisäksi maakaasu ei palaessaan tuota rikki- ja raskasmetallipäästöjä. Gasumin Hyvinkäälle toimittama maakaasu on peräsin rajan takaa Siperian kaasukentiltä. 

Tutustu bio- ja maakaasun alkuperään Gasumin sivuilla:

https://www.gasum.com/kaasusta/biokaasu/biokaasulaitokset/riihimaen-biokaasulaitos/

https://www.gasum.com/kaasusta/maakaasu/maakaasu/


Kaasu siirretään asiakkaalle pääasiassa maanalla sijaitsevassa muovista valmistetussa paineistetussa siirtoputkessa. Hyvinkäällä kaasun jakeluverkko kattaa Sahanmäen teollisuusalueen. Kaasuverkko on merkitty maastoon valkoisin merkintäpaaluin ja kilvin, mistä käy ilmi omistajan yhteystiedot ja kaasulinjan sijainti. 

Kaasuverkostossa siirrettävä kaasu on hajuton ja väritön kaasu. Vuotojen havaitsemiseksi se on hajustettu Suomessa koko kaasuverkon alueella. Hajusteaineena on tetrahydrotiofeenia, jonka haju on voimakkaan epämiellyttävä. Mikäli havaitset kaasuputken läheisyydessä hajua, ota välittömästi yhteyttä kaasuverkon omistajaan.

Tiesithän, että kaivaminen 5 metriä lähempänä maakaasulinjaa on luvanvaraista ja otathan aina yhteyttä kaasuverkoston omistajaan ennen kaivuutöihin ryhtymistä. Lue lisää ohjeista kaivuutöille maakaasuverkon läheisyydssä ja tutustu tarkemmin kaasun jakeluverkkoon kartasta.


Kaasu on helppokäyttöinen polttoaine, mikä soveltuu sellaisenaan käytettäväksi lämmityskattiloissa, säteilylämmittimissä tai eri teollisuusprosesseissa. Näiden lisäksi kaasua varsinkin keski-Euroopassa monet keittiöt on varustettu kaasuliedellä.

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n jakeluverkon osalta kaasuverkon paine on 4bar. Kaasu toimitetaan asiakkaalle kaasuliittymän kautta, jonka jälkeen kaasu alennetaan maakaasun paineenvähennyslaitteistolla asiakkaan kaasun käyttölaitteiden tarvitsemaan paineeseen. Tavallisesti paineenvähennyslaitteiston yhteyteen samaan tilaan on sijoitettu kaasumäärämittarilla varustettu kaasun mittauskeskus sekä tarvittavat turvalaitteet.

Tiesithän, että maakaasulaitteiden asentaminen on luvanvaraista. Tutustu kaasulaitteiden käyttöön ja turvallisuuteen tarkemmin Tietopankista löytyvien ohjeiden ja linkkien avulla.