Siirry sisältöön

Energiakriisin vuosi 2022 kiihdyttää energiamurrosta

Toimitusjohtaja Sanna Kytömäki

Edelläkävijänä kohti 100 %:sti hiilineutraalisuutta

Visionsa 2030 mukaisesti Hyvinkään Lämpövoima on Vastuullinen energiaratkaisujen edelläkävijä. Yhtiössä on jo pitkään tehty aktiivisesti ja rohkeasti työtä alan eturintamassa. Suurin strateginen hankkeemme lämmön kausivarastointihanke Kulomäen sorakuopalle on erinomainen osoitus tästä – pilotoimme uutta lämmön varastointiteknologiaa ensimmäisenä Suomessa Hyvinkäällä.

Päätehtävämme on pitää Hyvinkää lämpimänä kaikissa tilanteissa kohtuuhintaista ja ekologista lämpöä hyödyntäen. Panostamme entistä enemmän kehittämiseen ja tulevaisuuden energiaratkaisuihin. Uuden sloganimme mukaisesti Palvelemme Sinua lämmöllä!

Hyvinkään Lämpövoiman lämmönhankinta perustuu 90 %:sti hukka- ja biopohjaisiin lämmönlähteisiin. Tavoitteenamme on 100 %:sti hiilineutraali lämmöntuotanto Hyvinkäällä vuoteen 2025 mennessä.

Energiamarkkinat turbulenssissa

Vuotta 2022 on leimannut koko Euroopan laajuinen energiakriisi, joka käynnistyi Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan helmikuussa. Sotaa seuranneet pakotteet Euroopan ja Venäjän välillä muuttivat nopeasti dynamiikkaa energiamarkkinoilla. Nopeasti kävi selväksi, että muuttuneessa tilanteessa huoltovarmuuden varmistaminen nousi keskeiseen rooliin. Energiasta puhutaan nyt kaikkialla, ja sen kriittinen merkitys koko yhteiskunnalle on huomattu. Suomessa ja koko Euroopassa pyritään nopeutetulla aikataululla eroon Venäjä-riippuvaisesta energiasta, mikä tulee kiihdyttämään vihreää energiamurrosta.

Energiakriisi laittoi puupolttoainemarkkinat Suomessa sekaisiin, kun kolmasosa puuraaka-aineesta oli tähän asti tullut Venäjältä. Tilanne johti merkittäviin saatavuusongelmiin mm. pelleteissä ja polttoainehintojen suuriin nousuihin. Perustimme alkukesästä nopeasti oman varaston pelleteille, ja lähdimme aktiivisesti etsimään uusia kumppaneita pellettihankintaan sekä Euroopasta että kauempaa. Pellettivarastoon ja kuljetuksiin liittyvät järjestelyt ja logistiikka ovat aiheuttaneet poikkeuksellisen paljon työtä yhtiössä kuluvana vuonna. Biomassan lisäksi myös maakaasun ja öljyn maailmanmarkkinahinnat ovat kuluvana vuonna olleet poikkeuksellisen korkeita.

Energiakriisin seurauksena on kuluvana vuonna nähty voimakas energiahintojen nousu. Erityisen haasteellinen tilanne on ollut sähkömarkkinoilla, jossa asiakashinnat ovat nousseet moninkertaisiksi aikaisempaan verrattuna. Polttoainehintojen noustua voimakkaasti, kaukolämpökään ei ole ollut täysin immuuni energiakriisin vaikutuksille. Kaukolämmön hinnannousu on kuitenkin ollut maltillista kaikilla niillä paikkakunnilla, joissa fossiilisten polttoaineiden osuus on pieni. Näin myös meillä Hyvinkäällä. Kaukolämpö keskitettynä ja tehokkaana lämmitysratkaisuna on tässäkin kriisissä osoittanut vahvuutensa.

Innovatiivisuus ja kehittäminen fokuksessa

Kuluneen vuoden valopilkkuihin ovat kuuluneet Hyvinkään Lämpövoiman suuret strategiset hankkeet, joita on edistetty aktiivisesti. Lämmön 100 %:nen hiilineutraalisuus Hyvinkäällä on lähivuosien tärkeä tavoitteemme, joka edellyttää merkittäviä investointeja. Suurimmat suunnitteilla olevat hankkeet ovat lämmön kausivarastointihanke Kulomäkeen ja sähkökattilan rakentaminen Sahanmäkeen. Olemme myös selvittäneet maakaasukattilan muutosta pellettipölylle Sahanmäessä. Kallionopon erillisverkkoon rakennetaan parhaillaan lämpöpumppuja. Uusi tuotannon optimointijärjestelmä oli hyvin tuloksin ensimmäistä kertaa tuotantokäytössä lämmityskaudella 2021-2022. Uudet energiatehokkuuspalveluja sisältävät kaukolämpötuotteet tuotiin asiakkaille myyntiin vuoden 2022 alusta. Yhtiön uusi ilme ja uudistetut nettisivut otettiin käyttöön alkukesästä. Sahanmäessä pieniä kaasukattiloita muutetaan parhaillaan myös öljykäyttöisiksi. Näiden lisäksi yhtiössä on vuoden aikana toteutettu lukuisa määrä suurempia ja pienempiä kehityshankkeita.

Valmiina vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin

Haasteet energia-alalla eivät tule päättymään tähän vuoteen. Uutta merkittävää energia-alan sääntelyä on tulossa mm. EU:n FitFor55 -paketin sekä biomassan kestävyyskriteerien kautta. Lämmön uusi alkuperätakuujärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2022, ja yhtiön biolämpölaitokset sertifioitiin alkuperätakuukelpoisiksi ensimmäisten joukossa kesäkuussa.

Käynnissä oleva talvikausi tulee olemaan haasteellinen sekä huoltovarmuuden että energiahintojen näkökulmasta erityisesti sähkömarkkinoilla. Syksy on jo osoittanut, että suomalaiset pystyvät halutessaan säästämään merkittävästi energiaa, mikä helpottaa tilannetta tulevana talvena. Olemme asiakkaidemme apuna kaikissa energiansäästöön liittyvissä asioissa. Hyvinkääläisten oma EnergiaHelppi tarjoaa maksutonta energianeuvontaa. Uudet energiatehokkuuspalveluja sisältävät kaukolämpötuotteemme auttavat asiakkaita käyttämään energiaa fiksummin.

Tästäkin talvesta tullaan selviämään. Ja jokainen kriisi on myös mahdollisuus – tämän energiakriisin hyvinä puolina ovat ihmisten tietoisuuden ja kiinnostuksen kasvaminen energia-asioissa ja vihreän energiamurroksen kiihtyminen. Me olemme jo käärineet hihat, ja jatkamme Hyvinkäällä muutoksen edelläkävijänä myös tulevina vuosina.

Lämmin kiitos henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kuluneesta vuodesta!Sanna Kytömäki
toimitusjohtaja, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Uusimmat blogikirjoitukset

Hyvinkään Lämpövoima juhlii tänä vuonna pyöreitä vuosia. Lokakuun viimeisenä päivänä tulee täyteen 50 vuotta siitä, kun Hyvinkään valtuusto teki päätöksen osakeyhtiön perustamisesta huolehtimaan kaupungin lämmittämisestä. Yhtiön 50-vuotisjuhlavuosi näkyy viestinnässämme ja tapahtumissamme Hyvinkäällä ympäri vuoden.
20.03.2024
Hyvinkään Lämpövoiman työturvallisuustavoitteena on nolla tapaturmaa ja tänä vuonna liityimmekin Nolla Tapaturmaa -foorumin jäseneksi. Päästäksemme tavoitteeseen, tulee turvalliset toimintatavat olla sisäänrakennettuna meidän kaikkien toimintaan.
23.02.2024
Toimitusjohtaja Sanna Kytömäki käy kirjoituksessaan läpi vuoden 2023 tapahtumia ja kohokohtia sekä tulevien vuosien tärkeimpiä strategisia haasteita.
20.12.2023
Uusi liiketoimintapäällikkö Åke Vikstedt aloitti työt Hyvinkään Lämpövoimalla marraskuun alussa. Edellinen työkokemus yhtiöstä on 15 vuoden takaa. Hän vetää Asiakkuus -tiimiä, joka keskittyy asiakaskannan hallintaan, kaukolämpöenergian ja siihen liittyvien tuotteiden ja palveluiden myyntiin sekä markkinointiin.
20.12.2023