Siirry sisältöön

Vuonna 2023 etenimme vauhdikkaasti kohti 100 %:sti hiilineutraalia lämmöntuotantoa

Energiamarkkinat rauhoittuivat talven jälkeen

Vuosi 2023 on ollut monellakin tapaa vauhdikas ja työntäyteinen. Vuosi käynnistyi energiakriisin pyörteissä ja liiketoiminnan näkökulmasta sumuisissa merkeissä. Syksyn 2022 aikana sähkön markkinahinta nousi pilviin ja pellettien saatavuudesta oli suuri huoli. Alkuvuonna 2023 tilanne kuitenkin helpottui nopeasti, kun sähkön markkinahinnat laskivat lauhasta talvesta johtuen. Loppiaisen jälkeen Liettuasta saapui tilaamamme laivalastillinen pellettejä, joilla varmistettiin yhtiön vuoden 2023 pellettitarve. Samalla laivauksella pellettejä myytiin myös kahdelle muulle energiayhtiölle.

Huoltovarmuus on noussut aikaisempaa suurempaan rooliin kaukolämpöalalla kuluvana vuonna. Polttoaineiden saatavuuden lisäksi se on ollut meillä Hyvinkäällä tapetilla mm. kyberturvallisuuden kehittämisen ja laitosten fyysisen turvallisuuden näkökulmista. Turvallisuuden toimintatapoja on kehitetty, ja käytetty myös ulkopuolisia auditoijia arvioimaan turvallisuusriskejä.

Hyvinkään Lämpövoiman toimitusjohtaja Sanna Kytömäki valittiin Energiateollisuus ry:n hallituksen jäseneksi 2.11.2023 alkaen seuraavaksi 2-vuotiskaudeksi.

 

Suuret strategiset hankkeet edistyivät erinomaisesti

Lämmön 100 %:nen hiilineutraalisuus Hyvinkäällä on lähivuosien tärkeä tavoitteemme. Teimme toukokuussa päätöksen investoida 20 MW:n sähkökattilaan, jolla tuotetaan lämpöä silloin kun sähkö on markkinoilla edullista. Osana sähkökattilahanketta rakennamme Sahanmäkeen myös 110 kV:n sähköverkkoyhteyden. Hankkeen toteutus etenee suunnitellusti, ja tavoitteena on ottaa sähkökattila tuotantokäyttöön alkusyksystä 2024.

Yhtiö on jatkanut aktiivisesti suuren lämmön kausivaraston suunnittelua Kulomäkeen käytöstä poistettuun sorakuoppaan. Lämpövarastossa hyödynnettävä lämpö on peräisin Hyvinkäällä ja sen lähialueilla syntyvistä teollisista hukkalämmöistä. Uuden sähkökattilan avulla voidaan myös ladata lämpöä varastoon. Kausivaraston suunniteltu koko on 380.000 m3 ja sen energiakapasiteetti yhdellä latauskerralla on 20.000 MWh, mikä vastaa noin 1.100 omakotitalon vuotuista lämmöntarvetta. Lämpö varastoidaan sorakuopalla suureen pinnoitettuun altaaseen, jossa on puhdasta vesijohtovettä. Lämpövaraston avulla Hyvinkään lämmönhankinnassa pystytään luopumaan kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Hanke on ensimmäinen tähän varastointiteknologiaan perustuva lämpövarasto Suomessa. Osana hanketta pilotoidaan monia teknisiä ratkaisuja, kuten kansirakenteen toimivuutta Suomen talviolosuhteissa. Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi hankkeelle joulukuussa 2023 investointitukea noin 7,7 milj. euroa. Tavoitteenamme on käynnistää hankkeen toteutusvaihe loppuvuodesta 2024, kun alueen kaavaprosessi ja ympäristöluvitus on saatu valmiiksi.

Syksyllä 2023 Kallionopon erillisverkossa otettiin käyttöön vesi-ilmalämpöpumput lämmöntuotannossa. Samalla lämpötiloja lasketaan merkittävästi erillisverkossa energiatehokkuuden parantamiseksi. Asiakkaiden lämmöntarpeen kasvaessa olemme tehneet päätöksen tuplata lämpöpumppukapasiteetti Kallionopossa. Alueen lämmöntuotanto on kokonaan alkuperätakuuvarmennettua ja siten vihreää kaukolämpöä.

 

Kaukolämpöverkkojen tavoitteena tulevaisuudessa 0-päästöisyys

Haasteet energia-alalla eivät vähene tulevaisuudessa. Uutta merkittävää energia-alan sääntelyä on tullut ja tulossa lisää lähivuosina. Vuoden 2023 alusta biomassan kestävyyskriteerit laajentuivat koskemaan biomassan käyttöä myös pienemmissä lämpölaitoksissa kuten meillä Hyvinkäällä. Uuden energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano on Suomessa parhaillaan käynnissä. Sen myötä Euroopassa kaikkien kaukolämpöverkkojen tulee olla täysin 0-päästöisiä vuoteen 2050 mennessä. Tulevien vuosien tärkein strateginen haaste yhtiölle on lämpövarastohankkeen toteuttamisen lisäksi Hyvinkään lämmöntuotantostrategian tulevaisuuden linjaukset ja niiden mukaisen muutoksen edistäminen.

Visiomme mukaisesti tulemme Hyvinkäällä jatkamaan energiamurroksen edelläkävijänä myös tulevaisuudessa.

Lämmin kiitos henkilöstöllemme, asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme kuluneesta vuodesta!

 

Sanna Kytömäki

toimitusjohtaja, Hyvinkään Lämpövoima Oy

Uusimmat blogikirjoitukset

Tarjoamme tänäkin vuonna kesätyöpaikan kolmelle innokkaalle työntekijälle. He työskentelevät osana Asiakkuus- ja verkostotiimiä sekä Kunnossapitotiimiä. Miten kesätyöt ovat sujuneet? Lue lisää blogista.
13.06.2024
Uusi kaukolämpöasentaja Ville Oksanen haki meille, kun kaveri vinkkasi avoimesta paikasta ja suositteli Lämpövoimaa työnantajana.
24.05.2024
Hyvinkään Lämpövoima juhlii tänä vuonna pyöreitä vuosia. Lokakuun viimeisenä päivänä tulee täyteen 50 vuotta siitä, kun Hyvinkään valtuusto teki päätöksen osakeyhtiön perustamisesta huolehtimaan kaupungin lämmittämisestä. Yhtiön 50-vuotisjuhlavuosi näkyy viestinnässämme ja tapahtumissamme Hyvinkäällä ympäri vuoden.
20.03.2024
Hyvinkään Lämpövoiman työturvallisuustavoitteena on nolla tapaturmaa ja tänä vuonna liityimmekin Nolla Tapaturmaa -foorumin jäseneksi. Päästäksemme tavoitteeseen, tulee turvalliset toimintatavat olla sisäänrakennettuna meidän kaikkien toimintaan.
23.02.2024