Kaukolämmön ekologisuus paranee entisestään Hyvinkäällä

Tiedote 12.6.2013

Hyvinkään Lämpövoima Oy on tehnyt Ekokem Oy Ab:n kanssa lisäsopimuksen kaukolämmön toimituksesta. Sopimuksen myötä kaukolämmön toimitusteho Hyvinkäälle kasvaa noin 9 MW.

Lisäsopimus perustuu siihen, että Ekokemillä on käynnissä investointihanke, joka tehostaa voimalaitosten savukaasujen sisältämän energian talteenottoa absorptiotekniikkaan perustuvan lämpöpumpun avulla. Absorptiolämpöpumppu ei tarvitse sähkötoimista kompressoria. Ekokemin kaltaiseen prosessiin sijoitettuna se on ekologisempi ratkaisu kuin perinteinen lämpöpumppu, koska laitteisto ei kuluta käytännössä lainkaan sähköä.

Hyvinkään Lämpövoima Oy on kyennyt pitämään energian hinnan edullisena. Se on reilusti maan keskiarvohintaa alempana. Tämä uusi sopimus vähentää entisestään kalliin maakaasun käyttöä ja tukee hinnan pysymistä edullisena myös jatkossa.

Lämpöpumpun käyttöönotto on tarkoitus tehdä syksyllä 2013. Sen jälkeen Ekokemin energiatoimitus Hyvinkäälle kasvaa noin 10 prosenttia nykyisestä. Hyvinkään Lämpövoimalle tämä merkitsee kaukolämmön ekologisuuden paranemista entisestään. Tällöin enää 14 % kaukolämmön kokonaisenergiasta tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, lähinnä maakaasulla. Kaikki muu energia on bioenergiaa ja yhdyskuntajätteen polttoon perustuvaa energiaa.

Hyvinkään Lämpövoima hyödyntää bioenergiaa myös polttamalla Kiertokapula Oy:n kaatopaikalla syntyvää biokaasua. Kallionopon teollisuusalueelle valmistui viime syksynä puupellettiä polttava lämpökeskus, joka korvasi entisen öljykattilan. Pelletillä tuotetaan jatkossa 95 % kyseisen alueen lämmön tarpeesta. Lisäksi Myllyn Paras Oy toimittaa lämpöä kaukolämpöverkkoon polttamalla biopohjaisia polttoaineita.