Kaukolämpö - asiakasta palveleva lämmitysmuoto

Kaukolämpö on luonnollinen ja ympäristöystävällinen rakennusten lämmitysmuoto, joka tarjoaa kaukolämpöasiakkaalle huolettoman ratkaisun rakennusten lämmittämiseen myös vuoden kylmimpinä hetkinä. Se on helppokäyttöisyyden ja luotettavuuden ansiosta suosituin lämmitysmuoto meidän suomalaisten keskuudessa. Suomessa asuu n. 2,7 miljoonaa ihmistä kaukolämmitetyissä rakennuksissa eli noin puolet meistä suomalaisista. 

Lisätietoa kaukolämmöstä löydät alta. Tutustu myös Tietopankista löytyviin Ohjeisiin, Video-oppaisiin sekä Esitteisiin.

 

Kaukolämpö

Kaukolämpö on energiajärjestelmä, mikä muodostuu kaukolämmön tuotantolaitoksista, kaukolämpöverkosta ja kaukolämmön asiakaslaitteista eli lämmönjakokeskuksesta sekä siihen liitetystä rakennuksen lämmitysjärjestelmästä. Tuotantolaitokset ja asiakaslaitteet ovat liitettynä toisiinsa kaukolämpöverkon putkistolla, jossa kiertävän kaukolämpöveden avulla siirretään tuotantolaitoksella tuotettu lämpöenergia asiakkaan lämmönjakokeskuksella rakennuksen lämmitykseen. 

Energianjärjestelmänä se ei sulje mitään lämpöenergianlähdettä tai tuotantomuotoa pois ja lisäksi rakennuskohtaisesti Asiakkaan on mahdollista hyödyntää myös muita lämmönlähteitä, kuten rakennuksen omaa hukkalämpöä. Asiakkaan on myös mahdollista myydä hukkalämpöä kaukolämpöverkkoon.

Kaukolämpö on samalla tärkeä osa Suomessa kehitettyjä maailman energiatehokkaimpina palkittuja energiajärjestelmiä, joiden erinomainen energiatehokkuus perustuu muuten hukkaan menevän lämpöenergian hyödyntämiseen kaukolämpönä. Tätä muuten hukkaan menevää lämpöenergiaa saadaan talteen otettua kaukolämpöverkkoon esimerkiksi sähköntuotannon sivutuotteena yhteistuotantolaitoksissa, teollisuuden prosessien ylijäämälämmöstä ja jätteenkäsittelyn hukkalämmöstä.


Nykyaikana merkittävä osa kaukolämmöstä tuotetaan uusiutuvilla energianlähteillä niin Hyvinkäällä kuin myös koko Suomessa. Vuotuisesta Hyvinkäällä käytetystä kaukolämmön määrästä n. 80% tuotetaan Riihimäellä sijaitsevassa Fortum Waste Solutions Oy:n omistamassa jätteenkäsittelylaitoksessa, jossa jätteenkäsittelyn yhteydessä syntyvä hukkalämpö otetaan talteen Ekolämmöksi lämmönsiirtimien ja yhden Suomen suurimman lämpöpumpun avulla. Taleteenotettu Ekolämpö siirretään edellään kaukolämmöksi niin Hyvinkään kuin Riihimäen kaukolämpöverkkoihin.

Lisäksi Hyvinkään Lämpövoima Oy tuottaa myös kaukolämpöä Kiertokapula Oy:n kaatopaikalta kerätystä biokaasusta ja sekä hankkii biolämpöä Myllyn Paras Oy:n biolämpökeskukselta. Loput asiakkaillemme toimittamasta kaukolämmöstä tuotetaan Lämpövoiman omissa lämpökeskuksissa pääasiassa Sahanmäen kaasulämpökeskuksella ja Veikkarin vuonna 2015 rakennetulla pelletin pölypolttoon perustuvalla biolämpökeskuksella. Huippu- ja varatuotantolaitoksilla takaamme lämmöntoimituksen luotettavuuden myös talven kovilla pakkasilla ja muun tuotannon häiriötilanteissa. 

Yllä esitetyllä tuotantokonseptilla Lämpövoima on onnistunut pitämään kaukolämmön hintakehityksen vakaana ja yhtenä Suomen edullisimmista. Esimerkiksi vuonna 2015 Hyvinkään Lämpövoima oli pientalojen kaukolämmityksessä Etelä-Suomen edullisin.

Kaukolämmön alkuperä Hyvinkäällä vuonna 2020

Kaukolämpö tuotettiin Hyvinkäällä vuonna 2020 yli 95 %:sti hiilineutraalisti. Hiilineutraalin lämmön osuus oli historiallisen suuri. Fortumin Riihimäen laitoksella tuotetun Ekolämmön osuus oli 88 %. Pelleteillä tuotettiin lämmöstä noin 5 %. Teollisuuden hukkalämpöjen ja biokaasulla tuotetun lämmön osuus oli noin 3 %. Maakaasun osuus jäi vain 4 %:iin.

Kaukolämmön tuotannossa käytetyt lämmönlähteet Hyvinkäällä vuonna 2020


Korkea toimitusvarmuus perustuu niin perus- ja varatuotantolaitoksiin kuin myös luotettavaan ja säävarmaan kaukolämpöverkkoon. Kaukolämpöverkko on suurimmaksi osaksi maanalle sijoitettu kaksiputkijärjestelmä, jolla siirretään tuotantolaitoksilla lämmitetty vesi kaukolämmön menoputkessa asiakkaan lämmönjakokeskukselle ja edelleen lämmönjakokeskuksella jäähtynyt vesi paluuputkessa takaisin tuotantolaitokselle lämmitettäväksi. 

Maanalaisena putkijärjestelmänä kaukolämpöverkosto on huomaamaton ja ympäristölle turvallinen ratkaisu. Siinä kiertävä kaukolämpövesi on ympäristölle ja ihmiselle kemialliselta koostumukseltaan vaaratonta puhtaaksi ja hapettomaksi käsiteltyä vettä, mikä on värjätty mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi vihreällä elintarvikevärillä. Ulkolämpötilasta riippuen kaukolämmön menoveden lämpötila vaihtelee 75-120 C ja paluuveden 40-50 C asteen välillä. Hyvinkäällä kaukolämpöverkoston paine on korkeimmillaan n. 10 bar (ilmakehän paine 1bar). 

Hyvinkäällä kaukolämpöverkoston pituus on yli 165 km kattaen suurimman osan kaupunkialueesta. Lisäksi Kallionopon logistiikka-alueella on erillinen aluelämpöverkko. Keskusta-alueella lämmöntoimitus on varmennettu käyttämällä eri kaupunginosiin useampaa reittiä kaukolämpöverkoston siirtojohdoille. Verkoston lähes 100% toimitusvarmuus pidetään yllä säännöllisellä kunnossapidolla ja uusimalla suunnitelmallisesti verkostoa vuosittain.


Kaukolämpö tuodaan asiakkaiden rakennuksiin kaukolämpöliittymällä, joka muodostuu liittymisjohdosta ja kaukolämmön mittauskeskuksesta. Mittauskeskus sijaitsee useimmiten asiakkaan rakennuksen lämmönjakohuoneessa.

Mittauskeskukseen asennetulla lämpömittarin virtaus- ja lämpötila-antureilla mitataan rakennuksen lämmitykseen kulutettua lämpöenergiaa. Lämpövoima käyttää mittauskeskuksissaan Kamstrupin valmistamia etäluettavia kaukolämpömittareita, jotka tuottavat kuukausi- ja tuntimittaustietoa. Asiakas pystyy seuraamaan mittaustietoja mittarilta, Online-palvelusta tai laskutuksen yhteydessä toimitettavilta raporteilta.

Lämmönjakokeskuksen lämmönvaihtimien, pumppujen, säätöventtiileiden ja säätimien avulla siirretään lämpöenergia kaukolämpöverkoston vedestä rakennuksen vesikiertoiseen lämmitysverkostoon ja lämpimään käyttöveteen. Edelleen näiden käyttöpisteillä kuten seinäpattereiden patteriventtiileillä säädetään huonekohtainen lämpötila. Kaukolämpöön soveltuva rakennuksen vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä voi muodostua esimerkiksi seinäpattereista, lattialämmityksestä, ilmalämmityksestä tai näiden yhdistelmästä. Nykyään varsinkin uusissa pien- ja rivitaloissa suositaan usein asuinviihtyisyyttä lisäävää vesikiertoista lattialämmitystä. 

Tutustu asiakaslaitteiden toimintaan Kaukolämmön ABC oppaan tai Video-oppaiden avulla.