Siirry sisältöön

Kaukolämpöä kiertotaloudesta

Kaukolämpöratkaisumme ovat olennainen osa alueellista kiertotaloutta, paikallista päästöjen vähentämistä ja luonnonvarojen säästämistä.

Jätteistä lämpöä ympäristön ehdoilla

Kiertotaloudessa jätteestä tehdään uutta raaka-ainetta ja materiaaleja pyritään käyttämään mahdollisimman pitkään ja tehokkaasti. Kaukolämmön kohdalla kiertotalous tarkoittaa jätteiden käsittelystä syntyvien lämpöjen hyödyntämistä, materiaalien kierrättämistä, pitkäikäisten laitteiden ja laitoksien rakentamista sekä niiden huoltoa ja kunnostusta pitkällä aikavälillä.

Olemme jo pitkään nojautuneet kiertotalouden mahdollisuuksiin kaukolämmön tuotannossa, joista yksi tärkeimmistä on jätteiden energiahyötykäyttö: kierrätyskelvottomat jätteet käsitellään termisesti eli poltetaan. Jätteiden käsittelyssä syntyvä lämpö otetaan talteen kaukolämmöksi.

Alueellinen kiertotalous

Tutustu konseptiin, jonka avulla tuotamme hiilineutraalia kaukolämpöä vastuullisesti ja pidämme kaukolämmön hinnan vakaana:

Jätteiden hyötykäyttö lähtee lajittelusta

Kiertotalouden perustana on jätteiden lajittelu, keräily ja kierrätys. Asukkaat ja yritykset lajittelevat tuottamansa jätteet ja toimittavat ne keräilyastiohin. Kiertokapula Oy kerää jätteet ja toimittaa ne muun muassa Fortumin kiertotalouskylään.

80% Hyvinkään kaukolämmöstä on jätelämpöä

Talteenotettu jätelämpö siirretään edellään kaukolämmöksi niin Hyvinkään kuin Riihimäen kaukolämpöverkkoihin. 80% Hyvinkään kaukolämmöstä on jätteiden käsittelyssä syntynyttä lämpöä.

Uusiokäyttö ja jatkokäsittely

Fortumin Kiertotalouskylään toimitetusta jätteestä eritellään esimerkiksi biojäte, muovi ja metalli, jonka jälkeen materiaalit toimitetaan uudelleen hyödynnettäväksi muovijalostamolle ja Gasumin biojalostamolle. Kaikkea ei kuitenkaan pystytä kierrättämään. Tällaiset jätteet käsitellään termisesti eli poltetaan.

10% kaukolämmöstä on tuotettu bioenergialla

Lisäksi kaukolämpöä tuotetaan eri toimittajilta hankitusta bioenergiasta, kuten biokaasusta ja pelleteistä. Jätelämmön ohella 10% kaukolämmöstä tuotetaan biopohjaisilla energianlähteillä eli 90% kaukolämmöstä tuotetaan päästökaupan ulkopuolisilla lämmönlähteillä.

Jätteille uusi elämä lämpönä

Termisestä käsittelystä syntyvä lämpö eli jätelämpö otetaan lämmönsiirtimien ja yhden Suomen suurimman lämpöpumpun avulla talteen kaukolämmöksi. Jätelämmön talteenotossa ei synny lainkaan hiilidioksipäästöjä, ja vastaavasti tuotantoon ei tarvita fossiilisia polttoaineita.

Toimitusvarmaa ja edullista lämpöä asiakkaalle

Kaukolämpöasiakkaidemme rakennukset ja käyttövesi lämpenevät kaukolämmöllämme 99,99% toimitusvarmuudella. Huippu- ja varatuotantolaitosten ansiosta luotettava lämmöntoimitus on taattu myös pakkasilla ja häiriötilanteissa. Edellä esitetyllä konseptilla kaukolämpömme hinta on pysynyt edullisena ja vakaana.

80%

Hiilineutraalin ja fossiilisia polttoaineita korvaavan jätelämmön osuus kaukolämmöstä

60 000 tonnia

Jätteiden käsittelystä syntyvän lämmön hyödyntämisen ansiosta vähentyneet hiilidioksipäästöt vuodessa

< 5%

Kaukolämmön osuus Hyvinkään hiilidioksipäästöistä