Kaukolämpöä ja biokaasua kiertotaloudesta

Hyvinkääläinen kaukolämpö on yksi merkittävimmistä jätteiden- ja materiaalien kierrätyksestä ja käsittelystä muodostuvan alueellisen kiertotalouden lopputuotteista. Muita merkittäviä lopputuotteita ovat uusiomateriaalit ja biokaasu. Alueellisen kiertotalouden mahdollistavia toimijoita ovat mm. Kiertokapula Oy, Fortum Waste Solutions Oy, Gasum Oy, Hyvinkään Lämpövoima Oy ja Riihimäen Kaukolämpö Oy.

Lisätietoa kiertotaloudesta löydät alta. Tutustu myös oheiseen Kiertotalouskaavioon

Kiertotalous

Kiertotalouden perustana on jätteiden syntypaikkalajittelu, keräily ja kierrätys. Asukkaat ja yritykset lajittelevat ja toimittavat keräilyastiohin tuottamansa jätteet. Keräilyastioiden tyhjennyksestä vastaa Kiertokapula Oy, joka toimittaa ne edelleen käsiteltäväksi mm. Riihimäelle Fortum Waste Solutions Oy:n Kiertotalouskylään. 

Lue lisää jätteiden keräilystä Kiertokapulan sivuilta.

 


Fortum Waste Solutions Oy:n Kiertotalouskylään toimitetusta jätteestä eritellään mm. biojäte, muovi ja metalli automaattisella lajittelulaitoksella. Lajittelulaitokselta materiaalit toimiteteaan uudelleen hyödynnettäväksi muovijalostamolle ja Gasumin biojalostamolle. 

Lue lisää Fortum Waste Solutionsin ja Gasumin sivuilta.

 


Kiertotalouskylästä ylijäävät jätteet ja ongelmajätteet käsitellään termisesti. Terminen käsittely on viimeinen vaihe jätteen käsittelyketjussa. Termisellä käsittelyllä on korvattu kaatopaikat, joille orgaanisen ja biojätteen sijoittaminen on ollut kiellettyä vuodesta 2016 alkaen.

Hyvinkään Lämpövoiman toimittama kaukolämpö perustuu 80%:sti jätteiden termisen käsittelyn yhteydesssä talteenotetuun hukkalämpöön. Talteenotettu lämpöenergia on Ekolämpöä, joka edelleen siirretään kaukolämpönä Hyvinkään ja Riihimäen kaukolämpöverkkojen asiakkaiden rakennusten lämmitykseen. Ekolämmön ohella 10% kaukolämmöstä tuotetaan biopohjaisilla energianlähteillä eli 90% kaukolämmöstä on uusiutuvaa Eko- ja biolämpöä.

Tutustu Ekolämpöön Fortumin sivuilla.