Siirry sisältöön

Lämmöntuotanto

Tällä sivulla voit tutustua kaukolämmön vastuulliseen tuotantoon, tuotannon jakautumiseen ja toimintamme ympäristövaikutuksiin.

Kaukolämpöä kiertotaloudesta

Olemme jo pitkään nojautuneet kiertotalouden mahdollisuuksiin kaukolämmön tuotannossa, joista yksi tärkeimmistä on jätteiden energiahyötykäyttö: kierrätyskelvottomat jätteet käsitellään termisesti eli poltetaan. Jätteiden käsittelyssä syntyvä lämpö otetaan talteen kaukolämmöksi. Kaukolämmön kohdalla kiertotalous tarkoittaa jätteiden käsittelystä syntyvien lämpöjen hyödyntämistä, materiaalien kierrättämistä, pitkäikäisten laitteiden ja laitoksien rakentamista sekä niiden huoltoa ja kunnostusta pitkällä aikavälillä.

 

Kaukolämmön tuotanto

Energiatehokas tuotanto ja jakelu

Kaukolämpömme tuotannossa jätteenkäsittelyn yhteydessä vapautuva energia otetaan talteen kaukolämmöksi – tämänkaltainen yhteistuotantoa hyödyntävä energiajärjestelmä on yksi maailman energiatehokkaimmista. Teemme jatkuvaa työtä energiansäästön eteen tuotantolaitosten ja jakeluverkon parissa sekä autamme asiakkaita rakennusten energiansäästössä. Hyödynnettäväksi haetaan uusia lämmönlähteitä, tuotantolaitosten ja jakeluverkon toimintaa optimoidaan ja jakeluverkon häviöitä pienennetään.

lämpökeskus

Vastuullinen lämmönhankinta

Hyvinkään Lämpövoiman lämmönhankinnasta 90 % perustuu uusiutuviin ja jätteen käsittelyn yhteydessä syntyviin lämpöihin. Jätelämpö on Fortumin Riihimäen laitokselta peräisin olevaa, jätteenpoltosta syntyvää lämpöä, joka muutoin jouduttaisiin lauhduttamaan ilmaan. Fossiilisia polttoaineita, maakaasua ja öljyä, käytetään talvikaudella ja päätuotantolaitosten mahdollisissa vikatilanteissa.

Uusiutuvia biopolttoaineita tuotannon tukena

Osa kaukolämmöstämme tuotetaan bioenergiasta, kuten biokaasusta ja fossiilisia polttoaineita korvaavista pelleteistä. Uusiutuvien biopolttoaineiden ansiosta ilmastolle haitalliset metaanikaasut on onnistuttu muuttamaan vähäpäästöisemmäksi hiilidioksidiksi. Huippu- ja varapolttoaineena toimii puolestaan maakaasu, joka on vähäpäästöisin fossiilinen polttoaine. Raskas polttoöljy on vaihdettu ympäristöystävällisempään kevytpolttoöljyyn.

Veikkarin lämpökeskus

Lämmöntuotannon alkuperä

Vuotta 2021 sävyttivät keskimääräistä kylmemmät talvikuukaudet, mikä näkyi vuoden aikana käytettyjen huippu- ja varalämmönlähteiden suhteellisen osuuden kasvuna. Kylmästä vuodesta ja suhteellisen osuuden pienenemisestä huolimatta, peruslämmönlähteiden tuotantoa kehitettiin pitkäjänteisesti. Ekolämmön vuosihankinta oli vuonna 2021 kaikkien aikojen toiseksi suurin. Biolämpöön ja jätteen käsittelyssä syntyvään lämpöön perustuvien lämmönlähteiden osuutta on tavoite nostaa entisestään tulevaisuudessa.

lämmönlähteet

Ympäristövastuu

Toiminnan ympäristövaikutukset

Kaukolämpö on yksi ympäristöystävällisimmistä rakennusten ja kotien lämmitysmuodoista. Se ei aiheuta päästöjä ilmaan ja maaperään kodin ympäristössä, eikä lisää yhteiskunnan jätemäärää. Samalla sinun ei myöskään tarvitse sitoutua fossiilisten polttoaineiden käyttöön kotisi lämmittämisessä. Toimintamme merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat lämmöntuotantoon, mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin sekä kaukolämpöverkkojen rakentamiseen. Toiminnalle on asetettu ympäristötavoitteet ja laadittu ympäristöohjelmat niiden saavuttamiseksi. Vuodelle 2021 oli asetettu 10 ympäristötavoitetta, ja ne toteutettiin lähes kokonaan suunnitelmien mukaisesti.

Aktiivista ympäristöjohtamista ja -järjestelmän kehittämistä

Hyvinkään Lämpövoimalla on ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Ulkoinen auditoija varmentaa järjestelmän toimivuuden vuosittain, ja ympäristöjärjestelmän uudelleensertifiointi tehdään kolmen vuoden välein. Johto katselmoi ympäristöjärjestelmän tehokkuutta ja kehittämistarpeita vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään myös aktiivisesti sisäisten auditointien avulla. Yhtiön ympäristöjohtamista ohjaa toimintapolitiikka, jonka johto katselmoi vuosittain ja joka päivitetään tarvittaessa. Toimintapolitiikka on päivitetty vuoden 2021 aikana huomioiden yhtiön uuden strategian sisältö.

Lämmöntuotannon CO2-päästöjen kehitys

Vuoden 2021 poikkeuksellisen kylmät lämmityskuukaudet nostivat fossiilisten huippu- ja varapolttoaineiden käytön moninkertaiseksi. Tämä näkyi kasvaneina hiilidioksidipäästöinä verrattaessa edellisvuoteen, vaikka peruslämmönlähteiden tuotanto toimi luotettavasti. Jatkamme edelleen vuosikymmeniä kestänyttä työtä fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi, mikä näkyy pitkällä aikavälillä asiakkaillamme entistä pienempinä kaukolämmön päästöinä.

Co2-päästöt

Päästökauppa ja energiatehokkuusopimus

Yhtiö on mukana Euroopan Unionin päästökaupassa. Uuden päästökauppakauden alkamiseen liittyen, vuoden 2021 aikana lämpökeskuksille haettiin uusia päästölupia.
Olemme sitoutuneet Energiatehokkuussopimuksessa tehostamaan kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon energiankäyttöä sekä tekemään energiatehokkuustoimia yhdessä asiakkaiden kanssa myös energian loppukäytössä vuosien 2017 - 2025 aikana. Suunniteltujen energiatehokkuustoimenpiteiden perusteella tavoitteet saavutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Ympäristöluvat

Yhtiöllä on yksi voimassa olevaa ympäristölupa Sahanmäen lämpökeskuksella. Toiminnan ympäristövaikutuksista raportoidaan ympäristöviranomaisille lupaehtojen mukaisesti vuosittain. Lämmöntuotanto yhtiön lämpökeskuksilla on ollut vuonna 2021 lupaehtojen mukaista.

Vuoden 2021 lopulla ympäristöviranomaisille jätettiin hakemus Sahanmäen lämpökeskuksen uudeksi ympäristöluvaksi.