Siirry sisältöön

Kaukolämmön alkuperä

Hyvinkäällä 90 % kaukolämmöstä perustuu bioenergiaan ja jätteiden energiahyötykäytön yhteydessä syntyvään lämpöön. Tulevaisuudessa kaukolämpö vihertyy entisestään.

 

Kaukolämpöä kiertotaloudesta

Hyvinkäällä kaukolämpö on merkittävä osa alueellista kiertotaloutta – jo vuodesta 2008 alkaen. Kaukolämmöstä 80 % tuotetaan Fortumin Riihimäen laitoksella hyödyntämällä energiana kierrätyskelvottomat jätejakeet. Energiahyötykäytöstä syntyvä lämpö johdetaan 17 km pitkää siirtojohtoa pitkin Hyvinkäätä lämmittämään. Kaukolämmöstä 10 % tuotetaan biopohjaisesti Hyvinkäällä pelleteillä, biokaasulla ja teollisuuden hukkalämpönä. Fossiilisia polttoaineita, maakaasua ja öljyä, käytetään talvikaudella ja päätuotantolaitosten mahdollisissa vikatilanteissa. Niin Riihimäeltä hankittavan jätteiden käsittelyssä syntyvän hukkalämmön kuin myös Veikkarin lämpökeskuksella tuotettavan biolämmön tuotanto oli kaikkien aikojen toiseksi suurin vuonna 2022. Hukka- ja biolämpöjen osuus oli yhteensä 93 %.

Kuvassa on kaukolämmön alkuperä vuonna 2022.

Kaukolämpöä kiertotaloudesta – vastuullisesti ja paikallisesti

Tutustu alueellisen kiertotalouden älykkääseen konseptiin, jonka avulla tuotamme edullista lämpöä ympäristön ehdoilla:

Jätteiden hyötykäyttö lähtee lajittelusta

Kiertotalouden perustana on jätteiden lajittelu, keräily ja kierrätys. Asukkaat ja yritykset lajittelevat tuottamansa jätteet ja toimittavat ne keräilyastiohin. Kiertokapula Oy kerää jätteet ja toimittaa ne muun muassa Fortum Waste Solutions Oy:n kiertotalouskylään.

 

Uusiokäyttö ja jatkokäsittely

Fortumin Kiertotalouskylään toimitetusta jätteestä eritellään esimerkiksi biojäte, muovi ja metalli, jonka jälkeen materiaalit toimitetaan uudelleen hyödynnettäväksi muovijalostamolle ja Gasumin biojalostamolle. Kaikkea ei kuitenkaan pystytä kierrättämään. Tällaiset jätteet käsitellään termisesti eli poltetaan Fortumin jätteenkäsittelylaitoksessa.

Jätteille uusi elämä lämpönä

Termisestä käsittelystä syntyvä lämpö eli jätelämpö otetaan lämmönsiirtimien ja yhden Suomen suurimman lämpöpumpun avulla talteen kaukolämmöksi. Jätelämmön talteenotossa ei synny lainkaan hiilidioksipäästöjä, ja vastaavasti tuotantoon ei tarvita fossiilisia polttoaineita.

80 % kaukolämmöstämme on jätelämpöä

Talteenotettu jätteiden käsittelyssä syntynyt lämpö siirretään kaukolämmöksi niin Hyvinkään kuin Riihimäen kaukolämpöverkkoihin. Hiilineutraalin ja fossiilisia polttoaineita korvaavan jätelämmön osuus kaukolämmöstä on 80 %.

10 % kaukolämmöstä on tuotettu bioenergialla

Lisäksi kaukolämpöä tuotetaan eri toimittajilta hankitusta bioenergiasta, kuten biokaasusta ja pelleteistä. Jätelämmön ohella 10 % kaukolämmöstä tuotetaan biopohjaisilla energianlähteillä eli 90 % kaukolämmöstä perustuu uusiutuviin ja jätteen käsittelyn yhteydessä syntyviin lämpöihin.

Toimitusvarmaa ja edullista lämpöä asiakkaalle

Kaukolämpöasiakkaidemme rakennukset ja käyttövesi lämpenevät kaukolämmöllämme 99,99 % toimitusvarmuudella. Huippu- ja varatuotantolaitosten ansiosta luotettava lämmöntoimitus on taattu myös pakkasilla ja häiriötilanteissa. Edellä esitetyllä konseptilla kaukolämpömme hinta on pysynyt edullisena ja vakaana.

kiertotalouskaavio

90 %

Uusiutuvien ja jätelämpöjen osuus kaukolämmöstä

37,51 CO2 g/kWh

Kaukolämmön päästökerroin 2021

60 000 tonnia

Jätelämpöjen ansiosta vähentyneet hiilidioksipäästöt vuodessa

99,99 %

Lämmön toimitusvarmuus

< 5 %

Kaukolämmön osuus Hyvinkään hiilidioksipäästöistä