Siirry sisältöön

Opas kaukolämpöön liittyjälle

Kaukolämpöön liittyminen

Alta löydät muistilistan, kun lähdet rakennuttamaan kaukolämpöliittymää sekä siihen liittyviä asiakaslaitteita.

Rakennesuunnittelu

Tekninen laitetila mitoitetaan asennettavien laitteiden tilantarpeen mukaan. Kaukolämpölaitteiden ohjeellinen tilantarve on omakotitalossa ja paritalossa n. 2 m2, vähintään 1,2 x 1,6 m2 ja suuremmissa kiinteistöissä tehontarpeen mukaan 2-12 m2. Pientaloissa ja muissa pienissä rakennuksissa voidaan kaikki tekniset laitteet sijoittaa samaan tilaan. Minimilämpötila on 10 astetta. Teknisen tilan sisäänkäyntiin asennetaan lämpöyhtiön Abloy Exec -sarjaan sopiva kaksoispesälukko tai putkilukko ja siihen reittiavain. Lämmönmyyjältä voi pyytää lausunnon ennen pohjapiirustuksen lopullista hyväksymistä, lämmönjakolaitteiston sijainti rakennuksessa vaikuttaa liittymismaksuun.

Lämpösopimus

Kun rakennuslupa on myönnetty ja päätös rakentamisen aloittamisesta on tehty, tehdään lämpösopimus. Lämpösopimus tehdään ennen kuin lämpöyhtiö aloittaa kiinteistön kaukolämmön liittymisjohdon rakennustyöt. Lämmönmyyjä valmistautuu aloittamaan lämmöntoimituksen noin 1-4 kuukauden kuluessa lämpösopimuksen allekirjoituksesta. Aikatauluista neuvotellaan tapauskohtaisesti. Liittymismaksu määritetään rakennuksen LVI-suunnitelmien sekä talojohdon pituuden perusteella. Liittymismaksulla katetaan liittymisjohdon vaatimat maansiirto- ja putkiasennustyöt sekä kaukolämmön sulku- ja mittauslaitteiden rakennuskustannukset sekä kaukolämpöverkoston tehovarauksen. Liittymismaksu laskutetaan lämmityksen aloittamisen jälkeen. Lämpösopimuksen laatimisen yhteydessä kannattaa kysyä myös tarjousta lämmönjakokeskuksen hankinnasta asennettuna Lämmönmyyjän kautta.

Lämmityssuunnitelma

Lämmönmyyjälle toimitetaan lämmityssuunnitelmat tarkastettavaksi sähköpostilla. Suunnitelma tulee tarkastuttaa ennen lämmönjakokeskuksen hankintaa muutostöiden välttämiseksi. Tarkastuksessa kiinnitetään huomiota lämmityslaitteistojen mitoitukseen ja kytkentätapaan sekä komponenttien tyyppihyväksyntään.

Sähkösuunnitelma

Tilaajan sähkösuunnittelijan tulee ottaa huomioon kaukolämmön mittauskeskuksen sekä lämmönjakokeskuksen sähköistyksen vaatimukset. Kaukolämmön liittymisjohdot liitetään kuluttajamaadoitukseen. Lämpömäärän mittalaitteen varoke sinetöidään ja sen virta ei katkea pääkytkimestä.

Urakoitsijan valinta

Kaukolämmityksen asennustöiden urakoitsijalla on oltava palveluksessaan kaukolämpötöiden
vastuuhenkilö, jolla on voimassa oleva KKL-pätevyys. Pätevyyden myöntää Suomen LVI-liitto Ry ja pätevät henkilöt löytyvät osoitteesta www.sulvi.fi. Kaukolämpöverkon paine ja lämpötila ovat korkeat, joten urakoitsijan kanssa neuvotellessa kannattaa kiinnittää huomiota asentajan hitsaustaitoon ja kokemukseen kaukolämpökohteissa. Lämmönmyyjä tarjoaa myös palvelua ns. ensiöpuolen hitsaustöissä turvallisen lopputuloksen takaamiseksi.

Liittymisjohdon ja mittauskeskuksen asennus

Lämmönmyyjä rakennuttaa liittymisjohdon ja mittauskeskuksen lämmönluovutuspaikkaan saakka rakennuksessa. Liittymisjohdon sisääntulon asennustapa ja ajankohta suunnitellaan yhteistyössä lämpöyhtiön kanssa ennen perustuksen rakennustöiden aloittamista. Tilaaja huolehtii maansiirtotyön jälkeisestä pintatyöstä ja viherrakentamisesta tai tarvittaessa nämä voidaan sopia toteutettavan Lämmönmyyjän toimesta erillistyönä.

Eristystyöt

Lämmönmyyjä eristää maanalaiset kaukolämpöputkistot. Tilaaja huolehtii putkistojen eristystyöstä rakennuksen sisätiloissa tai tarvittaessa nämä voidaan sopia toteutettavan Lämmönmyyjän toimesta erillistyönä.

Asennustarkastukset

Lämmönmyyjä tekee Tilaajan lämmönjakokeskusurakoitsijan tilauksesta lämpöjohtolaitteiden käyttöönotto- ja lopputarkastuksen. Laitteita ei saa ottaa käyttöön ennen käyttöönottotarkastusta. Lämmönmyyjän edustaja avaa kaukolämpöverkon vesikierron asiakkaan lämmönjakolaitteistoon hyväksytyn tarkastuksen jälkeen. Käyttöönottotarkastuksen pöytäkirja esitetään rakennustarkastajalle muuttotarkastuksen yhteydessä. Lopputarkastus tulee tilata rakennuksen valmistuttua ja lopputarkastuspöytäkirja esitetään rakennuksen lopputarkastuksen yhteydessä rakennustarkastajalle. Tarkastustoiminnalla on tarkoituksena taata asiakkaalle korkealaatuinen, toimiva ja turvallinen lämmitysjärjestelmä.

Määräykset ja ohjeet

Lisätietoja kaukolämpölaitteiden määräyksistä ja ohjeista löytyy Energiateollisuus Ry:n julkaisusta ”Rakennusten kaukolämmitys – määräykset ja ohjeet” K1/2021.