Siirry sisältöön

Rakentajalle

Hei rakentaja! Tällä sivulla löydät ohjeet toimintatapoihimme kaukolämpöhankkeissa. Kaukolämpöliittymän ja mittauskeskuksen rakentaa aina lämpöyhtiö. Maanrakennustöitä liittymäputkelle voidaan suorittaa myös erillispyynnöstä työmaalla operoivan urakoitsijan toimesta.

Ohjeita rakentajalle

kaukolämpötyömaa

Johtonäytöt

 • Maarakennusurakoitsijat, jotka operoivat Hyvinkään Lämpövoiman hallinnoimien lämpö- tai kaasujohtojen välittömässä läheisyydessä tulee pyytää tarvittavat johtonäytöt urakka-alueelle.
 • Kaukolämpö- ja maakaasujohtojen tarkat sijaintitiedot voi tarkistaa soittamalla puh. 0800 133 544 tai tekemällä näyttöpyyntö Kaivulupa -palvelussa. Normaalivarauksella tehdyt näytöt ovat maksuttomia.

  Kaivulupa.fi

Purkukohteet

 • Mikäli purettavassa kiinteistössä on kaukolämpölaitteita tai energialaitoksen mittauskeskuksia, tulee purkuaikataulusta ja suunnitelmasta ilmoittaa energialaitokselle ennen töiden aloittamista.
 • Hyvinkään Lämpövoima suorittaa tarvittavat energiamittareiden purut ja liittymän katkaisut ennen rakennepurkujen aloittamista.

Uudiskohteet

 • Uuden laitteiston suunnitelma (kytkentäkaavio) tulee toimittaa lämpöyhtiölle tarkastettavaksi osoitteeseen  asiakaslaitetarkastukset@hlv.fi
 • Lämpökeskusta asentavalta urakoitsijalta vaaditaan työnjohtajan KKL-pätevyyksiä. Vaativuusluokka määräytyy kohteen vaativuuden mukaan. Soveltuvan urakoitsijan tai vaativuustason voi varmistaa Hyvinkään Lämpövoimalta.

 • Käyttöönoton jälkeen urakoitsija vastaa hankkeen aikana liittymäputkessa virtaavan kaukolämpöveden riittävästä kierrosta
 • Urakoitsijalla on mahdollisuus käyttää kaukolämpöä työmaa-aikaiseen lämmitykseen
 • Kun kiinteistökohtaiset lämpösopimukset on saatu allekirjoitettua molemmin puolin tulee tarkastella rakentamisaikataulua yhteistuumin. Lämmönmyyjän vastuulla on toimittaa kaukolämpö viimeistään kahden kuukauden kuluttua kiinteistöön, ellei muuta ole erikseen sovittu.
 • Mikäli kohteessa käytetään nousukulmia, ne voi tilata työmaalle Hyvinkään Lämpövoimalta. Nousukulmien toimitus ja asennuksen ohjeistus tapahtuu Hyvinkään lämpövoiman toimesta. Asennuksesta rakennukseen vastaa kohteen urakoitsija.
 • Katselmoinnissa on hyvä tarkastaa kaukolämmön toteutus työmaalla. Yleensä katselmukseen osallistuu vastaava mestari sekä Hyvinkään Lämpövoiman verkostomestari. Katselmoinnissa on syytä käydä läpi mahdolliset työvaiheet ja toteutusajankohdat, jolloin liittymäputken asennustyöt ovat mahdolliset.
 • Liittymäputki asennetaan energialaitoksen toimesta. Hankkeen kesto määräytyy liittymäputken pituudesta. Liittymäputket pyritään tekemään aina mahdollisimman suoraviivaisesti mittauskeskukselle asti. Kaukolämpöputken täyttösyvyys on keskimäärin 500 mm ja liittymäputkea ei koskaan asenneta kiinteiden esteiden, kuten ajoramppien tai rakennusten alle. Myös päällekkäisyyksiä vesijohtojen ja viemäröintien kohdalla pyritään välttämään
 • Hyvinkään Lämpövoima rakentaa mittauskeskuksen liittymätöiden yhteydessä. Mittauskeskus toteutetaan kulloinkin voimassa olevan Energiateollisuuden suositusten mukaisesti.
 • Rakennuttaja vastaa mittauskeskuksen sähköistyksestä myös työmaa aikana.
 •  Työmaa-aikaista lämmitystä voidaan toteuttaa kaukolämmöllä liittymätöiden valmistuttua
 • Kytkennät tilapäisistä lämmittimistä tulee toimittaa tarkastettavaksi etukäteen hyväksyttäväksi Hyvinkään Lämpövoimalle osoitteeseen asiakaslaitetarkastukset@hlv.fi
 • Tilapäisistä lämmityslaitteista tehdään aina erillinen käyttöönottotarkastus
 • Vastaava lämpö- tai KVV-urakoitsija varaa käyttöönottotarkastuksen energialaitokselta. Tarkastus suositellaan varaamaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.
 • HUOM! Mittauskeskuksen sähköistys tulee olla toteutettuna ennen käyttöönottotarkastusta!
 • Tutustu ohjeisiin
 • Palveluinsinööri, Ville Rouvinen, puh. (019) 4580 210
 • Lopputarkastuksen varaa asennuksista vastaava (KKL-pätevä) työnjohtaja. Tarkastus suositellaan varaamaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa. Lopputarkastuksen yhteydessä laaditaan pöytäkirja, jota kaupungin rakennusvalvonta vaatii RAVA:n lopputarkastukseen.

Uudiskohteiden yhteyshenkilö

ville r

Ville Rouvinen

Palveluinsinööri

Myynti ja tekninen asiakaspalvelu

Saneerauskohteet

Saneerauskohteissa toimitaan soveltuvilta osin samoin kuin myös uudiskohteissa.

Ennen hankkeen aloittamista:

 • Uuden laitteiston suunnitelma (kytkentäkaavio) tulee toimittaa energialaitokselle tarkastettavaksi osoitteeseen asiakaslaitetarkastukset@hlv.fi
 • Urakoitsijalta vaaditaan työnjohtajan KKL-pätevyyksiä. Vaativuusluokka määräytyy kohteen vaativuuden mukaan. Varmista Hyvinkään Lämpövoimalta.
 • Käyttöönottotarkastus tulee tilata energialaitokselta. Käynti on maksuton ja sillä halutaan taata laitteiston turvallinen käyttö. Varaa käyttöönottotarkastus hyvissä ajoin.
 • Vastaava lämpö- tai KVV-urakoitsija varaa käyttöönottotarkastuksen energialaitokselta. Tarkastus suositellaan varaamaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

 

 • Lopputarkastuksen varaa asennuksista vastaava (KKL-pätevä) työnjohtaja. Tarkastus suositellaan varaamaan hyvissä ajoin ennen suunniteltua ajankohtaa.

Saneerauskohteiden yhteyshenkilö

lari vuori

Lari Vuori

Verkostomestari