Siirry sisältöön

Hyvinkään Lämpövoima

Hyvinkään Lämpövoima Oy on Hyvinkään kaupungin kokonaan omistama palveluyhtiö. Päätehtävämme on pitää Hyvinkää lämpimänä. Lämmönhankinnastamme yli 90 % perustuu jätteiden energiahyötykäytöstä syntyvään lämpöön ja biopohjaiseen lämpöön.

Luottamuksesi arvoinen energiakumppani

Toiminta-ajatus

Pidämme Hyvinkään lämpimänä ekologista lämpöä hyödyntäen ja varmistaen kaukolämmön edullisen hinnan. Asiakkaillemme ja kumppaneillemme luomme lisäarvoa kehittämällä uusia energiaratkaisuja. Olemme vastuullinen ja haluttu työnantaja sekä yhteistyökumppani.

Visio

Olemme vastuullinen energiaratkaisujen edelläkävijä.

Liiketoiminnot

  • Kaukolämmön myynti, jakelu ja tuotanto​
  • Maakaasun myynti ja jakelu
  • Erilaisten lämmitykseen ja kiinteistöihin liittyvien palvelujen myynti

Arvot

Asiakaslähtöisyys

Olemme paikallinen toimija, sydämemme sykkii hyvinkääläisille
– Vuorovaikutus sekä yhteistyö ovat merkittävä osa kaikkea toimintaamme, palveluamme sekä tuotteemme perustuvat asiakkaidemme toiveiden kuunteluun ja tarpeisiin vastaamiseen.

Ympäristöystävällisyys

Elämme vihreitä arvoja kunnioittaen ja ekologista lämpöä tuottaen – Teemme myös jatkuvasti töitä uusien, vastuullisten ratkaisujen kehittämiseksi sekä ympäristöystävällisten valintojen ja energiasäästövinkkien jakamiseksi.

Osaava ja palveluhenkinen
henkilöstö

Olemme kaikki asenteeltamme palveluhenkisiä ja haluamme tarjota asiakkaillemme vain parasta. Osaavat asiantuntijamme ovat aina asiakkaidemme tavoitettavissa – Luottamus ansaitaan pidetyin lupauksin sekä teoin.

Hyvinkään Lämpövoima lukuina

29,3 milj

Liikevaihto

92,5 %

Kaukolämmön hiilineutraalisuus

99,99%

Lämmön toimitusvarmuus

324 GWh

Lämmönmyynti

12 GWh

Bio- ja maakaasun myynti

1993 kpl

Asiakkaita

35 000 kpl

Asukkaita kaukolämmössä

25 kpl

Energia-alan ammattilaisia

Tilaa ajankohtaista tietoa
suoraan sähköpostiisi

Hyvinkään Lämpövoima Oy - Historia

2022

-Uudet tuotteet tulevat myyntiin 1.1.2022 alkaen.

2021

-Kaukolämmön laajaa tuoteuudistusta , jossa osana uusia tuotteita asiakas saa laajasti lämmitykseen ja energiansäästöön liittyviä palveluita valmistellaan.
-Kaukolämpöverkon ulkopuolisiin kohteisiin tarjotaan ensimmäistä kertaa uusiutuvaan energiaan perustuvia hybridilämmitysratkaisuja, joihin sisältyy etävalvontapalvelu.
-Valvomopalvelu WiREen myynti kaupunkikonsernin ulkopuolelle aloitetaan.
-Kausilämmön varastoinnista tehdään selvitys yhteistyössä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n, Fortum Waste Solutions Oy:n ja Paloheimo Oy:n kanssa.
-Tuotantokäyttöön otetaan uusi tuotannon optimointijärjestelmä, jonka tavoitteena on tehostaa lämmönlähteiden käyttöä ja kaukolämpöverkon optimointia prosessivalvomon apuna.

2020

-Sanna Kytömäki aloittaa Hyvinkään Lämpövoiman toimitusjohtajana 1.5.2020.
-Aikaisempi toimitusjohtaja Matti Laukkanen siirtyy senior advisoriksi vuoden 2020 loppuun.
-Hyvinkään Lämpövoimalle rakennetaan uusi strategia vuosille 2021 – 2025.
-Strategiset selvitykset käynnistetään mm. omien laitosten elinkaariarviointiin sekä tuotannon optimoinnin parantamiseen liittyen.
-Valvomopalvelu WiREen pilotointia jatketaan menestyksekkäästi.
-Sahanmäkeen hankitaan uusi varavoimakone. Kaukolämpöverkossa tehdään viimeiset runkoverkon suuret peruskorjausinvestoinnit mm. Riihimäenkadulla.
-Edellisenä vuonna käynnistetty laaja JäPä-hanke valmistuu.

 

2019
– HLV ja Benviroc Oy käynnistävät yhdessä selvityksen jätteenpolton yhteydessä syntyvien CO2- päästöjen
oikeudenmukaisesta kohdentamisesta (JäPä- hanke).
– HLV ja Fortum Oyj neuvottelevat mahdollisuudesta rakentaa yhdysputki, jolla voitaisiin siirtää kauko-
lämpöä Riihimäeltä Hyvinkään kautta Järvenpään kaukolämpöverkkoon.
– Kaukolämpöverkon vanhimpien ja riskialttiimpien pääsiirtolinjojen saneeraustyöt saadaan päätökseen.
– Sahanmäen laitokselle hankitaan kahden vanhan maakaasukattilan tilalle uusi 14 MW:n kaasukattila.

2018
– HLV toteuttaa ja ottaa käyttöön yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa uuden taloteknisen valvomon ”Valvomopalvelu WiRE”.
– Energianeuvontapalvelu ”EnergiaHelppi” otetaan käyttöön. Siihen sisältyy myös Hyvinkään kaupungin
energianeuvonta.
– Raskaan polttoöljyn käyttö huippu- ja varavoiman tuotannossa päättyy kokonaan.
– Yhtiön toimintajärjestelmä päivitetään ISO:n uusien laatu- ja ympäristöstandardien mukaisiksi.

2017
– Fortum Oyj antaa HLV:lle toimitettavalle lämpöenergialle Fortum Ekolämpö- varmennuksen ja tuotenimikkeen.
– Otetaan käyttöön iskulause ”Kaukolämpöä kiertotaloudesta”. Suomen Markkinointiliiton Iskulause-rekisteri myöntää HLV:lle yksinoikeuden käyttää kyseistä iskulausetta.

2015
– HLV ottaa käyttöön ensimmäisten yhtiöiden joukossa Gasum Oyj:n uuden biokaasutuotteen.
– Uusi toiminta- ja arkistointijärjestelmä Therefore otetaan käyttöön

 

 

2014
– Veikkariin päätetään hankkia uusi 10 MW:n pellettipölykattila, joka korvaa kaasun ja öljyn käyttöä.2011
– Kaukolämpöverkko Hyvinkään asuntomessualueella valmistuu.
– Kaukolämmön kilpailukyvyn lisäämiseen liittyvä VTT:n energiatutkimus messutaloissa käynnistyy.
– HLV:n ulkoinen ilme uusitaan (logo, esitteet ym.).
– Ensimmäinen pellettikattila Kallionoppoon.

2013
– Fossiilisten polttoaineiden osuus on ensimmäistä kertaa alle 20 % koko energiantuotannosta.
– Uusi asiakastietojärjestelmä otetaan käyttöön.

2012
– HLV on Suomen paras energiayhtiö Energiateollisuus ry:n teettämässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa.
– Vuoden lopussa kaikilla asiakkailla on etäluettavat energiamittarit.
– Selvitys eri vaihtoehdoista uusiutuvan energian lisäämiseksi energiantuotannossa laaditaan.

 

2008
– Ekokemin lämmön toimitus alkaa.
– Uusi päästökauppajakso alkaa.
– HLV saa kaupungin ympäristöpalkinnon

2007
– Yhdysjohto Riihimäen ja Hyvinkään välille valmistuu.
– Pyroflow-kattila puretaan ja tilalle asennetaan uusi 26 MW kaasukattila.
– Yhteistyö Fortumin kanssa päättyy.
– HLV liittyy Elinkeinoalan energiatehokkuussopimusjärjestelmään.
– HLV saa Reilu kaukolämpö- laatumerkin avoimesta ja asiakasmyönteisestä toiminnastaan.

2006
– Lämmöntoimitussopimus Ekokemin kanssa syntyy.
– Myllyn Paras Oy:n kanssa tehdään lämmöntoimitussopimus biopolttoaineilla (tuotantoprosessin sivutuotteet) tuotetun lämmön siirtämisestä HLV:n kaukolämpöverkkoon.

2005
– Alueellista energianhankintaa selvitellään. Fortumin (entinen IVO) kanssa tehdään uusi kaksivuotinen lämpösopimus. Energiantuotannossa syntyviä CO2-päästöjä rajoittava päästökauppa käynnistyy EU-maissa.

2004
– HLV valitaan Energia-alan vuoden energiansäästösopimusyritykseksi.

2003
– Vapon kanssa laaditaan aiesopimus voimalaitoshankkeesta, jonka polttoaineena olisi kierrätyspolttoaineet.

2002
– Kallionopon teollisuusalueella aloitetaan lämmöntuotanto. Hyvinkään kaupungin kanssa rakennetaan
yhteistyössä sammutusvesijärjestelmä alueelle.

2001
– DNV Certification Oy myöntää HLV:lle ISO 14001 ympäristösertifikaatin.

1998
– DNV Certification Oy myöntää HLV:lle ISO 9001 laatusertifikaatin

1997
– Alueellista energianhankintaa selvitellään, polttoaineena yhdyskuntajäte. Hyvinkään – Riihimäen välinen yhdysjohto esillä.
– HLV liittyy kaukolämpöalan energiansäästösopimukseen.

1994
– Kaatopaikkakaasun hyötykäyttö alkaa yhteistyössä Kiertokapulan kanssa.

1990
– IVO aloittaa lämmöntoimituksen kaasuturbiinilaitoksesta HLV:lle.
– Veikkarin lämpökeskus valmistuu.
– Asiakaspalvelu laatii ensimmäiset huoltosopimukset.
– Lämpöyhdistys ry. myöntää HLV:lle ensimmäisenpalkinnon asiakaspalvelun kehittämisestä.

1989
– Koko kaupungin kiertävä runkoverkko valmistuu, kun johto Veikkariin rakennetaan.

1988
– Sopimus lämmöntoimituksesta IVO:n kanssa syntyy. IVO aloittaa kaasuturbiinivoimalaitoksen rakentamisen.

1987
– Sahanmäkeen hankitaan kolme 12 mW:n kaasukattilaa

1986
– Maakaasu otetaan käyttöön ensimmäisenä energiayhtiönä Uudellamaalla.
– 40 MW:n kaasukattila valmistuu.
– Neuvottelut sähköä ja lämpöä tuottavasta yhteistuotantovoimalasta Imatran Voima Oy:n (IVO, nykyinen Fortum) kanssa alkavat.

1981
– Omat toimitilat ja Pyroflow- kattila valmistuvat Sahanmäkeen. Polttoaineena kattilassa erilainen puuperäinen polttoaine, turve ja hiili. Myös erilaisten jätteiden polttoa kokeillaan Kauppa- ja teollisuusministeriön tukemana.

1978
– Suokadun lämpökeskus valmistuu.

1975
– Kaukolämpöverkon rakentaminen aloitetaan Kulomäen alueelta.

1974
– HLV perustetaan 31.10.1974.