Uusi biolämpökeskus tasaa kaukolämmön kuormaa pakkaskaudella

Tiedote 17.12.2015

Hyvinkään Veikkariin vuoden 2015 aikana rakennettu uusiutuvaa pellettipolttoainetta käyttävä biolämpökeskus on käyttöönotettu suunniteltujen aikataulujen mukaisesti loppuvuodesta. KPA Uniconin valmistama Unicon Pelletti 10 MWth lämpökeskus toimii jatkossa kaukolämmön tuotannon huippu- ja varalämpökeskuksena.

Lämpökeskuksella tuotetaan kaukolämpöä pääsääntöisesti talvipakkasten aikaan, jolloin kaukolämmön kulutus asiakkaidemme kiinteistöissä on korkeimmillaan. Pelletin polttoprosessissa hyödynnetään pellettipölyteknologiaa, mikä mahdollistaa kaukolämmön tuotantoprosessin nopean reagointikyvyn kaukolämmön kuormanmuutoksiin talvipakkasten aikana.

Lisäksi Hyvinkään lämpövoima ja KPA Unicon ovat solmineet huoltosopimuksen, minkä avulla pystytään tehokkaasti toteuttamaan lämpökeskuksen kunnossapito ja varmistamaan kaukolämmön tuotantolaitteiston toimivuus kaikissa olosuhteissa. Tähän olennaisena osana liittyy lisäksi KPA Uniconin PlantSys-järjestelmä, millä lämpökeskuksen tuotantoprosessia pystytään KPA Uniconin toimesta valvomaan reaaliaikaisesti etänä ja antamaan käyttötukea Hyvinkään lämpövoimalle.

Käyttöönotetulla biolämpökeskuksella on korvattu fossiilisten polttoaineiden käyttöä kaukolämmön tuotannossa. Nykyisellään Hyvinkään Lämpövoima Oy:n asiakkailleen toimittamasta kaukolämmöstä n. 90 % on tuotettu bio- ja kierrätyspolttoaineilla.