Valvomopalvelun toteuttaminen on varmistunut!

Hyvinkään kaupunki, Hyvinkään Vuokra-asunnot Oy, Kiinteistö Oy Hyvinkään Wanha Villatehdas Oy ja Hyvinkään Lämpövoima Oy ovat tehneet sopimuksen Hyvinkään kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistöjen valvomopalvelun toteuttamisesta.

Osapuolten tarkoituksena on toteuttaa yhteistyönä Hyvinkään kaupunkikonserniin kuuluvien kiinteistöjen valvomopalvelu. Palvelu toteutetaan ottamalla käyttöön valvomojärjestelmiä, joiden avulla hallitaan ja seurataan kiinteistöjen talotekniikkaa sekä energian ja veden kulutusta. Keskitetty valvomo sijaitsee Hyvinkään Lämpövoimassa, joka myös toimii kyseisen palvelun tuottajana.

Valvomojärjestelmien avulla toteutetaan taloteknisten laitteiden käytön sekä energian ja veden kulutuksen jatkuvaa seurantaa. Käytöstä ja kulutuksesta eri järjestelmillä kerättävän tiedon analysoinnin perusteella tuotetaan talotekniikan sekä energianhallinnan asiantuntijapalveluita kiinteistökohtaisesti sovitussa laajuudessa. Palveluiden tavoitteena on parantaa mm. taloteknisten järjestelmien käyttöä, energian- ja veden kulutuksen säästöä sekä tuottaa kaupunkikonsernin sisäisiä asiantuntijapalveluita kiinteistöjen talotekniikan ja energianhallinnan kehittämiseen liittyen. Energiakustannussäästöjen lisäksi toimenpiteet auttavat kaupunkikonsernia jatkossa myös hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä ja energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisessa.

Osapuolet pyrkivät tulevaisuudessa valvomopalvelun avulla kehittämään yhteistyössä myös kaukolämpöverkon taloudellista ohjausta (ns. kysyntäjousto). Kysyntäjoustolla tarkoitetaan sovittujen kohteiden lämmönkäytön siirtämistä korkean kulutuksen ja hinnan tunneilta edullisempaan ajankohtaan. Kysyntäjouston avulla osapuolet voivat vaikuttaa omaan energialaskuunsa ja edistää energiantuotannon ympäristötavoitteita.

Tulevaisuudessa valvomopalvelua on tarkoitus laajentaa myös kaupunkikonsernin ulkopuolelle kaikille Hyvinkään alueen asiakkaille.