Siirry sisältöön

Liiketoiminnan avainluvut 2021

Liikevaihdon kehitys

Vuosi 2021 oli poikkeuksellisen kylmä sekä alku- että loppuvuonna, mistä johtuen liikevaihto oli yhtiön historian korkein. Lämpimään vuoteen 2020 verrattuna liikevaihto kasvoi yli 3 milj. euroa. Liikevaihdosta yli 90 % kertyi kaukolämmön myynnistä.

Liikevaihto 2021
Liikevoitto 2021

Liikevoiton kehitys

Yhtiön liikevoitto laski edellisvuoteen verrattuna. Tuloskehitystä rasittivat korkeat energianhankintakustannukset, jotka lähtivät voimakkaaseen nousuun loppukesällä 2021. Erityisesti maakaasun, öljyn ja sähkön hinnoissa nähtiin loppuvuonna poikkeuksellisen korkeita noteerauksia maailmanmarkkinoilla. Ylimääräisiä päästöoikeuksia myytiin markkinoille hintojen noustua houkuttelevalle tasolle.

Kaukolämmön myynnin kehitys

Vuosi 2021 oli lämmitystarveluvuilla mitattuna poikkeuksellisen kylmä lämmityskuukausien osalta. Vuoden myynti oli kaikkien aikojen toiseksi korkein. Myynnin kasvu vuoteen 2020 oli lähes 20%, mikä selittyy poikkeuksellisen lämpimän vuoden (2020) ja poikkeuksellisen kylmän vuoden (2021) välisellä erolla.

kaukolämmön myynnin kehitys
Asiakasmäärä 2021

Kaukolämpöasiakkaiden määrän kehitys

Kaukolämpöasiakkaiden määrän kehitys jatkui vakaana. Merkittävä osa uusista kaukolämpöasiakkaista oli pientaloja, jotka muuttivat lämmitysmuotoa öljystä kaukolämpöön. Lämmitystavan muutosta öljystä muihin vauhditti pientaloille suunnatut valtiontuet.

Kaukolämmön kokonaishinnan kehitys Hyvinkäällä

Kaukolämmön kokonaishinta on viimeiset kymmenen vuotta ollut lähes samalla tasolla. Tällä kymmenen vuoden aikajänteellä hintaa on niin nostettu kuin laskettukin tuotantokustannusten muuttuessa. Vuoden 2021 loppupuolella kaukolämmön tuotantokustannukset lähtivät nousuun kaasun maailmanmarkkinahintojen noustessa, mikä johti päätökseen korottaa kaukolämmön hintaa 1.1.2022 alkaen.

kaukolämmön hintakehitys
Hinnat Lähikunnat

Kaukolämmön kokonaishinnat lähikunnissa

Kaukolämmön hinta on Hyvinkäällä selkeästi keskihintaa edullisempi ja huolimatta 1.1.2022 tehdystä hinnankorotuksesta myös alueellisesti edullisin. Hinta pyritään pitämään kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa. Edullinen ja kilpailukykyinen kaukolämmön hinta tukee myös Hyvinkään alueen elinvoimaisuutta.

Toimitusvarma kaukolämpöverkko

Kaukolämmön toimitusvarmuus vuonna 2021 oli 99,99 %

Kaukolämpöverkon pituus Hyvinkään kaupunkialueella on 168,2km. Verkko on erinomaisessa kunnossa, mikä osaltansa takaa sen, että kaukolämmön toimitusvarmuus on säilynyt vuosia tasolla 99,99%:a. Verkkoa on uusittu suunnitelmallisesti viimeiset 10 vuotta ja isoimmat saneeraukset on saatu valmiiksi. Saneerausten ja suunnitelmallisen kunnossapidon ansiosta verkon vuodot ovat vähäiset, mikä näkyy poikkeuksellisen pienenä lisäveden kulutuksena.

Kaukolämpöverkoston tunnuslukuja 2021HLVKaikki yhtiöt keskiarvo
Vuotojen lukumäärä / km 0,05 kpl0,06 kpl
Lisäveden kulutus (vuotokerroin) 0,411,94
Uusittu (saneerattu johtopituus)0,39 km0,49 km