Siirry sisältöön

Merkittävimmät hankkeet

Uudet kaukolämpötuotteet

Teimme asiakkaidemme toiveista totta ja uudistimme kaukolämpötuotteemme, jotta helposta lämmöstä tulisi vieläkin helpompaa. Fiksulämpö, Joustolämpö ja Helppolämpö auttavat asiakkaita käyttämään lämpöenergiaa tehokkaammin ja varmistamaan, että kaukolämpölaitteet toimivat optimaalisesti. Vanha perustuote säilyi ennallaan.

Perhekuva

Energianeuvontaa hyvinkääläisille

Toteutimme osana Energiafiksu Hyvinkää -hanketta energianeuvonnan sähköisen palvelualustan Energiahelpin. Paikallisen ilmastotyön hankkeen tarkoituksena on lisätä hyvinkääläisten energiatietoisuutta sekä kannustaa vähäpäästöisempiin lämmitysratkaisuihin. Energiahelppi neuvoo energiatehokkaaseen asumiseen sekä hiilineutraalimpaan rakentamiseen. Hyvinkään kaupungin ja Lämpövoiman vuonna 2019 aloittama palvelu on tarkoitettu kaikille hyvinkääläisille.

Hyvinkään kaukolämpökeskukset ovat hyvässä kunnossa

Selvitimme kevään 2021 aikana kattavilla kartoituksilla lämpökeskuksiemme kunnon. Lämpökeskuksia ajetaan pääsääntöisesti vain kovimmilla pakkasilla ja päätuotantolaitosten huoltotilanteissa. Osa lämpökeskuksista on varalla ja vain harvoin ajossa. Tutkimusten mukaan kaikki lämpökeskukset ovat hyvässä käyttökunnossa, ja niistä on pidetty erittäin hyvää huolta koko elinkaaren ajan. Lämpökeskusten hyvään käyttökuntoon ovat vaikuttaneet säännöllisen ennakkohuollon ja kunnossapidon lisäksi niiden lämpimänä pitäminen ja hyvä vesikemia.

Tuotannon optimoinnilla merkittäviä säästöjä

Hyvinkään Lämpövoimassa rakennettiin vuoden 2021 aikana uusi tuotannon optimointijärjestelmä, joka otettiin tuotantokäyttöön syyskuussa. Uuden optimointijärjestelmän tavoitteena on säästää fossiilisia polttoaineita ja sitä kautta alentaa sekä kustannuksia että päästöjä, kun kaukolämpöverkon ja lämpökeskusten ajoa optimoidaan tarkemmin sääennusteet ja asiakkaiden kulutus huomioiden. Merkittäviä säästöjä haetaan myös lämpötilan alentamisella kaukolämpöverkossa. Yhteistyökumppanina kehityshankkeessa on toiminut Ensense Oy.

Lämmön maanalaista varastointia tutkittiin Hyvinkäällä ja Riihimäellä

Hyvinkään Lämpövoima tutki vuoden 2021 aikana kaukolämmön kausivarastointia maaperään. Selvityshanke toteutettiin yhteistyössä Riihimäen Kaukolämpö Oy:n, Fortum Waste Solutions Oy:n ja Paloheimo Oy:n kanssa. Tarkoituksena oli tarkastella erityisesti porareikien soveltuvuutta ja kustannuksia lämmön kausivarastointiin. Osana selvitystä tutkittiin myös mahdollisia sijaintipaikkoja Hyvinkään ja Riihimäen alueilla. Selvitys valmistui vuoden 2021 lopussa.

Paikallista energianeuvontaa

Lämmitysjärjestelmän tekniikan tultua käyttöikänsä päähän on usein syytä miettiä lämmitysmuodon vaihtoa. Monessa tapauksessa lämmitystavan vaihtoa puoltavat uuden lämmitysmuodon taloudellisuus, ympäristöystävällisyys ja tarjolla olevat taloudelliset tuet. Hyvinkään Lämpövoimalla asiakasta ei ohjata mihinkään tiettyyn ratkaisuun…

WIRE tuottaa puhtaampaa sisäilmaa Kipinä-koulutalolle

Hyvinkään lämpövoiman valvomopalvelu WIRE kerää kiinteistöistä laadukasta dataa, ja sen tuottaman tiedon avulla energiankäyttö tehostuu, rakennukset ovat hyvinvoivia ja olosuhteet terveelliset. Hyvinkään uudessa Kipinä-koulutalossa Valvomopalvelu WiRE seuraa lämmön, sähkön ja veden kulutusta sekä rakennuksen sisäilman laatua. Seurannan takana on…

50-vuotishistoriikki

Yhtiössä käynnistettiin helmikuussa 2021 Hyvinkään Lämpövoiman 50-vuotishistoriikin laatiminen. Historiikkia kutsuttiin tekemään FT Timo Salminen, jolla on kokemusta useista vastaavista teoksista. Historiikkiteoksessa on tarkoitus tarkastella yhtiön ja kaukolämmön kehittymistä Hyvinkäällä osana koko kaupungin laajentumista.