Siirry sisältöön

Taloudellinen vastuu

Hyvinkääläisten lämpöyhtiö

Hyvinkään Lämpövoima on Hyvinkään kaupungin ja sitä kautta hyvinkääläisten omistama yhtiö. Omistajan yhtiölle asettamien tavoitteiden mukaisesti keskeistä yhtiön toiminnassa ja sen kehittämisessä on kohtuuhintainen ja ekologisesti tuotettu lämpö hyvinkääläisille. Hyvinkään Lämpövoima tekee tiivistä yhteistyötä kaupunkikonsernin eri toimijoiden kanssa, toimien kaupunkikonsernissa energia-asioiden asiantuntijana ja kehittäjänä. Hyvinkään Lämpövoima on myös elinvoiman kasvun ja vetovoimaisuuden näkökulmista merkityksellinen toimija Hyvinkäällä.

Merkittävimpiä yhteistyömuotojamme Hyvinkään kaupunkikonsernissa ovat:

  • Valvomopalvelu WiRE talotekniikan ja energiankäytön hallintaan
  • EnergiaHelppi – paikallista energianeuvontaa Hyvinkääläisille
  • Konsernin sähkönhankintayhteistyö
  • Yhteiset uusiutuvan energian kehityshankkeet
  • Markkinointiyhteistyö
  • Osallistuminen konsernin erilaisiin yhteistyöfoorumeihin

Investointeja lämmön toimitusvarmuuteen ja uusiutuviin lämmönlähteisiin

Investoimme vuosittain merkittävän summan kaukolämmön jakeluverkon ja omien tuotantolaitosten ylläpitoon ja kehittämiseen. Investointien tavoitteena on turvata lämmön tuotanto ja jakelu Hyvinkäällä kaikissa tilanteissa, ja vähentää päästöjä panostamalla uusiutuvien ja jätteen käsittelyn yhteydessä syntyvien lämpöjen osuuden kasvattamiseen lähemmäs 100 %:a. Vuonna 2021 toteutuneet investoinnit olivat yhteensä 1,4 milj. euroa. Merkittävimmät investoinnit olivat uuden lisävesisäiliön rakentaminen Veikkarin lämpökeskukselle ja varavoimakoneen rakentaminen Sahanmäen lämpökeskukseen.

Paikallisuus on meille tärkeä perusarvo

Yhtiön toiminta on keskittynyt Hyvinkäälle, ja hankimme merkittävän osan käyttämistämme materiaaleista ja palveluista Hyvinkään-Riihimäen alueelta. Paikalliset yhteistyökumppanit ovat meille tärkeitä, jotta varmistamme hyvän ja nopean palvelun asiakkaillemme kaikissa tilanteissa sekä nopean reagoinnin kaukolämpöverkon tai lämpölaitosten vikatilanteissa. Olemme myös merkittävä tuloveron ja osingon maksaja Hyvinkäällä. Vuonna 2021 suora rahallinen vaikutuksemme Hyvinkään talousalueelle oli peräti 12 milj. euroa.

Hyvinkään alueen hyväksi vuonna 2021milj. €
Ostetut materiaalit ja palvelut Hyvinkään-Riihimäen alueelta 10,5
Yhtiön maksama tulovero 0,4
Yhtiön maksama kiinteistövero 0,02
Omistajalle maksettava osinko*0,8
Omistajalle maksetut vuokrat ja muut 0,3
Yhteensä 12,0

* Vuoden 2021 tuloksen perusteella maksettava osinko.

Osinkojen kehitys

Hyvinkään kaupungille maksettavan osingon määrä on tasaisesti kasvanut vuodesta 2009. Hyvinkään kaupungin talouden tasapainotusohjelman mukaisesti maksettavan osingon määrä on viime vuosina noussut 100.000 eurolla vuodessa. Graafissa osingon määrä on esitetty tuloksentekovuoden mukaisesti. Osinko maksetaan seuraavana vuonna varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen jälkeen.

Toimimme taloudellisesti vastuullisesti

Hyvinkään Lämpövoiman kotipaikka on Hyvinkää. Tavoitteenamme on ylläpitää ja kehittää kaukolämpöliiketoimintaa kannattavasti, ja tuoda markkinoille uusia ja innovatiivisia energiaratkaisuja ja -palveluita Lisäksi tavoitteenamme on tehostaa jatkuvasti toimintaamme, jotta varmistamme palveluidemme kilpailukyvyn myös tulevaisuudessa. Maksamme kaikki veromme Suomeen.

Verojalanjälki

Yhtiön verojalanjälki vuonna 2021

Verojalanjälki kuvaa yrityksen toiminnasta kertyviä verotuloja ja veroluonteisia maksuja yhteiskunnalle. Hyvinkään Lämpövoima maksoi vuonna 2021 veroja ja veroluonteisia maksuja yhteensä noin 3,1 milj. euroa.