Siirry sisältöön

Ympäristövastuu

Ympäristövastuullisuus on osa DNA:tamme

Hyvinkään Lämpövoimalla on ISO 14001 -standardin mukaisesti sertifioitu ympäristöjärjestelmä. Ulkoinen auditoija varmentaa järjestelmän toimivuuden vuosittain, ja ympäristöjärjestelmän uudelleensertifiointi tehdään kolmen vuoden välein. Johto katselmoi ympäristöjärjestelmän tehokkuutta ja kehittämistarpeita vähintään kaksi kertaa vuodessa. Toimintaa arvioidaan ja kehitetään myös aktiivisesti sisäisten auditointien avulla. Yhtiön ympäristöjohtamista ohjaa toimintapolitiikka, jonka johto katselmoi vuosittain ja joka päivitetään tarvittaessa. Toimintapolitiikka on päivitetty vuoden 2021 aikana huomioiden yhtiön uuden strategian sisältö.

Toiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset kohdistuvat lämmöntuotantoon, mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin sekä kaukolämpöverkkojen rakentamiseen. Toiminnalle on asetettu ympäristötavoitteet ja laadittu ympäristöohjelmat niiden saavuttamiseksi. Vuodelle 2021 oli asetettu 10 ympäristötavoitetta, ja ne toteutettiin lähes kokonaan suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiöllä on yksi voimassa olevaa ympäristölupa Sahanmäen lämpökeskuksella. Toiminnan ympäristövaikutuksista raportoidaan ympäristöviranomaisille lupaehtojen mukaisesti vuosittain. Lämmöntuotanto yhtiön lämpökeskuksilla on ollut vuonna 2021 lupaehtojen mukaista.

Vuoden 2021 lopulla ympäristöviranomaisille jätettiin hakemus Sahanmäen lämpökeskuksen uudeksi ympäristöluvaksi.

Lämmöntuotannon alkuperä vuonna 2021

Hyvinkään Lämpövoiman lämmönhankinnasta 90 % perustuu uusiutuviin ja jätteen käsittelyn yhteydessä syntyviin lämpöihin. Fossiilisia polttoaineita, maakaasua ja öljyä, käytetään talvikaudella ja päätuotantolaitosten mahdollisissa vikatilanteissa. Ekolämpö on Fortumin Riihimäen laitokselta peräisin olevaa, jätteenpoltosta syntyvää lämpöä, joka muutoin jouduttaisiin lauhduttamaan ilmaan. Yhtiö on historiansa aikana vaihtanut peräti neljä kertaa päälämmönlähdettään.

lämmönlähteet

Lämmönlähteiden jakautuminen

Vuotta 2021 sävyttivät keskimääräistä kylmemmät talvikuukaudet, mikä näkyi vuoden aikana käytettyjen huippu- ja varalämmönlähteiden suhteellisen osuuden kasvuna. Kylmästä vuodesta ja suhteellisen osuuden pienenemisestä huolimatta, peruslämmönlähteiden tuotantoa kehitettiin pitkäjänteisesti. Ekolämmön vuosihankinta oli vuonna 2021 kaikkien aikojen toiseksi suurin. Biolämpöön ja jätteen käsittelyssä syntyvään lämpöön perustuvien lämmönlähteiden osuutta on tavoite nostaa entisestään tulevaisuudessa.

Päästökauppa ja energiatehokkuusopimus

Yhtiö on mukana Euroopan Unionin päästökaupassa. Uuden päästökauppakauden alkamiseen liittyen, vuoden 2021 aikana lämpökeskuksille haettiin uusia päästölupia.
Olemme sitoutuneet Energiatehokkuussopimuksessa tehostamaan kaukolämmön jakelun ja erillistuotannon energiankäyttöä sekä tekemään energiatehokkuustoimia yhdessä asiakkaiden kanssa myös energian loppukäytössä vuosien 2017 - 2025 aikana. Suunniteltujen energiatehokkuustoimenpiteiden perusteella tavoitteet saavutetaan vuoden 2022 loppuun mennessä.

Lämmöntuotannon CO2-päästöjen kehitys

Vuoden 2021 poikkeuksellisen kylmät lämmityskuukaudet nostivat fossiilisten huippu- ja varapolttoaineiden käytön moninkertaiseksi. Tämä näkyi kasvaneina hiilidioksidipäästöinä verrattaessa edellisvuoteen, vaikka peruslämmönlähteiden tuotanto toimi luotettavasti. Jatkamme edelleen vuosikymmeniä kestänyttä työtä fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi, mikä näkyy pitkällä aikavälillä asiakkaillamme entistä pienempinä kaukolämmön päästöinä.

Co2-päästöt

Päästökaupan piiriin kuuluvien polttoaineiden aiheuttamat CO2 -päästöt kaukolämmön tuotannossa (tonnia/vuosi)