Siirry sisältöön

Liiketoiminnan avainluvut 2022

Lämmön alkuperä Hyvinkäällä

Vuosi 2022 toi mukanaan energiakriisin ja sen vaikutukset näkyivät myös Hyvinkäällä maakaasun vaihtuessa varapolttoaineena öljyyn. Vaikka vuosi oli lämpötilojen ja siitä johtuvan lämmön myynnin kannalta keskimääräinen, niin uusiutuvien energianlähteiden käytössä hätyyteltiin ennätyslukuja. Niin Riihimäeltä hankittavan jätteiden käsittelyssä syntyvän hukkalämmön kuin myös Veikkarin lämpökeskuksella tuotettavan biolämmön tuotanto oli kaikkien aikojen toiseksi suurin. Hukka- ja biolämpöjen osuus oli yhteensä 93 %.

Liikevaihdon kehitys

Vuosi 2022 oli liikevaihdoltaan yrityksen historian suurin. Helmikuussa alkanut Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheutti ennen näkemättömän polttoainekriisin maailman laajuisesti nostaen polttoaineiden hinnat korkealle tasolle. Lämpövoiman oli tämän johdosta nostettava hintoja kattaakseen nousseet kulut ja täten liikevaihdon kasvu oli 12% edelliseen vuoteen verrattuna kohtuu lauhasta vuodesta huolimatta. Liikevaihdosta 87% syntyi kaukolämpö liiketoiminnasta.

Liikevoiton kehitys

Yhtiön liikevoitto laski edelliseen vuoteen verrattuna. Tuloskehitystä rasittivat korkeat energianhankintakustannukset Venäjän Ukrainaan kohdistuneen hyökkäyksen johdosta. Yhtiön liikevoittoa suojatakseen tehtiin hinnantarkastuksia joilla pystyttiin suojaamaan yritykselle positiivinen liikevoitto. Yhtiö myi myös hallussaan olleita ylimääräisiä päästöoikeuksia markkinahintojen ollessa korkealla kohtuullistaakseen asiakkaiden hinnankorotusten tasoa.

Kaukolämmön myynnin kehitys

Hyvinkäällä kaukolämmön myyntimäärät ovat pitkälti sidoksissa ulkolämpötilaan vuoden aikana. Siinä, missä vuosi 2020 (lämmin vuosi) ja 2021 (kylmä) olivat ne ääripäävuodet, niin vuosi 2022 oli lämmitystarveluvuilla ja lämmönmyynnissä mitattuna lähellä pitkänajan keskiarvoa.

(GWh/a)

Kaukolämpöasiakkaiden määrän kehitys

Kaukolämpöasiakkaiden määrän kehitys jatkui vakaana. Merkittävä osa uusista kaukolämpöasiakkaista oli pientaloja, jotka muuttivat lämmitysmuotoa öljystä kaukolämpöön. Lämmitystavan muutosta öljystä muihin vauhditti pientaloille suunnatut valtiontuet. Lisäksi Hyvinkäällä monet maakaasua lämmitykseen käyttävät kiinteistöt siirtyivät käyttämään lämmityksessä maakaasun sijasta kaukolämpöä.

Kaukolämmön kokonaishinnan kehitys Hyvinkäällä

Kun kaukolämmön kokonaishinta oli ollut edelliset kymmenen vuotta lähes samalla tasolla, niin kaukolämmön kokonaishinta kääntyi vuoden 2022 alussa voimakkaaseen nousuun. Nousu jatkui vuoden aikana poikkeuksellisena seuraten polttoaineiden, sähkön ja yleisen kustannustason voimakasta nousua.

Kaukolämmön kokonaishinnat lähikunnissa

Kun kaukolämmön hinta oli ollut vuosia alueen edullisen, vuoden 2022 aikana tehdyt hinnankorotukset johtivat siihen, että kaukolämpö on toistaiseksi alueen keskiarvoa. Energiamarkkinoiden odotetaan kuitenkin kehittyvän siten, että hyvinkääläisen kaukolämmön hinnan odotetaan olevan tulevaisuuden tuotantorakenteella alueen edullisimmasta päästä.

Toimitusvarma kaukolämpöverkko

Kaukolämmön toimitusvarmuus vuonna 2022 oli 99,99 %

Kaukolämpöverkon pituus Hyvinkään kaupunkialueella on 170 km. Verkko on erinomaisessa kunnossa, mikä osaltansa takaa sen, että kaukolämmön toimitusvarmuus on säilynyt vuosia tasolla 99,99%:a. Verkkoa on uusittu suunnitelmallisesti viimeiset 10 vuotta ja isoimmat saneeraukset on saatu valmiiksi. Saneerausten ja suunnitelmallisen kunnossapidon ansiosta verkon vuodot ovat vähäiset, mikä näkyy poikkeuksellisen pienenä lisäveden kulutuksena.

Kaukolämpöverkoston tunnuslukuja 2022HLVKaikki yhtiöt keskiarvo
Vuotojen lukumäärä / km 0,02 kpl0,06 kpl
Lisäveden kulutus (vuotokerroin) 0,641,94
Uusittu (saneerattu johtopituus)0,45 km0,49 km