Siirry sisältöön

Kestävä kehitys 2022

Ympäristötyön tavoitteet ja ilmastonmuutoksen hillintä

 • Energia-alan toimijana vastuu ilmastovaikutuksista
 • Ympäristötyön tavoitteet (hiilineutraali energiantuotanto)
 • Rooli ilmastomuutoksen hidastamisessa (kasvihuonepäästöt, fossiiliset polttoaineet)

 

Kohti hiilineutraalia kaukolämpöjärjestelmää

Vuoteen 2030 mennessä kaukolämpöjärjestelmämme tulee olemaan täysin hiilineutraali ja tehokkaasti optimoitu kokonaisuus, jossa lämmöntuotannossa hyödynnetään laajasti erilaisia tuotantomuotoja. Kuluneen vuoden aikana olemme tehneet kaiken voitavamme, pysyäksemme polullamme kohti kaukolämmön hiilineutraalia tulevaisuutta. Kestävän kehityksen tueksi olemme myös vahvistaneet rooliamme asiakkaidemme energia-asiantuntijana, ja auttaneet asiakkaitamme säästämään energiaa.

Hiilineutraalius Tiekartta

Ympäristöarvot osana hankkeita

Nykyisin rakentamishankkeisiin liittyy olennaisena osana luonto- ja ympäristöarvot jo hankkeiden selvitysvaiheessa. Kesällä 2022 pääsimme tutustumaan osana hankkeiden luontokartoitusta mm. loistokaapuyökkösen mahdolliseen elinympäristöön ja kuvassa näkyvään ketomarunaan, joka rajaa loistokaapuyökkösen elinympäristön tiukasti lämpimille ja hiekkapohjaisille paikoille.

 • Ketomaruna (Artemisia campestris) on pujon sukuinen marunakasvi.
 • Loistokaapuyökkönen (Cucullia argentea) on kaapuyökkösiin sukuun kuuluva, keskikokoinen yöperhoslaji. Se on elinympäristönsä osalta hyvin vaatelias ja luokiteltu Suomen lajiston uhanalaisarvioinnissa 2010 vaarantuneeksi.

Lämmön alkuperä

Hyvinkään Lämpövoiman lämmönhankinnasta 90 % perustuu uusiutuviin ja jätteen käsittelyn yhteydessä syntyviin lämpöihin. Fossiilisia polttoaineita, maakaasua ja öljyä, käytetään talvikaudella ja päätuotantolaitosten mahdollisissa vikatilanteissa. Ekolämpö on Fortumin Riihimäen laitokselta peräisin olevaa, jätteenpoltosta syntyvää lämpöä, joka muutoin jouduttaisiin lauhduttamaan ilmaan. Yhtiö on historiansa aikana vaihtanut peräti neljä kertaa päälämmönlähdettään.

lämmönlähteet

Lämmönlähteiden jakautuminen

Vuotta 2021 sävyttivät keskimääräistä kylmemmät talvikuukaudet, mikä näkyi vuoden aikana käytettyjen huippu- ja varalämmönlähteiden suhteellisen osuuden kasvuna. Kylmästä vuodesta ja suhteellisen osuuden pienenemisestä huolimatta, peruslämmönlähteiden tuotantoa kehitettiin pitkäjänteisesti. Ekolämmön vuosihankinta oli vuonna 2021 kaikkien aikojen toiseksi suurin. Biolämpöön ja jätteen käsittelyssä syntyvään lämpöön perustuvien lämmönlähteiden osuutta on tavoite nostaa entisestään tulevaisuudessa.

Co2-päästöt

Päästökaupan piiriin kuuluvien polttoaineiden aiheuttamat CO2 -päästöt kaukolämmön tuotannossa (tonnia/vuosi)

Lämmöntuotannon CO2-päästöjen kehitys

Vuoden 2021 poikkeuksellisen kylmät lämmityskuukaudet nostivat fossiilisten huippu- ja varapolttoaineiden käytön moninkertaiseksi. Tämä näkyi kasvaneina hiilidioksidipäästöinä verrattaessa edellisvuoteen, vaikka peruslämmönlähteiden tuotanto toimi luotettavasti. Jatkamme edelleen vuosikymmeniä kestänyttä työtä fossiilisten polttoaineiden vähentämiseksi, mikä näkyy pitkällä aikavälillä asiakkaillamme entistä pienempinä kaukolämmön päästöinä.

Toimitusvarmuuden jatkuva ylläpito

 • Kaukolämmön toimitusvarmuus ja sen ylläpito
 • Toimitusvarmuuden kehittäminen kaukolämmön palveluissa
 • Myrskyt ja häiriöt ja niiden aikana toimiminen, vuodot yms.
kaukolämpöputket

Ilmastoteemaiset tapahtumat ja energia-opetus

Maaliskuussa osallistuimme Earth Hour ilmastotapahtumaan ja ilmaisimme näin huolemme ilmastonmuutoksesta. Toukokuussa olimme Hyvää kestävää tulevaisuutta Hyvinkäälle -messuilla. Kestävän tulevaisuuden messuilla kuultiin puheenvuoroja mm. kestävästä kehityksestä osana varhaiskasvatusta, ilmastovastuullisuudesta Hyrialla sekä kierrätyksen ekologisuusta ja tulevaisuuden näkymistä. Energiansäästövinkkejä messuilla kävijöille oli jakamassa EnergiaHelpin Ville. EnergiaHelppi-päivää vietimme Sahanmäessä lokakuussa.

EnergiaHelppi on palvelumme, joka auttaa fiksussa energiankulutuksessa.

 • Oman energiankulutuksen vähentäminen ja sen tavoitteet
 • Asiakkaiden auttaminen säästämään energiaa
 • Palvelut, jotka helpottavat energiankäyttöä (Energiahelppi)
 • Energia-opetus
 • Energiansäästöviikko
 • Yhteistyöt
 • Osallistuminen ympäristö- ja ilmastoteemaisiin tapahtumiin