Siirry sisältöön

Tilinpäätös 2022

Tuloslaskelma

Tase

Rahoituslaskelma

Tilintarkastuskertomus

Hyvinkään Lämpövoima Oy:n (y-tunnus 0125645-4) tilinpäätös on tilintarkastettu tilikaudelta 1.1 .-31.12.2022. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot.

Lausuntona esitettiin, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa.