Siirry sisältöön

Henkilöstövastuu 2022

Henkilöstö on aidosti tärkein voimavaramme

Hyvinkään Lämpövoiman tavoitteena on olla hyvä työnantaja ja haluttu työpaikka. Työllistämme noin 25 energia-alan ammattilaista. Henkilöstömme keski-ikä on 45 vuotta. Meille tärkeää ovat henkilöstön hyvinvointi sekä monitaitoisuus ja osaamisen jatkuva kehittäminen. Kannustamme henkilöstöämme jatkuvaan oppimiseen, ja tarjoamme hyvät mahdollisuudet oman alan jatko-opintoihin työn ohessa. Vuoden 2022 aikana rekrytoimme joukkoomme kaksi uutta asiantuntijaa muualle siirtyneiden henkilöiden tilalle.

Teemme yhteistyötä eri oppilaitosten kanssa tarjoamalla opiskelijoille harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja. Vuoden 2022 aikana tarjosimme kahdelle opiskelijalle harjoittelupaikan.

Asentaja työmaakaivossa

Työturvallisuustavoitteiden toteutuminen vuonna 2022

Vuonna 2022 Hyvinkään Lämpövoimalla kirjattiin 35 turvallisuushavaintoa, kun vielä muutama vuosi sitten niitä kirjattiin tyypillisesti vain muutamia. Havaintojen määrän vakiinnuttaminen nykyiselle tasolle olikin yksi vuoden 2022 tärkeimmistä työsuojelutavoitteista. Samalla jatkettiin koko henkilöstön kesken säännöllisten työturvallisuusvarttien pitämistä. Ne toimivat säännöllisenä foorumina muun muassa juurikin havainnoista keskustelemiseen. Nykyisellään suuri turvallisuushavaintojen määrä ei kerro suoraan ympäristömme epäturvallisuudesta, vaan yhteisestä halustamme kehittää toimintaamme jatkuvasti myös työturvallisuusmielessä paremmaksi.

Yksi työsuojelun kehitystavoitteistamme liittyi pikariskiarvioon. Pikariskiarvion tarkoitus on saada työntekijä havainnoimaan varsinkin normaalista poikkeavissa töissä piileviä vaaroja. Pikariskiarvio tehdään mobiilisovelluksella ja sen täyttäminen vie vain muutaman minuutin. Käyttäjä tulee riskiarvion tehdessään käyneeksi järjestelmällisesti läpi tulevan työn riskit ja työvaiheet. Tällä pyritään varmistamaan, että kaikki työn riskit ovat tiedossa ja ne ovat tulleet huomioiduksi jo ennen työhön ryhtymistä. Tapaturma on aina odottamaton yllätys ja juuri tuon yllätyksellisyyden voi pyrkiä poistamaan hyvällä suunnitelmalla ja varautumisella.

Tavoitteet 2022Toteutuminen 2022
0 sairaspoissaoloon johtanutta tapaturmaa1 sairaspoissaoloon johtanut tapaturma
Vähintään 30kpl turvallisuushavaintoa35 kirjattua turvallisuushavaintoa
Turvallisuusvartteja pidetään säännöllisestiTurvallisuusvartteja pidettiin säännöllisesti, yhteensä yhdeksän kertaa

Vuoden 2022 tyky- ja virkistystapahtumat

Henkilökunnan osalta vuosi 2022 oli hieman aktiivisempi kuin kahtena edellisenä vuotena Covid viruksen hieman hellittäessä. Vuoden aikana henkilökuntamme kävi tutustumassa naapuri kaupungin Riihimäen lasimuseoon ja samalla saimme luoda omat lasiluomuksemme ammattilaisten opastuksessa.

Lisäksi vuoden aikana osallistuimme perinteisesti Hyvinkään Rock tapahtumaan sekä vietimme pitkästä aikaa pikkujouluja Linnanmäen teatteri Peacockissa vieraillen.

Muutaman vuoden tauon jälkeen myös eläkeläiset kävivät perinteisellä joulupuurolla luonamme tunnelmia henkilökuntamme kanssa vaihtaen. Uusien työntekijöiden oli hieno saada ”kasvot” vanhoille tarinoille eläkeläisistä.

Yhtiön henkilöstöä kuvaavat tunnusluvut 2022

25 kpl

Henkilöstön määrä tilikauden lopussa

45 v.

Keski-ikä

2 kpl

Palkattuja harjoittelijoita