Siirry sisältöön

Liiketoiminnan avainluvut 2023

graafi joka esittää lämmön tuotannon alkuperää

Lämmön alkuperä Hyvinkäällä

Vuosi 2023 oli edellisen vuoden energiakriisin ja globaalin turvallisuustilanteen aiheuttamista riskeistä huolimatta uusiutuvien energialähteiden hankinnan kannalta myönteinen. Onnistunut puupellettien hankinta yhdessä teollisuuden hukkalämmön ja biokaasun hankinnan kanssa mahdollisti uusiutuvan energian hankintamäärän pitämisen lähes ennätyksellisellä 92,5% tasolla. Eurooppalaisen puupelletin käyttö oli 6 %. Fossiilisten polttoaineiden käyttö oli yhteensä 7,5% kokonaistuotannosta. Fossiilisista polttoaineista vähäpäästöisimmän maakaasun saatavuus muualta kuin Venäjältä ja sen hinta mahdollisti kaasun käytön lisäämisen öljyn sijaan.

Liikevaihdon kehitys

Vuosi 2023 oli liikevaihdoltaan yrityksen historian suurin kasvaen edellisestä vuodesta reilut 17 % ja ollen 29,3 miljoonaa euroa. Liikevaihdon nousuun vaikuttivat kylmä loppuvuosi sekä korkeiden polttoainekustannusten sekä inflaation vaikutuksen vieminen asiakashintoihin vuoden 2023 alussa.

Kesällä 2023 pystyimme kuitenkin laskemaan jo hintoja lähes 13 % polttoaineiden hintojen tasaantuessa maailmanmarkkinoilla. Polttoaineiden kustannukset ovat kuitenkin edelleen korkealla Venäjän hyökkäyssodan seurauksena.

graafi liikevaihdon kehityksestä

Liikevoiton kehitys

Yhtiön liikevoitto nousi tilikaudella 2023 ennätyksellisen suureksi nousten yli 2 miljoonan euron. Liikevoiton kasvua tuki vuoden 2023 loppupuolta kohden laskeneet polttoaineiden hinnat.

Kaukolämmön myynnin kehitys

Kaukolämpöenergian vuositason myynti Hyvinkäällä on pitkälti sidoksissa kuluneen vuoden keskimääräiseen ulkolämpötilaan. Huolimatta viileimmästä loka-joulukuusta vuosikymmeneen, oli vuoden 2023 keskilämpötila ja lämmitystarveluku lähellä pitkän ajan keskiarvoa.

Grafi lämmön myynnin kehityksestä Hyvinkäällä

Kaukolämpöasiakkaiden määrän kehitys

Kaukolämpöasiakkaiden määrän kehitys jatkui vakaana vaikka uudisrakennusten aloitukset vähenivät Hyvinkäällä merkittävästi. Vuoden 2023 lopulla kaukolämpöverkkoon oli liitetty yhteensä 1993 käyttöpaikkaa. Merkittävä osa uusista kaukolämpöasiakkaista oli pientaloja, jotka muuttivat lämmitysmuotoa öljystä kaukolämpöön. Lämmitystavan muutosta öljystä kaukolämpöön vauhditti pientaloille suunnatut valtion tuet.

graafi kaukolämpöasiakkaiden määrän kehityksestä Hyvinkäällä

Kohtuuhintaista kaukolämpöä Hyvinkäällä

Kaukolämmön kokonaishinta Hyvinkäällä on valtakunnallisen hintavertailun 1.1.2024 perusteella pysynyt kilpailukykyisenä verrattuna valtakunnalliseen kaukolämmön kokonaishintaan. Suurissa, 80 asunnon kerrostaloissa kaukolämmön kokonaishinta Hyvinkäällä on 2,4 % valtakunnallista keskihintaa edullisempi. Keskikokoisissa rivi- ja kerrostaloissa (15 asuntoa) kaukolämmön kokonaishinta Hyvinkäällä on 4,9 % alle keskiarvon. Omakotitaloissa kaukolämmön keskihinta Hyvinkäällä vastaa valtakunnallista keskiarvoa. Lähialueiden energiayhtiöihin verrattuna kaukolämmön hinta Hyvinkäällä on myös edullisimpien joukossa.

graafi joka kuvaa kaukolämmön hintaa Hyvinkäällä verrattuna lähikuntiin.

Toimitusvarma kaukolämpöverkko

Kaukolämmön toimitusvarmuus vuonna 2023 oli 99,99 %

Kaukolämpöverkkoa on rakennettu Hyvinkäällä vuodesta 1974 alkaen, ja sen kokonaispituus on nyt noin 170 km. Verkosto-omaisuudesta pidetään hyvää huolta, ja vanhimpia maanalaisen putkiston osia on saneerattu pitkällä tähtäimellä suunnitelmallisesti ja tarpeen mukaan. 2023 saneerattiin yhteensä 530 metriä kaukolämpöverkkoon kuuluvaa maan alaista putkistoa.

Huolellisen kunnossapidon ja ennakkohuoltotoiminnan ansiosta kaukolämmön toimitusvarmuus on vuoden 2023 tavoin säilynyt jo vuosia 99,99 %:n tasolla.

Lisäveden kulutusindeksi, eli vuotomäärä suhteessa verkoston tilavuuteen oli (lukemalla 4,03 m3/m3) poikkeuksellinen. Tämä johtui verrattain suuresta yksittäisestä vuodosta, jonka etsinnässä hyödynnettiin lämpökamerakuvausta, joka toteutettiin helikopterilennon avulla lokakuussa 2023. Samalla lennolla havaittiin muutamia muitakin vuotoja jotka korjattiin. Havaittujen ja korjattujen vuotojen lukumäärä oli yhteensä 16 kpl ( 0,09 kpl/km)

Kaukolämpöverkoston tunnuslukuja 2023
Vuotojen lukumäärä / km 0,09 kpl
Lisäveden kulutus (vuotokerroin) 4,03 m3/m3
Uusittu (saneerattu johtopituus)0,53 km